ADRES I POZDROWIENIE
1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu, naszym Ojcu, i Panu Jezusie Chrystusie: 2 Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.
DZIEŃ SĄDU
3 Powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia. Jest to słuszne, bo wzrasta wasza wiara i pomnaża się pośród was wzajemna miłość, 4 tak że my sami w Kościołach Boga chlubimy się waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. 5 Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga, zmierzającego do uznania was za godnych Królestwa Boga, dla którego też cierpicie. 6 Jest bowiem sprawiedliwe u Boga odpłacać uciskiem tym, którzy was uciskają, 7 a wam uciskanym, i nam, dać ulgę, gdy Pan Jezus objawi się z nieba z aniołami Jego mocy 8 w płomieniach ognia i ukarze tych, którzy nie uznają Boga i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa. 9 Karą dla nich będzie wieczna zagłada z dala od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, 10 gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbiony w swoich świętych i podziwiany przez wszystkich, którzy uwierzyli. Uwierzyliście bowiem naszemu świadectwu. 11 Dlatego zawsze modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych swego powołania i z mocą wypełnił każde dobre pragnienie i dzieło wiary. 12 W ten sposób zostanie uwielbione imię naszego Pana Jezusa w was i wy w Nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.
ADRES I POZDROWIENIE
1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu, naszym Ojcu, i Panu Jezusie Chrystusie: 2 Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.
DZIEŃ SĄDU
3 Powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia. Jest to słuszne, bo wzrasta wasza wiara i pomnaża się pośród was wzajemna miłość, 4 tak że my sami w Kościołach Boga chlubimy się waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. 5 Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga, zmierzającego do uznania was za godnych Królestwa Boga, dla którego też cierpicie. 6 Jest bowiem sprawiedliwe u Boga odpłacać uciskiem tym, którzy was uciskają, 7 a wam uciskanym, i nam, dać ulgę, gdy Pan Jezus objawi się z nieba z aniołami Jego mocy 8 w płomieniach ognia i ukarze tych, którzy nie uznają Boga i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa. 9 Karą dla nich będzie wieczna zagłada z dala od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, 10 gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbiony w swoich świętych i podziwiany przez wszystkich, którzy uwierzyli. Uwierzyliście bowiem naszemu świadectwu. 11 Dlatego zawsze modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych swego powołania i z mocą wypełnił każde dobre pragnienie i dzieło wiary. 12 W ten sposób zostanie uwielbione imię naszego Pana Jezusa w was i wy w Nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.