Wstęp historyczny
1 Oto słowa księgi, które napisał w Babilonie Baruch, syn Neriasza, syna Maasejasza, syna Sedecjasza, syna Asadiasza, syna Chilkiasza, 2 w piątym roku, siódmego dnia miesiąca, po tym, jak Chaldejczycy zdobyli i zniszczyli ogniem Jeruzalem. 3 Baruch odczytał słowa tej księgi w obecności Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, oraz w obecności całego ludu, który się zgromadził, aby posłuchać tej księgi, 4 w obecności możnych i synów królewskich, w obecności starszych i w obecności całego ludu – od małego do wielkiego – wszystkich, którzy mieszkają w Babilonie nad rzeką Sud. 5 Płakali oni, pościli i modlili się przed Panem. 6 Potem zebrali pieniądze, od każdego według jego możliwości, 7 i przesłali je do Jeruzalem, do kapłana Jojakima, syna Chilkiasza, syna Szalluma, i do innych kapłanów oraz do całego ludu, pozostającego z nim w Jeruzalem. 8 Wtedy też, dnia dziesiątego miesiąca Siwan, oddano Baruchowi srebrne naczynia Domu Pana, aby powróciły do ziemi judzkiej. Naczynia były wykonane dla Świątyni z polecenia Sedecjasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, a zrabowano je ze świątyni 9 po tym, jak Nabuchodonozor, król babiloński, uprowadził z Jeruzalem Jechoniasza i przełożonych, jeńców, możnych i prosty lud i przywiódł ich do Babilonu. 10 I powiedzieli: Oto przysłaliśmy wam pieniądze. Kupcie za nie ofiary całopalne i przebłagalne, a także kadzidło. Przygotujcie też ofiary z pokarmów i ofiarujcie je na ołtarzu Pana, naszego Boga. 11 Módlcie się za życie Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i za życie Baltazara, jego syna, aby żyli tak długo, jak długo będą istnieć niebiosa. 12 Nam zaś niech Pan da siłę i oświeci nasze oczy, abyśmy żyli pod opieką Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i pod opieką jego syna Baltazara, służąc im przez długie lata i ciesząc się ich łaskawością. 13 Módlcie się także za nas do Pana, naszego Boga, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, naszym Bogiem, a zapalczywość Pana i Jego gniew jeszcze się nie odwróciły od nas do dnia dzisiejszego. 14 Odczytajcie tę księgę, którą wam przesyłamy, aby zabrzmiała w Domu Pana w dniu święta i w inne wyznaczone dni. 15 Będziecie mówić:
Modlitwa pokutna
Wyznanie grzechów
Do Pana, naszego Boga, należy sprawiedliwość, a nasze oblicza pokrywają się wstydem. Dzisiaj wstyd ogarnia ludzi Judy i mieszkańców Jeruzalem, 16 a także naszych królów, książąt, naszych kapłanów, proroków, jak również naszych ojców. 17 Zgrzeszyliśmy bowiem przeciw Panu, 18 byliśmy nieposłuszni wobec Niego, nie słuchaliśmy głosu Pana, naszego Boga, by postępować zgodnie z przykazaniami, które nam dał. 19 Począwszy od dnia, kiedy Pan wyprowadził naszych ojców z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, byliśmy nieposłuszni wobec Pana, naszego Boga i nie chcieliśmy słuchać Jego głosu. 20 Dlatego aż do dziś przywarło do nas zło i przekleństwo, które Pan zapowiedział przez swego sługę Mojżesza w dniu, w którym wyprowadził naszych ojców z ziemi egipskiej, aby dać nam ziemię płynącą mlekiem i miodem. 21 Nie słuchaliśmy jednak głosu Pana, naszego Boga, przemawiającego przez proroków, których do nas posyłał. 22 Każdy z nas postępował według zamysłów swego złego serca, służyliśmy obcym bogom, czyniliśmy zło przed oczyma Pana, naszego Boga.
Wstęp historyczny
1 Oto słowa księgi, które napisał w Babilonie Baruch, syn Neriasza, syna Maasejasza, syna Sedecjasza, syna Asadiasza, syna Chilkiasza, 2 w piątym roku, siódmego dnia miesiąca, po tym, jak Chaldejczycy zdobyli i zniszczyli ogniem Jeruzalem. 3 Baruch odczytał słowa tej księgi w obecności Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, oraz w obecności całego ludu, który się zgromadził, aby posłuchać tej księgi, 4 w obecności możnych i synów królewskich, w obecności starszych i w obecności całego ludu – od małego do wielkiego – wszystkich, którzy mieszkają w Babilonie nad rzeką Sud. 5 Płakali oni, pościli i modlili się przed Panem. 6 Potem zebrali pieniądze, od każdego według jego możliwości, 7 i przesłali je do Jeruzalem, do kapłana Jojakima, syna Chilkiasza, syna Szalluma, i do innych kapłanów oraz do całego ludu, pozostającego z nim w Jeruzalem. 8 Wtedy też, dnia dziesiątego miesiąca Siwan, oddano Baruchowi srebrne naczynia Domu Pana, aby powróciły do ziemi judzkiej. Naczynia były wykonane dla Świątyni z polecenia Sedecjasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, a zrabowano je ze świątyni 9 po tym, jak Nabuchodonozor, król babiloński, uprowadził z Jeruzalem Jechoniasza i przełożonych, jeńców, możnych i prosty lud i przywiódł ich do Babilonu. 10 I powiedzieli: Oto przysłaliśmy wam pieniądze. Kupcie za nie ofiary całopalne i przebłagalne, a także kadzidło. Przygotujcie też ofiary z pokarmów i ofiarujcie je na ołtarzu Pana, naszego Boga. 11 Módlcie się za życie Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i za życie Baltazara, jego syna, aby żyli tak długo, jak długo będą istnieć niebiosa. 12 Nam zaś niech Pan da siłę i oświeci nasze oczy, abyśmy żyli pod opieką Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i pod opieką jego syna Baltazara, służąc im przez długie lata i ciesząc się ich łaskawością. 13 Módlcie się także za nas do Pana, naszego Boga, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, naszym Bogiem, a zapalczywość Pana i Jego gniew jeszcze się nie odwróciły od nas do dnia dzisiejszego. 14 Odczytajcie tę księgę, którą wam przesyłamy, aby zabrzmiała w Domu Pana w dniu święta i w inne wyznaczone dni. 15 Będziecie mówić:
Modlitwa pokutna
Wyznanie grzechów
Do Pana, naszego Boga, należy sprawiedliwość, a nasze oblicza pokrywają się wstydem. Dzisiaj wstyd ogarnia ludzi Judy i mieszkańców Jeruzalem, 16 a także naszych królów, książąt, naszych kapłanów, proroków, jak również naszych ojców. 17 Zgrzeszyliśmy bowiem przeciw Panu, 18 byliśmy nieposłuszni wobec Niego, nie słuchaliśmy głosu Pana, naszego Boga, by postępować zgodnie z przykazaniami, które nam dał. 19 Począwszy od dnia, kiedy Pan wyprowadził naszych ojców z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, byliśmy nieposłuszni wobec Pana, naszego Boga i nie chcieliśmy słuchać Jego głosu. 20 Dlatego aż do dziś przywarło do nas zło i przekleństwo, które Pan zapowiedział przez swego sługę Mojżesza w dniu, w którym wyprowadził naszych ojców z ziemi egipskiej, aby dać nam ziemię płynącą mlekiem i miodem. 21 Nie słuchaliśmy jednak głosu Pana, naszego Boga, przemawiającego przez proroków, których do nas posyłał. 22 Każdy z nas postępował według zamysłów swego złego serca, służyliśmy obcym bogom, czyniliśmy zło przed oczyma Pana, naszego Boga.