ADRES I POZDROWIENIE
1 Ja, prezbiter, do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.
2 Umiłowany, modlę się, aby we wszystkim dobrze ci się wiodło i abyś był tak zdrowy, jak dobrze wiedzie się twojej duszy. 3 Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o twojej wierności prawdzie – jak ty zgodnie z prawdą postępujesz. 4 Nie mam większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują zgodnie z prawdą.
WSPÓŁPRACA I OPOZYCJA
5 Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy pomagasz braciom, nawet obcym. 6 Oni to dali świadectwo o twojej miłości wobec Kościoła. Dobrze zrobisz, jeśli wyprawisz ich zgodnie z wolą Boga. 7 Dla Jego imienia bowiem wyszli, niczego nie biorąc od pogan. 8 Takich więc powinniśmy przyjmować, abyśmy się stali współpracownikami prawdy.
9 Napisałem do Kościoła, lecz Diotrefes, który pragnie być wśród nich pierwszy, nie uznaje nas. 10 Dlatego, jeśli przybędę, przypomnę mu jego działania, które podejmuje, gdy nas złośliwie obmawia. Nie poprzestając też na tym, sam nie przyjmuje braci, a tym, którzy chcą ich przyjąć, zabrania to czynić i wyrzuca ich z Kościoła.
11 Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobro, jest z Boga. Ten, kto czyni zło, Boga nie widział. 12 Demetriuszowi dali świadectwo wszyscy, a nawet sama prawda. My także dajemy świadectwo, a wiesz, że nasze świadectwo jest prawdziwe.
POZDROWIENIA KOŃCOWE
13 Wiele mógłbym ci jeszcze napisać, ale nie chcę posługiwać się atramentem i piórem. 14 Mam jednak nadzieję, że wkrótce cię zobaczę i porozmawiamy osobiście. 15 Pokój z tobą! Pozdrawiają cię przyjaciele. Ty też pozdrów przyjaciół, każdego imiennie.
ADRES I POZDROWIENIE
1 Ja, prezbiter, do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.
2 Umiłowany, modlę się, aby we wszystkim dobrze ci się wiodło i abyś był tak zdrowy, jak dobrze wiedzie się twojej duszy. 3 Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o twojej wierności prawdzie – jak ty zgodnie z prawdą postępujesz. 4 Nie mam większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują zgodnie z prawdą.
WSPÓŁPRACA I OPOZYCJA
5 Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy pomagasz braciom, nawet obcym. 6 Oni to dali świadectwo o twojej miłości wobec Kościoła. Dobrze zrobisz, jeśli wyprawisz ich zgodnie z wolą Boga. 7 Dla Jego imienia bowiem wyszli, niczego nie biorąc od pogan. 8 Takich więc powinniśmy przyjmować, abyśmy się stali współpracownikami prawdy.
9 Napisałem do Kościoła, lecz Diotrefes, który pragnie być wśród nich pierwszy, nie uznaje nas. 10 Dlatego, jeśli przybędę, przypomnę mu jego działania, które podejmuje, gdy nas złośliwie obmawia. Nie poprzestając też na tym, sam nie przyjmuje braci, a tym, którzy chcą ich przyjąć, zabrania to czynić i wyrzuca ich z Kościoła.
11 Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobro, jest z Boga. Ten, kto czyni zło, Boga nie widział. 12 Demetriuszowi dali świadectwo wszyscy, a nawet sama prawda. My także dajemy świadectwo, a wiesz, że nasze świadectwo jest prawdziwe.
POZDROWIENIA KOŃCOWE
13 Wiele mógłbym ci jeszcze napisać, ale nie chcę posługiwać się atramentem i piórem. 14 Mam jednak nadzieję, że wkrótce cię zobaczę i porozmawiamy osobiście. 15 Pokój z tobą! Pozdrawiają cię przyjaciele. Ty też pozdrów przyjaciół, każdego imiennie.