Joasz królem Judy
1 Joasz miał siedem lat, gdy został królem. 2 Rozpoczął panowanie w siódmym roku rządów Jehu, i królował w Jerozolimie przez czterdzieści lat. Jego matka nazywała się Sibeja z Beer-Szeby. 3 Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez cały czas, kiedy uczył go kapłan Jehojada. 4 Tylko wyżyn nie usunięto i lud w dalszym ciągu składał krwawe ofiary i palił kadzidła na wyżynach.
Odnowienie świątyni
5 Joasz oświadczył kapłanom: Wszystkie poświęcone pieniądze, które przyniesiono do domu Pana, czyli pieniądze przekazywane na bieżąco, które ktoś wpłaci według wyznaczonej mu kwoty za osobę, oraz wszystkie pieniądze, które ktoś dobrowolnie przyniesie do domu Pana, 6 wezmą dla siebie kapłani, każdy od swego znajomego. Mają jednak za to naprawiać wszelkie uszkodzenia w domu, wszędzie tam, gdzie zostaną one zauważone. 7 Jednakże do dwudziestego trzeciego roku panowania króla Joasza kapłani nie naprawili uszkodzeń domu. 8 Wezwał więc król Joasz kapłana Jehojadę oraz kapłanów i ich zapytał: Dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń domu? Odtąd już nie weźmiecie pieniędzy od waszych znajomych, lecz przekażecie na naprawę uszkodzeń domu. 9 Kapłani zgodzili się, że nie będą zbierać pieniędzy od ludu ani też nie będą naprawiać uszkodzeń domu.
10 Wówczas kapłan Jehojada wziął skrzynię, w jej wieku przewiercił otwór i postawił ją przy ołtarzu po prawej stronie, którędy każdy wchodził do domu Pana. Kapłani zaś, stróże progu, wrzucali tam wszystkie pieniądze przynoszone do domu Pana. 11 Ilekroć okazywało się, że w skrzyni jest dużo pieniędzy, przychodził sekretarz króla i arcykapłan, zbierali i liczyli pieniądze, które znajdowały się w domu Pana. 12 Przeliczone pieniądze przekazywano tym, którzy zarządzali pracą, przełożonym domu Pana, a ci rozdawali je cieślom i budowniczym pracującym w domu Pana, 13 murarzom i kamieniarzom na zakup drewna i kamieni ciosanych, aby naprawić uszkodzenia domu Pana, oraz na wszystkie wydatki związane z naprawą domu. 14 Jednak z tego srebra nie wykonywano do domu Pana, srebrnych kubków, noży, mis, trąbek, żadnych złotych i żadnych srebrnych naczyń, 15 lecz dawano je robotnikom, aby za nie naprawiali dom Pana. 16 Nie rozliczano się z tymi ludźmi, którym przekazywano pieniądze, żeby dawali je robotnikom, ponieważ rzetelnie postępowali. 17 Natomiast pieniądze za ofiary pokutne i pieniądze za ofiary przebłagalne za grzechy nie były przynoszone do domu Pana, gdyż były dla kapłanów.
Koniec panowania Joasza
18 Wtedy Chazael, król Aramu, wyruszył i walczył przeciwko Gat i je zdobył. Gdy powziął zamiar wyruszenia też przeciw Jerozolimie, 19 Joasz, król Judy, wziął wszystkie wota, które poświęcili jego przodkowie: Jehoszafat, Joram i Achazjasz, królowie Judy, a także dary, które sam poświęcił, oraz całe złoto, które zostało zgromadzone w skarbcach domu Pana i domu królewskiego, i posłał Chazaelowi, królowi Aramu. A ten odstąpił od Jerozolimy.
20 Pozostałe dzieje Joasza i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 21 Jego słudzy powstali, uknuli spisek i zamordowali Joasza w pałacu Millo, gdy zstępował do Silla. 22 Zamordowali go jego słudzy: Jozabad, syn Szimeata, i Jehozabad, syn Szomera. Po śmierci pochowano go przy jego przodkach w Mieście Dawida, a po nim królem został jego syn, Amazjasz.
Joasz królem Judy
1 Joasz miał siedem lat, gdy został królem. 2 Rozpoczął panowanie w siódmym roku rządów Jehu, i królował w Jerozolimie przez czterdzieści lat. Jego matka nazywała się Sibeja z Beer-Szeby. 3 Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez cały czas, kiedy uczył go kapłan Jehojada. 4 Tylko wyżyn nie usunięto i lud w dalszym ciągu składał krwawe ofiary i palił kadzidła na wyżynach.
Odnowienie świątyni
5 Joasz oświadczył kapłanom: Wszystkie poświęcone pieniądze, które przyniesiono do domu Pana, czyli pieniądze przekazywane na bieżąco, które ktoś wpłaci według wyznaczonej mu kwoty za osobę, oraz wszystkie pieniądze, które ktoś dobrowolnie przyniesie do domu Pana, 6 wezmą dla siebie kapłani, każdy od swego znajomego. Mają jednak za to naprawiać wszelkie uszkodzenia w domu, wszędzie tam, gdzie zostaną one zauważone. 7 Jednakże do dwudziestego trzeciego roku panowania króla Joasza kapłani nie naprawili uszkodzeń domu. 8 Wezwał więc król Joasz kapłana Jehojadę oraz kapłanów i ich zapytał: Dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń domu? Odtąd już nie weźmiecie pieniędzy od waszych znajomych, lecz przekażecie na naprawę uszkodzeń domu. 9 Kapłani zgodzili się, że nie będą zbierać pieniędzy od ludu ani też nie będą naprawiać uszkodzeń domu.
10 Wówczas kapłan Jehojada wziął skrzynię, w jej wieku przewiercił otwór i postawił ją przy ołtarzu po prawej stronie, którędy każdy wchodził do domu Pana. Kapłani zaś, stróże progu, wrzucali tam wszystkie pieniądze przynoszone do domu Pana. 11 Ilekroć okazywało się, że w skrzyni jest dużo pieniędzy, przychodził sekretarz króla i arcykapłan, zbierali i liczyli pieniądze, które znajdowały się w domu Pana. 12 Przeliczone pieniądze przekazywano tym, którzy zarządzali pracą, przełożonym domu Pana, a ci rozdawali je cieślom i budowniczym pracującym w domu Pana, 13 murarzom i kamieniarzom na zakup drewna i kamieni ciosanych, aby naprawić uszkodzenia domu Pana, oraz na wszystkie wydatki związane z naprawą domu. 14 Jednak z tego srebra nie wykonywano do domu Pana, srebrnych kubków, noży, mis, trąbek, żadnych złotych i żadnych srebrnych naczyń, 15 lecz dawano je robotnikom, aby za nie naprawiali dom Pana. 16 Nie rozliczano się z tymi ludźmi, którym przekazywano pieniądze, żeby dawali je robotnikom, ponieważ rzetelnie postępowali. 17 Natomiast pieniądze za ofiary pokutne i pieniądze za ofiary przebłagalne za grzechy nie były przynoszone do domu Pana, gdyż były dla kapłanów.
Koniec panowania Joasza
18 Wtedy Chazael, król Aramu, wyruszył i walczył przeciwko Gat i je zdobył. Gdy powziął zamiar wyruszenia też przeciw Jerozolimie, 19 Joasz, król Judy, wziął wszystkie wota, które poświęcili jego przodkowie: Jehoszafat, Joram i Achazjasz, królowie Judy, a także dary, które sam poświęcił, oraz całe złoto, które zostało zgromadzone w skarbcach domu Pana i domu królewskiego, i posłał Chazaelowi, królowi Aramu. A ten odstąpił od Jerozolimy.
20 Pozostałe dzieje Joasza i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 21 Jego słudzy powstali, uknuli spisek i zamordowali Joasza w pałacu Millo, gdy zstępował do Silla. 22 Zamordowali go jego słudzy: Jozabad, syn Szimeata, i Jehozabad, syn Szomera. Po śmierci pochowano go przy jego przodkach w Mieście Dawida, a po nim królem został jego syn, Amazjasz.