1 Tak ukończono całą pracę, którą podjął Salomon dla domu Pana. Następnie Salomon wniósł święte dary Dawida, swego ojca – srebro, złoto i wszystkie naczynia – i złożył w skarbcach domu Bożego.
2 Wtedy Salomon zwołał starszyznę Izraela i wszystkich naczelników plemion, książąt rodów izraelskich do Jerozolimy, aby sprowadzić Arkę Przymierza Pana z miasta Dawidowego, to jest Syjonu. 3 Zebrali się u króla wszyscy mężczyźni izraelscy na święto, które było siódmego miesiąca. 4 Gdy zaś przybyli wszyscy starsi Izraela, lewici wzięli Arkę 5 i przenieśli Arkę i Namiot Spotkania, i wszystkie święte naczynia, które były w Namiocie; przenieśli je kapłani i lewici. 6 Król Salomon i cała społeczność izraelska, która zgromadziła się z nim przed Arką, składali ofiary z owiec i bydła, których było tak wiele, że nie można ich było policzyć ani oszacować. 7 Następnie kapłani wnieśli Arkę Przymierza Pana na jej miejsce do debir domu, czyli do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów. 8 A cheruby miały rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki i okrywały cheruby Arkę i jej drążki od góry. 9 A drążki te były tak długie, że ich końce były widoczne z Miejsca Świętego przed Miejscem Najświętszym, ale nie były widoczne z zewnątrz. I pozostają tam aż do dziś. 10 W Arce nie było nic, poza dwiema tablicami, które Mojżesz włożył na Horebie, gdzie Pan zawarł Przymierze z Izraelitami po ich wyjściu z Egiptu.
11 A gdy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, ponieważ wszyscy obecni kapłani poświęcili się niezależnie od zmiany, 12 a lewici-śpiewacy, wszyscy: Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie oraz ich bracia ubrani w bisior, z cymbałami, harfami i lirami, stali od strony wschodniej ołtarza, a z nimi stu dwudziestu kapłanów grających na trąbach. 13 I była taka jedność grających i śpiewających, że słychać było jeden głos sławiący i wychwalający Pana. A gdy wzmogły się głosy trąb, cymbałów i wszystkich instrumentów muzycznych, aby sławić Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska na wieki, wtedy ten dom został wypełniony obłokiem – dom Pana. 14 I kapłani nie mogli pozostać, by służyć, z powodu tego obłoku, ponieważ Chwała Pana wypełniła dom Boży.
1 Tak ukończono całą pracę, którą podjął Salomon dla domu Pana. Następnie Salomon wniósł święte dary Dawida, swego ojca – srebro, złoto i wszystkie naczynia – i złożył w skarbcach domu Bożego.
2 Wtedy Salomon zwołał starszyznę Izraela i wszystkich naczelników plemion, książąt rodów izraelskich do Jerozolimy, aby sprowadzić Arkę Przymierza Pana z miasta Dawidowego, to jest Syjonu. 3 Zebrali się u króla wszyscy mężczyźni izraelscy na święto, które było siódmego miesiąca. 4 Gdy zaś przybyli wszyscy starsi Izraela, lewici wzięli Arkę 5 i przenieśli Arkę i Namiot Spotkania, i wszystkie święte naczynia, które były w Namiocie; przenieśli je kapłani i lewici. 6 Król Salomon i cała społeczność izraelska, która zgromadziła się z nim przed Arką, składali ofiary z owiec i bydła, których było tak wiele, że nie można ich było policzyć ani oszacować. 7 Następnie kapłani wnieśli Arkę Przymierza Pana na jej miejsce do debir domu, czyli do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów. 8 A cheruby miały rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki i okrywały cheruby Arkę i jej drążki od góry. 9 A drążki te były tak długie, że ich końce były widoczne z Miejsca Świętego przed Miejscem Najświętszym, ale nie były widoczne z zewnątrz. I pozostają tam aż do dziś. 10 W Arce nie było nic, poza dwiema tablicami, które Mojżesz włożył na Horebie, gdzie Pan zawarł Przymierze z Izraelitami po ich wyjściu z Egiptu.
11 A gdy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, ponieważ wszyscy obecni kapłani poświęcili się niezależnie od zmiany, 12 a lewici-śpiewacy, wszyscy: Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie oraz ich bracia ubrani w bisior, z cymbałami, harfami i lirami, stali od strony wschodniej ołtarza, a z nimi stu dwudziestu kapłanów grających na trąbach. 13 I była taka jedność grających i śpiewających, że słychać było jeden głos sławiący i wychwalający Pana. A gdy wzmogły się głosy trąb, cymbałów i wszystkich instrumentów muzycznych, aby sławić Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska na wieki, wtedy ten dom został wypełniony obłokiem – dom Pana. 14 I kapłani nie mogli pozostać, by służyć, z powodu tego obłoku, ponieważ Chwała Pana wypełniła dom Boży.