Zachęta do modlitwy
1 Poza tym módlcie się, bracia, za nas, aby Słowo Pana rozpowszechniało się i było rozsławiane, podobnie jak u was, 2 i abyśmy zostali wybawieni od ludzi niegodziwych i złych. Nie wszyscy bowiem wierzą. 3 Wierny jest jednak Pan, który was umocni i zachowa od złego. 4 Jeśli zaś o was chodzi, jesteśmy przekonani w Panu, że to, co wam polecamy, czynicie i będziecie czynić. 5 A Pan niech zwróci wasze serca ku miłości Boga i cierpliwości Chrystusa.
Ostrzeżenia przed bezczynnością
6 Nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według nauki, którą od nas otrzymaliście. 7 Sami przecież wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie postępowaliśmy wśród was wbrew porządkowi 8 ani u nikogo nie spożywaliśmy chleba za darmo, ale w trudzie i mozole pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikogo z was nie obciążać. 9 Nie dlatego, że nie mamy do tego prawa, ale po to, abyśmy mogli samych siebie dać wam jako przykład do naśladowania. 10 Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazywaliśmy wam: Jeśli ktoś nie chce pracować, niech też nie je. 11 Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi, nie pracują, a zajmują się zbędnymi rzeczami. 12 Takim więc nakazujemy i prosimy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby spokojnie pracowali i jedli swój chleb. 13 Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobra. 14 A jeśli ktoś nie posłucha słów naszego listu, to zwróćcie na niego uwagę i odsuńcie się od niego, aby się zawstydził. 15 Nie uważajcie go jednak za wroga, ale upominajcie jak brata.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I POZDROWIENIA
16 Sam zaś Pan pokoju niech was obdarza pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi.
17 Pozdrowienie moją ręką, Pawła. Jest ono znakiem w każdym liście, tak piszę. 18 Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi.
Zachęta do modlitwy
1 Poza tym módlcie się, bracia, za nas, aby Słowo Pana rozpowszechniało się i było rozsławiane, podobnie jak u was, 2 i abyśmy zostali wybawieni od ludzi niegodziwych i złych. Nie wszyscy bowiem wierzą. 3 Wierny jest jednak Pan, który was umocni i zachowa od złego. 4 Jeśli zaś o was chodzi, jesteśmy przekonani w Panu, że to, co wam polecamy, czynicie i będziecie czynić. 5 A Pan niech zwróci wasze serca ku miłości Boga i cierpliwości Chrystusa.
Ostrzeżenia przed bezczynnością
6 Nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według nauki, którą od nas otrzymaliście. 7 Sami przecież wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie postępowaliśmy wśród was wbrew porządkowi 8 ani u nikogo nie spożywaliśmy chleba za darmo, ale w trudzie i mozole pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikogo z was nie obciążać. 9 Nie dlatego, że nie mamy do tego prawa, ale po to, abyśmy mogli samych siebie dać wam jako przykład do naśladowania. 10 Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazywaliśmy wam: Jeśli ktoś nie chce pracować, niech też nie je. 11 Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi, nie pracują, a zajmują się zbędnymi rzeczami. 12 Takim więc nakazujemy i prosimy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby spokojnie pracowali i jedli swój chleb. 13 Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobra. 14 A jeśli ktoś nie posłucha słów naszego listu, to zwróćcie na niego uwagę i odsuńcie się od niego, aby się zawstydził. 15 Nie uważajcie go jednak za wroga, ale upominajcie jak brata.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I POZDROWIENIA
16 Sam zaś Pan pokoju niech was obdarza pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi.
17 Pozdrowienie moją ręką, Pawła. Jest ono znakiem w każdym liście, tak piszę. 18 Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi.