ADRES, PODZIĘKOWANIE, ZACHĘTY
Pozdrowienie
1 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie, 2 do Tymoteusza, umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Wierność Ewangelii
3 Jestem wdzięczny Bogu – któremu, jak moi przodkowie, służę z czystym sumieniem – ile razy dniem i nocą wspominam ciebie w moich modlitwach. 4 I pragnę cię zobaczyć, wspominając twoje łzy, abym w pełni doznał radości. 5 Pamiętam twoją nieobłudną wiarę, która najpierw stała się udziałem twojej babki Lois i twojej matki Eunike. Jestem też przekonany, że i twoim. 6 Dlatego przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. 7 Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i rozsądku. 8 Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz znoś trudy dla Ewangelii, wspierany mocą Boga. 9 On nas wybawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale zgodnie ze swoim postanowieniem i łaską, daną nam odwiecznie w Chrystusie Jezusie, 10 ukazaną zaś teraz, przez objawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozświetlił przez Ewangelię, 11 której to głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. 12 Z tego też powodu cierpię, ale się nie wstydzę. Wiem bowiem komu zawierzyłem i jestem przekonany, że jest On w stanie ustrzec to, co mi powierzono, aż do owego dnia. 13 Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. 14 Tego pięknego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
15 Wiesz, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, w tym Fygelos i Hermogenes. 16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo wiele razy mnie pocieszył i nie wstydził się moich kajdan, 17 ale, gdy się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukiwał, i znalazł. 18 Niech Pan sprawi, aby w owym dniu znalazł u Pana miłosierdzie. A jak w Efezie pełnił on służbę – ty wiesz lepiej.
ADRES, PODZIĘKOWANIE, ZACHĘTY
Pozdrowienie
1 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie, 2 do Tymoteusza, umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Wierność Ewangelii
3 Jestem wdzięczny Bogu – któremu, jak moi przodkowie, służę z czystym sumieniem – ile razy dniem i nocą wspominam ciebie w moich modlitwach. 4 I pragnę cię zobaczyć, wspominając twoje łzy, abym w pełni doznał radości. 5 Pamiętam twoją nieobłudną wiarę, która najpierw stała się udziałem twojej babki Lois i twojej matki Eunike. Jestem też przekonany, że i twoim. 6 Dlatego przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. 7 Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i rozsądku. 8 Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz znoś trudy dla Ewangelii, wspierany mocą Boga. 9 On nas wybawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale zgodnie ze swoim postanowieniem i łaską, daną nam odwiecznie w Chrystusie Jezusie, 10 ukazaną zaś teraz, przez objawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozświetlił przez Ewangelię, 11 której to głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. 12 Z tego też powodu cierpię, ale się nie wstydzę. Wiem bowiem komu zawierzyłem i jestem przekonany, że jest On w stanie ustrzec to, co mi powierzono, aż do owego dnia. 13 Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. 14 Tego pięknego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
15 Wiesz, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, w tym Fygelos i Hermogenes. 16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo wiele razy mnie pocieszył i nie wstydził się moich kajdan, 17 ale, gdy się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukiwał, i znalazł. 18 Niech Pan sprawi, aby w owym dniu znalazł u Pana miłosierdzie. A jak w Efezie pełnił on służbę – ty wiesz lepiej.