NAUCZANIE NA TEMAT PRZYJŚCIA PANA
Człowiek nieprawości
1 Gdy zaś chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, prosimy was, bracia, 2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym przekonaniu i zastraszyć ani przez ducha, ani przez słowa, ani przez list rzekomo przez nas napisany, że już nadszedł dzień Pana. 3 Niech nikt w żaden sposób was nie zwodzi. Nie nastanie to bowiem dopóki nie przyjdzie odstępstwo i nie pojawi się człowiek nieprawości, syn zatracenia. 4 On jest przeciwnikiem i wynosi się ponad wszystko, co dotyczy Boga lub Jego czci. Zasiądzie nawet w świątyni Boga, przedstawiając siebie samego jako Boga. 5 Czy nie pamiętacie, że mówiłem wam o tym, gdy jeszcze byłem u was? 6 Wy wiecie, co go teraz powstrzymuje w tym, żeby się pojawił w swoim czasie. 7 Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Jedynie ten, który właśnie ją powstrzymuje, musi ustąpić miejsca. 8 Wówczas pojawi się Nieprawy, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i unicestwi objawieniem swojego przyjścia. 9 Przyjście zaś Nieprawego jest działaniem szatana – z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, 10 wśród całego zwodzenia nieprawości – wobec tych, którzy dają się wygubić, ponieważ nie przyjęli prawdy miłości, by zostali zbawieni. 11 Dlatego Bóg zsyła im złudne działanie, żeby uwierzyli kłamstwu, 12 aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz upodobali sobie niesprawiedliwość.
POUCZENIA O MODLITWIE I PRACY
Wybrani do zbawienia
13 My zaś nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, gdyż wybrał was Bóg jako pierwszy owoc dla zbawienia przez uświęcające działanie Ducha i wiarę w prawdę. 14 On wezwał was do tego przez głoszoną przez nas Ewangelię, abyście uczestniczyli w chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa. 15 Dlatego więc, bracia, trwajcie i trzymajcie się mocno tradycji, którą przekazaliśmy wam ustnie czy też za pośrednictwem naszego listu. 16 Sam zaś nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i przez łaskę obdarzył wiecznym pocieszeniem i dobrą nadzieją, 17 niech pocieszy wasze serca i umocni we wszelkim dobrym czynie i słowie.
NAUCZANIE NA TEMAT PRZYJŚCIA PANA
Człowiek nieprawości
1 Gdy zaś chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, prosimy was, bracia, 2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym przekonaniu i zastraszyć ani przez ducha, ani przez słowa, ani przez list rzekomo przez nas napisany, że już nadszedł dzień Pana. 3 Niech nikt w żaden sposób was nie zwodzi. Nie nastanie to bowiem dopóki nie przyjdzie odstępstwo i nie pojawi się człowiek nieprawości, syn zatracenia. 4 On jest przeciwnikiem i wynosi się ponad wszystko, co dotyczy Boga lub Jego czci. Zasiądzie nawet w świątyni Boga, przedstawiając siebie samego jako Boga. 5 Czy nie pamiętacie, że mówiłem wam o tym, gdy jeszcze byłem u was? 6 Wy wiecie, co go teraz powstrzymuje w tym, żeby się pojawił w swoim czasie. 7 Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Jedynie ten, który właśnie ją powstrzymuje, musi ustąpić miejsca. 8 Wówczas pojawi się Nieprawy, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i unicestwi objawieniem swojego przyjścia. 9 Przyjście zaś Nieprawego jest działaniem szatana – z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, 10 wśród całego zwodzenia nieprawości – wobec tych, którzy dają się wygubić, ponieważ nie przyjęli prawdy miłości, by zostali zbawieni. 11 Dlatego Bóg zsyła im złudne działanie, żeby uwierzyli kłamstwu, 12 aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz upodobali sobie niesprawiedliwość.
POUCZENIA O MODLITWIE I PRACY
Wybrani do zbawienia
13 My zaś nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, gdyż wybrał was Bóg jako pierwszy owoc dla zbawienia przez uświęcające działanie Ducha i wiarę w prawdę. 14 On wezwał was do tego przez głoszoną przez nas Ewangelię, abyście uczestniczyli w chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa. 15 Dlatego więc, bracia, trwajcie i trzymajcie się mocno tradycji, którą przekazaliśmy wam ustnie czy też za pośrednictwem naszego listu. 16 Sam zaś nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i przez łaskę obdarzył wiecznym pocieszeniem i dobrą nadzieją, 17 niech pocieszy wasze serca i umocni we wszelkim dobrym czynie i słowie.