1 Wy zaś, panowie, traktujcie niewolników sprawiedliwie i uczciwie, świadomi, że i wy macie Pana w niebie.
Napomnienia
2 Módlcie się wytrwale, czuwając z dziękczynieniem, 3 modląc się równocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi Słowa dla głoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem więziony, 4 abym wyjawił ją tak, jak trzeba ją ogłosić. 5 Postępujcie mądrze wobec tych, którzy do nas nie należą, wykorzystując sposobny czas. 6 Wasza mowa niech będzie zawsze życzliwa, przyprawiona solą, abyście wiedzieli, jak każdemu odpowiedzieć.
INFORMACJE I POZDROWIENIA
7 Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i wraz ze mną niewolnik w Panu. 8 Posłałem go do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i aby pokrzepił wasze serca, 9 wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który spośród was pochodzi. Oni oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje.
10 Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie, aby go przyjąć, jeśli do was przyjdzie, 11 i Jezus, nazywany Justusem. Oni pochodzą z obrzezanych i są jedynymi współpracownikami dla Królestwa Boga, którzy stali się dla mnie pociechą. 12 Pozdrawia was wasz rodak Epafras, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie walczy o was w modlitwach, abyście się stali doskonali i zostali w pełni przeniknięci we wszystkim wolą Boga. 13 Wystawiam mu też świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. 14 Pozdrawiają was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas. 15 Pozdrówcie braci w Laodycei, Nimfę i Kościół w jej domu. 16 A kiedy ten list zostanie przeczytany u was, postarajcie się, aby przeczytano go także w Kościele Laodycejczyków i abyście wy odczytali list z Laodycei. 17 Powiedzcie też Archipowi: Zważaj, abyś wypełniał służbę, którą przyjąłeś w Panu.
18 Pozdrowienie moją ręką, Pawła. Pamiętajcie o moich więzach. Łaska niech będzie z wami.
1 Wy zaś, panowie, traktujcie niewolników sprawiedliwie i uczciwie, świadomi, że i wy macie Pana w niebie.
Napomnienia
2 Módlcie się wytrwale, czuwając z dziękczynieniem, 3 modląc się równocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi Słowa dla głoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem więziony, 4 abym wyjawił ją tak, jak trzeba ją ogłosić. 5 Postępujcie mądrze wobec tych, którzy do nas nie należą, wykorzystując sposobny czas. 6 Wasza mowa niech będzie zawsze życzliwa, przyprawiona solą, abyście wiedzieli, jak każdemu odpowiedzieć.
INFORMACJE I POZDROWIENIA
7 Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i wraz ze mną niewolnik w Panu. 8 Posłałem go do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i aby pokrzepił wasze serca, 9 wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który spośród was pochodzi. Oni oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje.
10 Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie, aby go przyjąć, jeśli do was przyjdzie, 11 i Jezus, nazywany Justusem. Oni pochodzą z obrzezanych i są jedynymi współpracownikami dla Królestwa Boga, którzy stali się dla mnie pociechą. 12 Pozdrawia was wasz rodak Epafras, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie walczy o was w modlitwach, abyście się stali doskonali i zostali w pełni przeniknięci we wszystkim wolą Boga. 13 Wystawiam mu też świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. 14 Pozdrawiają was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas. 15 Pozdrówcie braci w Laodycei, Nimfę i Kościół w jej domu. 16 A kiedy ten list zostanie przeczytany u was, postarajcie się, aby przeczytano go także w Kościele Laodycejczyków i abyście wy odczytali list z Laodycei. 17 Powiedzcie też Archipowi: Zważaj, abyś wypełniał służbę, którą przyjąłeś w Panu.
18 Pozdrowienie moją ręką, Pawła. Pamiętajcie o moich więzach. Łaska niech będzie z wami.