Postawa ludzi w dniach ostatecznych
1 To zaś wiedz, że w dniach ostatecznych nadejdą czasy trudne. 2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi na pieniądze, aroganccy, pyszni, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, 3 nieczuli, bezlitośni, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, gwałtowni, niemiłujący dobra, 4 zdrajcy, lekkomyślni, nadęci, kochający bardziej przyjemności niż Boga, 5 udający pobożność, ale odrzucający jej moc. Od takich ludzi trzymaj się z daleka. 6 Spośród nich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i zwodzą kobiety obciążone grzechami, wiedzione różnymi pożądaniami, 7 nieustannie się uczące, a nigdy nie osiągające poznania prawdy. 8 Tak jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak i oni przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o wypaczonych umysłach, nie wypróbowani co do wiary. 9 Ale daleko nie zajdą, bo ich głupota będzie znana wszystkim, podobnie jak to się stało z tamtymi.
Wskazania dla Tymoteusza
10 Ty natomiast poszedłeś śladami mojej nauki, postępowania, pragnienia, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, 11 prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, Ikonium i Listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, ale ze wszystkich ocalił mnie Pan. 12 I wszyscy też, którzy zechcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. 13 Źli ludzie zaś i oszuści będą się dalej posuwać ku temu, co złe, błądząc i innych w błąd wprowadzając. 14 Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w czym pozostajesz wierny, pamiętając od kogo się nauczyłeś. 15 Od dzieciństwa znasz przecież Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu dzięki wierze w Chrystusa Jezusa. 16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, przekonywania, upominania, do wychowywania w sprawiedliwości, 17 aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do czynienia wszelkiego dobra.
Postawa ludzi w dniach ostatecznych
1 To zaś wiedz, że w dniach ostatecznych nadejdą czasy trudne. 2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi na pieniądze, aroganccy, pyszni, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, 3 nieczuli, bezlitośni, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, gwałtowni, niemiłujący dobra, 4 zdrajcy, lekkomyślni, nadęci, kochający bardziej przyjemności niż Boga, 5 udający pobożność, ale odrzucający jej moc. Od takich ludzi trzymaj się z daleka. 6 Spośród nich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i zwodzą kobiety obciążone grzechami, wiedzione różnymi pożądaniami, 7 nieustannie się uczące, a nigdy nie osiągające poznania prawdy. 8 Tak jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak i oni przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o wypaczonych umysłach, nie wypróbowani co do wiary. 9 Ale daleko nie zajdą, bo ich głupota będzie znana wszystkim, podobnie jak to się stało z tamtymi.
Wskazania dla Tymoteusza
10 Ty natomiast poszedłeś śladami mojej nauki, postępowania, pragnienia, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, 11 prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, Ikonium i Listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, ale ze wszystkich ocalił mnie Pan. 12 I wszyscy też, którzy zechcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. 13 Źli ludzie zaś i oszuści będą się dalej posuwać ku temu, co złe, błądząc i innych w błąd wprowadzając. 14 Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w czym pozostajesz wierny, pamiętając od kogo się nauczyłeś. 15 Od dzieciństwa znasz przecież Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu dzięki wierze w Chrystusa Jezusa. 16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, przekonywania, upominania, do wychowywania w sprawiedliwości, 17 aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do czynienia wszelkiego dobra.