Zwycięstwa Dawida nad sąsiednimi królestwami
1 Potem Dawid pokonał Filistynów, podporządkował ich sobie i odebrał z rąk Filistynów Meteg Amma. 2 Pobił także Moabitów. Rozkazał im położyć się na ziemi i odmierzył ich sznurem. Wymierzył dwa sznury przeznaczonych na śmierć oraz długość jednego sznura tych, których kazał zachować przy życiu. Tak Moabici stali się sługami Dawida, któremu składali daninę. 3 Potem Dawid pokonał Hadadezera, syna Rechoba, króla Soby, w czasie, gdy ten wyprawił się, aby przywrócić swą władzę nad Rzeką. 4 Dawid odebrał mu tysiąc siedmiuset jeźdźców i dwadzieścia tysięcy pieszych i przeciął ścięgna wszystkim koniom zaprzęganym do rydwanów. Pozostawił z nich tylko sto rydwanów. 5 Kiedy Aramejczycy z Damaszku przybyli wspomóc Hadadezera, króla Soby, Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące Aramejczyków. 6 Potem Dawid umieścił załogi wśród Aramejczyków w Damaszku i w ten sposób Aramejczycy stali się sługami Dawida, składającymi daninę. Pan wspomagał Dawida wszędzie, gdzie ten się udawał. 7 Dawid wziął złote tarcze, które mieli słudzy Hadadezera, i sprowadził je do Jerozolimy. 8 Także z Betach i Berotaj, miast Hadadezera, król Dawid zabrał wielką ilość brązu.
9 Gdy Toi, król Chamat, usłyszał, że Dawid pokonał całe wojsko Hadadezera, 10 wysłał Jorama, swego syna, do króla Dawida, aby go pozdrowić i życzyć mu błogosławieństwa, ponieważ walczył z Hadadezerem i go pokonał – Hadadezer był bowiem nieprzyjacielem Toi. Ręce Jorama były pełne przedmiotów ze srebra, złota i brązu. 11 Król Dawid poświęcił je także Panu wraz ze srebrem i złotem, które zdobył na wszystkich podbitych narodach, 12 a mianowicie na: Aramejczykach, Moabitach, Ammonitach, Filistynach i Amalekitach oraz z łupów zdobytych na Hadadezerze, synu Rechoba, królu Soby.
13 Po powrocie po zwycięstwie nad Aramem Dawid zyskał sławę, zwyciężając w Dolinie Soli osiemnaście tysięcy ludzi, 14 i obsadził Edom załogami. W całym Edomie pozostawił załogi, a wszyscy Edomici stali się sługami Dawida. Pan wspomagał Dawida wszędzie, gdzie ten się udawał. 15 Dawid panował nad całym Izraelem, sprawując sądy i wymierzając sprawiedliwość całemu swojemu ludowi.
Lista najważniejszych zwierzchników na dworze Dawida
16 Joab, syn Serui, dowodził wojskiem, a Jehoszafat, syn Achiluda, był pełnomocnikiem. 17 Sadok, syn Achituba, i Achimelek, syn Abiatara byli kapłanami, Serajasz był pisarzem, 18 Benajasz, syn Jehojady, dowodził Keretytami i Peletytami, a synowie Dawida byli kapłanami.
Zwycięstwa Dawida nad sąsiednimi królestwami
1 Potem Dawid pokonał Filistynów, podporządkował ich sobie i odebrał z rąk Filistynów Meteg Amma. 2 Pobił także Moabitów. Rozkazał im położyć się na ziemi i odmierzył ich sznurem. Wymierzył dwa sznury przeznaczonych na śmierć oraz długość jednego sznura tych, których kazał zachować przy życiu. Tak Moabici stali się sługami Dawida, któremu składali daninę. 3 Potem Dawid pokonał Hadadezera, syna Rechoba, króla Soby, w czasie, gdy ten wyprawił się, aby przywrócić swą władzę nad Rzeką. 4 Dawid odebrał mu tysiąc siedmiuset jeźdźców i dwadzieścia tysięcy pieszych i przeciął ścięgna wszystkim koniom zaprzęganym do rydwanów. Pozostawił z nich tylko sto rydwanów. 5 Kiedy Aramejczycy z Damaszku przybyli wspomóc Hadadezera, króla Soby, Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące Aramejczyków. 6 Potem Dawid umieścił załogi wśród Aramejczyków w Damaszku i w ten sposób Aramejczycy stali się sługami Dawida, składającymi daninę. Pan wspomagał Dawida wszędzie, gdzie ten się udawał. 7 Dawid wziął złote tarcze, które mieli słudzy Hadadezera, i sprowadził je do Jerozolimy. 8 Także z Betach i Berotaj, miast Hadadezera, król Dawid zabrał wielką ilość brązu.
9 Gdy Toi, król Chamat, usłyszał, że Dawid pokonał całe wojsko Hadadezera, 10 wysłał Jorama, swego syna, do króla Dawida, aby go pozdrowić i życzyć mu błogosławieństwa, ponieważ walczył z Hadadezerem i go pokonał – Hadadezer był bowiem nieprzyjacielem Toi. Ręce Jorama były pełne przedmiotów ze srebra, złota i brązu. 11 Król Dawid poświęcił je także Panu wraz ze srebrem i złotem, które zdobył na wszystkich podbitych narodach, 12 a mianowicie na: Aramejczykach, Moabitach, Ammonitach, Filistynach i Amalekitach oraz z łupów zdobytych na Hadadezerze, synu Rechoba, królu Soby.
13 Po powrocie po zwycięstwie nad Aramem Dawid zyskał sławę, zwyciężając w Dolinie Soli osiemnaście tysięcy ludzi, 14 i obsadził Edom załogami. W całym Edomie pozostawił załogi, a wszyscy Edomici stali się sługami Dawida. Pan wspomagał Dawida wszędzie, gdzie ten się udawał. 15 Dawid panował nad całym Izraelem, sprawując sądy i wymierzając sprawiedliwość całemu swojemu ludowi.
Lista najważniejszych zwierzchników na dworze Dawida
16 Joab, syn Serui, dowodził wojskiem, a Jehoszafat, syn Achiluda, był pełnomocnikiem. 17 Sadok, syn Achituba, i Achimelek, syn Abiatara byli kapłanami, Serajasz był pisarzem, 18 Benajasz, syn Jehojady, dowodził Keretytami i Peletytami, a synowie Dawida byli kapłanami.