1 Zdejmij, Jeruzalem, szatę żałoby i utrapienia, a przyoblecz się na zawsze pięknem chwały Boga. 2 Okryj się podwójnym płaszczem Bożej sprawiedliwości, a na głowę włóż diadem chwały Odwiecznego. 3 Bóg bowiem pokaże twą świetność wszystkiemu, co jest pod niebem. 4 Zostanie ci nadane przez Boga na wieki imię: Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności.
5 Powstań, o Jeruzalem, stań na wysokim miejscu i spójrz na wschód. Spójrz na swoje dzieci, zgromadzone od wschodu aż do zachodu słońca słowem Świętego, radujące się, że Bóg o nich pamięta. 6 Wyszli bowiem od ciebie pieszo, prowadzeni przez nieprzyjaciół, a Bóg wprowadza ich do ciebie w chwale, niesionych niby na tronie królewskim. 7 Bóg rozkazał zniżyć się każdej wysokiej górze i odwiecznym pagórkom, a dolinom się napełnić, aby się zrównały z ziemią, tak aby Izrael mógł kroczyć bezpiecznie dzięki chwale Boga. 8 Nawet lasy i wszelkie aromatyczne drzewa użyczyły na rozkaz Boga cienia dla Izraelowi, 9 gdyż Bóg z radością poprowadzi Izraela do światła swej chwały, z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.
1 Zdejmij, Jeruzalem, szatę żałoby i utrapienia, a przyoblecz się na zawsze pięknem chwały Boga. 2 Okryj się podwójnym płaszczem Bożej sprawiedliwości, a na głowę włóż diadem chwały Odwiecznego. 3 Bóg bowiem pokaże twą świetność wszystkiemu, co jest pod niebem. 4 Zostanie ci nadane przez Boga na wieki imię: Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności.
5 Powstań, o Jeruzalem, stań na wysokim miejscu i spójrz na wschód. Spójrz na swoje dzieci, zgromadzone od wschodu aż do zachodu słońca słowem Świętego, radujące się, że Bóg o nich pamięta. 6 Wyszli bowiem od ciebie pieszo, prowadzeni przez nieprzyjaciół, a Bóg wprowadza ich do ciebie w chwale, niesionych niby na tronie królewskim. 7 Bóg rozkazał zniżyć się każdej wysokiej górze i odwiecznym pagórkom, a dolinom się napełnić, aby się zrównały z ziemią, tak aby Izrael mógł kroczyć bezpiecznie dzięki chwale Boga. 8 Nawet lasy i wszelkie aromatyczne drzewa użyczyły na rozkaz Boga cienia dla Izraelowi, 9 gdyż Bóg z radością poprowadzi Izraela do światła swej chwały, z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.