Adres i pozdrowienie
1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę tak samo godną, jak i nasza: 2 Łaska i pokój niech zostaną w was pomnożone przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana.
WYBÓR BOŻY I ODPOWIEDŹ CZŁOWIEKA
Powołanie i wybranie chrześcijan
3 Wszystko przecież, co konieczne do życia i pobożności, Jego Boska moc dała nam w darze przez poznanie Tego, który powołał nas dzięki własnej chwale i doskonałości. 4 Przez to zostały nam dane cenne i najważniejsze obietnice, abyście dzięki nim stali się uczestnikami natury Boga, gdy wyrwiecie się z zepsucia, jakie na tym świecie wynika z pożądliwości. 5 Tym samym też dokładając wszelkich starań, uzupełniajcie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem, 6 poznanie zaś wstrzemięźliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość natomiast pobożnością, 7 pobożność zaś braterską przyjaźnią, a przyjaźń miłością. 8 Gdy bowiem są one w was i obfitują, nie czynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. 9 Kto natomiast ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. 10 Dlatego, bracia, wykażcie jeszcze większą gorliwość, aby utwierdzić swoje powołanie i wybranie. Tak bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. 11 W ten sposób też zostanie wam szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
SŁOWO APOSTOŁA I NAUCZANIE PROROKÓW
12 Dlatego zamierzam ciągle wam przypominać o tych sprawach, chociaż je znacie i jesteście umocnieni w prawdzie, która wśród was jest obecna. 13 Uważam zaś za słuszne, dopóki jestem w tym ciele, zachęcać was przez przypominanie, 14 gdyż wiem, że niebawem będę się musiał rozstać z życiem, jak też ukazał mi to nasz Pan Jezus Chrystus. 15 Postaram się jednak, abyście także po moim odejściu zawsze pamiętali o tych sprawach.
Uwielbienie Chrystusa i słowo prorockie
16 Daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa nie dlatego, że ulegliśmy sprytnie wymyślonym mitom, lecz dlatego, że staliśmy się naocznymi świadkami Jego wielkości. 17 Otrzymał On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy rozległ się głos chwały Majestatu: Ten jest Moim Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie. 18 I ten głos, który rozległ się z nieba, usłyszeliśmy my, którzy byliśmy z Nim na świętej górze. 19 Mamy więc silnie potwierdzone prorockie słowo, a wy dobrze robicie, gdy trwacie przy nim jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach, 20 to przede wszystkim wiedząc, że wszelkie proroctwo Pisma nie może być dowolnie wykładane. 21 Nie z woli człowieka bowiem zostało niegdyś dane proroctwo, ale przepowiadali je natchnieni przez Ducha Świętego, posłani przez Boga ludzie.
Adres i pozdrowienie
1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę tak samo godną, jak i nasza: 2 Łaska i pokój niech zostaną w was pomnożone przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana.
WYBÓR BOŻY I ODPOWIEDŹ CZŁOWIEKA
Powołanie i wybranie chrześcijan
3 Wszystko przecież, co konieczne do życia i pobożności, Jego Boska moc dała nam w darze przez poznanie Tego, który powołał nas dzięki własnej chwale i doskonałości. 4 Przez to zostały nam dane cenne i najważniejsze obietnice, abyście dzięki nim stali się uczestnikami natury Boga, gdy wyrwiecie się z zepsucia, jakie na tym świecie wynika z pożądliwości. 5 Tym samym też dokładając wszelkich starań, uzupełniajcie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem, 6 poznanie zaś wstrzemięźliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość natomiast pobożnością, 7 pobożność zaś braterską przyjaźnią, a przyjaźń miłością. 8 Gdy bowiem są one w was i obfitują, nie czynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. 9 Kto natomiast ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. 10 Dlatego, bracia, wykażcie jeszcze większą gorliwość, aby utwierdzić swoje powołanie i wybranie. Tak bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. 11 W ten sposób też zostanie wam szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
SŁOWO APOSTOŁA I NAUCZANIE PROROKÓW
12 Dlatego zamierzam ciągle wam przypominać o tych sprawach, chociaż je znacie i jesteście umocnieni w prawdzie, która wśród was jest obecna. 13 Uważam zaś za słuszne, dopóki jestem w tym ciele, zachęcać was przez przypominanie, 14 gdyż wiem, że niebawem będę się musiał rozstać z życiem, jak też ukazał mi to nasz Pan Jezus Chrystus. 15 Postaram się jednak, abyście także po moim odejściu zawsze pamiętali o tych sprawach.
Uwielbienie Chrystusa i słowo prorockie
16 Daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa nie dlatego, że ulegliśmy sprytnie wymyślonym mitom, lecz dlatego, że staliśmy się naocznymi świadkami Jego wielkości. 17 Otrzymał On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy rozległ się głos chwały Majestatu: Ten jest Moim Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie. 18 I ten głos, który rozległ się z nieba, usłyszeliśmy my, którzy byliśmy z Nim na świętej górze. 19 Mamy więc silnie potwierdzone prorockie słowo, a wy dobrze robicie, gdy trwacie przy nim jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach, 20 to przede wszystkim wiedząc, że wszelkie proroctwo Pisma nie może być dowolnie wykładane. 21 Nie z woli człowieka bowiem zostało niegdyś dane proroctwo, ale przepowiadali je natchnieni przez Ducha Świętego, posłani przez Boga ludzie.