WPROWADZENIE: JEZUS ZLECA ASPOSTOŁOM MISJĘ
Obietnica Ducha Świętego
1 Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku 2 aż do dnia, w którym został wzięty do góry, po tym jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których sobie wybrał. 3 Im też po swojej męce objawił się jako Żyjący i dał tego liczne dowody. Ukazywał się przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Boga. 4 A podczas wspólnego posiłku polecił: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której usłyszeliście ode Mnie. 5 Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.
Wniebowstąpienie Jezusa
6 Ci, którzy byli zgromadzeni, pytali Go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? 7 Odpowiedział: Nie wasza to rzecz poznać dni i godziny, które Ojciec ustanowił swoją mocą, 8 ale gdy Duch Święty zstąpi na was, weźmiecie Jego moc i będziecie Moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.
9 Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał Go sprzed ich oczu. 10 Gdy wpatrywali się w niebo, jak On wstępował, stanęli przy nich dwaj mężczyźni w białych szatach 11 I powiedzieli: Galilejczycy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został wzięty od was do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.
Wybór następcy Judasza
12 Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. 13 Gdy przyszli, weszli do sali na górze. Przebywali tam: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Zelota oraz Juda, syn Jakuba. 14 Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z kobietami, Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi.
15 Wtedy Piotr stanął między braćmi, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, i tak przemówił: 16 Bracia, musiało się wypełnić Pismo, w którym Duch Święty powiedział przez usta Dawida o Judaszu, który wskazał drogę tym, co pojmali Jezusa. 17 Został zaliczony do naszego grona i miał udział w naszym posługiwaniu. 18 Za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył ziemię, spadł głową na dół, pękł na dwie części i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. 19 Wieść o tym rozeszła się wśród wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Teren ten nazwano w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi. 20 Zostało bowiem napisane w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje jego dom i niech nikt w nim nie mieszka. A jego urząd niech weźmie ktoś inny. 21 Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy chodzili z nami przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał między nami 22 od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do góry, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. 23 Wskazali dwóch: Józefa zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. 24 I tak się pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, 25 aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, żeby pójść swoją drogą. 26 Następnie dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do jedenastu apostołów.
WPROWADZENIE: JEZUS ZLECA ASPOSTOŁOM MISJĘ
Obietnica Ducha Świętego
1 Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku 2 aż do dnia, w którym został wzięty do góry, po tym jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których sobie wybrał. 3 Im też po swojej męce objawił się jako Żyjący i dał tego liczne dowody. Ukazywał się przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Boga. 4 A podczas wspólnego posiłku polecił: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której usłyszeliście ode Mnie. 5 Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.
Wniebowstąpienie Jezusa
6 Ci, którzy byli zgromadzeni, pytali Go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? 7 Odpowiedział: Nie wasza to rzecz poznać dni i godziny, które Ojciec ustanowił swoją mocą, 8 ale gdy Duch Święty zstąpi na was, weźmiecie Jego moc i będziecie Moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.
9 Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał Go sprzed ich oczu. 10 Gdy wpatrywali się w niebo, jak On wstępował, stanęli przy nich dwaj mężczyźni w białych szatach 11 I powiedzieli: Galilejczycy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został wzięty od was do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.
Wybór następcy Judasza
12 Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. 13 Gdy przyszli, weszli do sali na górze. Przebywali tam: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Zelota oraz Juda, syn Jakuba. 14 Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z kobietami, Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi.
15 Wtedy Piotr stanął między braćmi, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, i tak przemówił: 16 Bracia, musiało się wypełnić Pismo, w którym Duch Święty powiedział przez usta Dawida o Judaszu, który wskazał drogę tym, co pojmali Jezusa. 17 Został zaliczony do naszego grona i miał udział w naszym posługiwaniu. 18 Za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył ziemię, spadł głową na dół, pękł na dwie części i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. 19 Wieść o tym rozeszła się wśród wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Teren ten nazwano w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi. 20 Zostało bowiem napisane w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje jego dom i niech nikt w nim nie mieszka. A jego urząd niech weźmie ktoś inny. 21 Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy chodzili z nami przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał między nami 22 od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do góry, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. 23 Wskazali dwóch: Józefa zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. 24 I tak się pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, 25 aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, żeby pójść swoją drogą. 26 Następnie dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do jedenastu apostołów.