Amazjasz królem Judy
1 W drugim roku panowania Joasza, syna Jehoachaza, króla izraelskiego, rządy objął Amazjasz, syn Joasza, króla Judy. 2 Miał dwadzieścia pięć lat, gdy został królem, i rządził w Jerozolimie dwadzieścia dziewięć lat. Jego matka miała na imię Jehoaddan i pochodziła z Jerozolimy. 3 Czynił to, co prawe w oczach Pana jednak nie tak jak Dawid, jego praojciec. Wszystko robił tak, jak robił to jego ojciec, Joasz. 4 Tylko wyżyn nie usunięto i lud w dalszym ciągu składał krwawe ofiary i palił kadzidła na wyżynach.
5 Gdy Amazjasz umocnił władzę królewską w swoim ręku, pozabijał tych spośród swoich sług, którzy zamordowali króla, jego ojca. 6 Ale synów morderców nie uśmiercił, zgodnie z tym, co napisano w Księdze Prawa Mojżeszowego, gdzie Pan nakazał: Nie poniosą śmierci ojcowie za synów ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, ale każdy poniesie śmierć za swój grzech.
7 To on pokonał dziesięć tysięcy Edomitów w Dolinie Soli, zdobył w walce Selę i nadał jej nazwę Jokteel, która pozostała do dziś.
Wojna między Amazjaszem i Joaszem
8 W tym czasie Amazjasz wysłał do Joasza, syna Jehoachaza, syna Jehu, króla Izraela, posłańców z taką wieścią: Chodź, zmierzymy się w bitwie! 9 Na to Joasz, król izraelski, posłał Amazjaszowi, królowi Judy, taką odpowiedź: Cierń na Libanie przesłał cedrowi na Libanie taką prośbę: Daj, proszę, swoją córkę mojemu synowi za żonę! Lecz przeszedł dziki zwierz z Libanu i rozdeptał cierń. 10 Doszczętnie pobiłeś Edomitów i twoje serce uniosło się pychą. Chwal się więc, ale pozostań w swoim domu! Po co miałbyś wywoływać nieszczęście? Padniesz ty, a razem z tobą Juda! 11 Amazjasz jednak nie posłuchał. Wówczas wyruszył Joasz, król izraelski. Następnie on i Amazjasz, król Judy, stoczyli bitwę w Bet-Szemesz, które należy do Judy. 12 Juda został pobity przez Izraela i każdy uciekł do swojego namiotu. 13 Joasz zaś, król izraelski, pochwycił w Bet-Szemesz Amazjasza, króla judzkiego, syna Joasza, syna Achazjasza. Potem przybył do Jerozolimy i w murze Jerozolimy zrobił wyłom na czterysta łokci, od Bramy Efraima aż do Bramy Narożnej. 14 Zabrał też całe złoto i srebro oraz wszystkie naczynia znajdujące się w domu Pana i w skarbcach domu królewskiego, a także zakładników, i powrócił do Samarii.
15 Pozostałe zaś dzieje Joasza oraz to, co uczynił, jego męstwo i to, że walczył z Amazjaszem, królem Judy, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? 16 Joasz spoczął przy swoich przodkach i został pochowany w Samarii przy królach izraelskich, a po nim królem został jego syn, Jeroboam.
Koniec panowania Amazjasza
17 Amazjasz zaś, syn Joasza, króla Judy, żył jeszcze piętnaście lat po śmierci Joasza, syna Jehoachaza, króla izraelskiego.
18 Pozostałe zaś dzieje Amazjasza, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 19 Uknuto przeciwko niemu spisek w Jerozolimie, a gdy uciekł do Lakisz, wysłano pościg za nim do Lakisz i tam go zabito. 20 Przywieziono go końmi i został pochowany przy swoich przodkach w Jerozolimie, Mieście Dawida. 21 Potem cały lud Judy wybrał Azariasza, który miał szesnaście lat, i obwołał go królem, po jego ojcu, Amazjaszu. 22 To on odbudował Elat i przywrócił go Judzie po tym, jak król spoczął przy swoich przodkach.
Jeroboam II królem Izraela
23 W piętnastym roku panowania Amazjasza, syna Joasza, króla Judy, rządy w Samarii objął Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, i panował czterdzieści jeden lat. 24 Czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu. 25 On to przywrócił granice Izraela od Wejścia do Chamat aż do Morza Araby, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraela, które wypowiedział przez swego sługę proroka Jonasza, syna Amittaja, pochodzącego z Gat-ha-Chefer. 26 Pan bowiem widział bardzo wielką niedolę Izraela, gdzie brakowało niewolnika, brakowało wolnego, i nie było nikogo, kto by pomógł Izraelowi. 27 Pan postanowił jednak nie wymazywać imienia Izraela pod niebem i wyratował Izraelitów ręką Jeroboama, syna Joasza.
28 Pozostałe zaś dzieje Jeroboama, wszystko, co uczynił, i męstwo, z jakim walczył, przywracając Izraelowi Damaszek i Chamat w Judzie, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? 29 Potem Jeroboam spoczął przy swoich przodkach, z królami Izraela, a po nim królem został jego syn, Zachariasz.
Amazjasz królem Judy
1 W drugim roku panowania Joasza, syna Jehoachaza, króla izraelskiego, rządy objął Amazjasz, syn Joasza, króla Judy. 2 Miał dwadzieścia pięć lat, gdy został królem, i rządził w Jerozolimie dwadzieścia dziewięć lat. Jego matka miała na imię Jehoaddan i pochodziła z Jerozolimy. 3 Czynił to, co prawe w oczach Pana jednak nie tak jak Dawid, jego praojciec. Wszystko robił tak, jak robił to jego ojciec, Joasz. 4 Tylko wyżyn nie usunięto i lud w dalszym ciągu składał krwawe ofiary i palił kadzidła na wyżynach.
5 Gdy Amazjasz umocnił władzę królewską w swoim ręku, pozabijał tych spośród swoich sług, którzy zamordowali króla, jego ojca. 6 Ale synów morderców nie uśmiercił, zgodnie z tym, co napisano w Księdze Prawa Mojżeszowego, gdzie Pan nakazał: Nie poniosą śmierci ojcowie za synów ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, ale każdy poniesie śmierć za swój grzech.
7 To on pokonał dziesięć tysięcy Edomitów w Dolinie Soli, zdobył w walce Selę i nadał jej nazwę Jokteel, która pozostała do dziś.
Wojna między Amazjaszem i Joaszem
8 W tym czasie Amazjasz wysłał do Joasza, syna Jehoachaza, syna Jehu, króla Izraela, posłańców z taką wieścią: Chodź, zmierzymy się w bitwie! 9 Na to Joasz, król izraelski, posłał Amazjaszowi, królowi Judy, taką odpowiedź: Cierń na Libanie przesłał cedrowi na Libanie taką prośbę: Daj, proszę, swoją córkę mojemu synowi za żonę! Lecz przeszedł dziki zwierz z Libanu i rozdeptał cierń. 10 Doszczętnie pobiłeś Edomitów i twoje serce uniosło się pychą. Chwal się więc, ale pozostań w swoim domu! Po co miałbyś wywoływać nieszczęście? Padniesz ty, a razem z tobą Juda! 11 Amazjasz jednak nie posłuchał. Wówczas wyruszył Joasz, król izraelski. Następnie on i Amazjasz, król Judy, stoczyli bitwę w Bet-Szemesz, które należy do Judy. 12 Juda został pobity przez Izraela i każdy uciekł do swojego namiotu. 13 Joasz zaś, król izraelski, pochwycił w Bet-Szemesz Amazjasza, króla judzkiego, syna Joasza, syna Achazjasza. Potem przybył do Jerozolimy i w murze Jerozolimy zrobił wyłom na czterysta łokci, od Bramy Efraima aż do Bramy Narożnej. 14 Zabrał też całe złoto i srebro oraz wszystkie naczynia znajdujące się w domu Pana i w skarbcach domu królewskiego, a także zakładników, i powrócił do Samarii.
15 Pozostałe zaś dzieje Joasza oraz to, co uczynił, jego męstwo i to, że walczył z Amazjaszem, królem Judy, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? 16 Joasz spoczął przy swoich przodkach i został pochowany w Samarii przy królach izraelskich, a po nim królem został jego syn, Jeroboam.
Koniec panowania Amazjasza
17 Amazjasz zaś, syn Joasza, króla Judy, żył jeszcze piętnaście lat po śmierci Joasza, syna Jehoachaza, króla izraelskiego.
18 Pozostałe zaś dzieje Amazjasza, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 19 Uknuto przeciwko niemu spisek w Jerozolimie, a gdy uciekł do Lakisz, wysłano pościg za nim do Lakisz i tam go zabito. 20 Przywieziono go końmi i został pochowany przy swoich przodkach w Jerozolimie, Mieście Dawida. 21 Potem cały lud Judy wybrał Azariasza, który miał szesnaście lat, i obwołał go królem, po jego ojcu, Amazjaszu. 22 To on odbudował Elat i przywrócił go Judzie po tym, jak król spoczął przy swoich przodkach.
Jeroboam II królem Izraela
23 W piętnastym roku panowania Amazjasza, syna Joasza, króla Judy, rządy w Samarii objął Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, i panował czterdzieści jeden lat. 24 Czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu. 25 On to przywrócił granice Izraela od Wejścia do Chamat aż do Morza Araby, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraela, które wypowiedział przez swego sługę proroka Jonasza, syna Amittaja, pochodzącego z Gat-ha-Chefer. 26 Pan bowiem widział bardzo wielką niedolę Izraela, gdzie brakowało niewolnika, brakowało wolnego, i nie było nikogo, kto by pomógł Izraelowi. 27 Pan postanowił jednak nie wymazywać imienia Izraela pod niebem i wyratował Izraelitów ręką Jeroboama, syna Joasza.
28 Pozostałe zaś dzieje Jeroboama, wszystko, co uczynił, i męstwo, z jakim walczył, przywracając Izraelowi Damaszek i Chamat w Judzie, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? 29 Potem Jeroboam spoczął przy swoich przodkach, z królami Izraela, a po nim królem został jego syn, Zachariasz.