1 Manasses miał dwanaście lat, gdy został królem i królował w Jerozolimie pięćdziesiąt pięć lat. 2 Czynił to, co złe w oczach Pana, naśladując obrzydliwości tych narodów, które Pan wypędził przed Izraelitami. 3 Powrócił do budowania wyżyn, które zburzył Ezechiasz, jego ojciec, i postawił ołtarze dla baali, uczynił aszery i oddawał pokłon całemu wojsku niebios, i jemu służył. 4 Zbudował ołtarze w domu Pana, o którym Pan powiedział: W Jerozolimie będzie Moje imię na wieki. 5 Na dwóch dziedzińcach domu Pana zbudował ołtarze dla całego wojska niebios. 6 I to on przeprowadził przez ogień swoich synów w dolinie Ben-Hinnom, uprawiał wróżbiarstwo, czary, magię, ustanawiał wywoływaczy duchów i wróżbitów. I czynił bardzo wiele zła w oczach Pana, aby pobudzić Go do gniewu. 7 Postawił posąg bóstwa, który uczynił, w domu Bożym, o którym Bóg powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna: W tym domu i w Jerozolimie, którą wybrałem ze wszystkich szczepów Izraela, umieszczę Moje imię na wieki. 8 I już nie pozwolę usunąć Izraela z tej ziemi, którą przeznaczyłem dla waszych ojców, jeżeli tylko będą troszczyć się, aby wypełniać wszystko, co przykazałem im za pośrednictwem Mojżesza w całym Prawie, przepisach i przykazaniach. 9 Manasses wprowadził w błąd Judę i mieszkańców Jerozolimy, aby czynili zło większe niż narody, które wytępił Pan sprzed oblicza Izraelitów.
10 Pan przemawiał do Manassesa i do jego ludu, ale oni nie zwracali na to uwagi. 11 Sprowadził więc Pan przeciwko nim dowódców wojska króla Asyrii, którzy chwycili hakami Manassesa, zakuli w łańcuchy z brązu i uprowadzili do Babilonu.
12 A gdy był w ucisku, błagał Pana, swego Boga, i uniżył się bardzo przed Bogiem swoich ojców. 13 Modlił się do Niego, a On dał mu się przebłagać. Wysłuchał jego błagania i sprawił, że wrócił do Jerozolimy, do swego królestwa. Manasses zaś poznał, że Pan jest Bogiem. 14 Potem wybudował mur zewnętrzny Miasta Dawida na zachód ku Gichonowi, w dolinie aż do wejścia do Bramy Rybnej i wokół Ofelu, i znacznie go podwyższył. Postawił też dowódców wojska w każdym ufortyfikowanym mieście w Judzie. 15 Usunął obcych bogów i posąg z domu Pana oraz wszystkie ołtarze, które zbudował na górze domu Pana i w Jerozolimie, i wyrzucił na zewnątrz miasta. 16 Ustawił ołtarz Pana i złożył na nim krwawe ofiary, ofiary wspólnotowe i dziękczynienia, i polecił Judzie, by służył Panu, Bogu Izraela.
17 Jednakże lud ciągle składał ofiary na wyżynach, ale tylko dla Pana, swego Boga.
18 A pozostałe dzieje Manassesa, jego modlitwa do Boga i słowa Widzących, którzy przemawiali do niego w imieniu Pana, Boga Izraela, są oto w Dziejach Królów Izraela. 19 Jego modlitwa i przebłaganie, każdy jego grzech i występek, i miejsca, na których zbudował wyżyny, ustawił aszery i posągi przed ukorzeniem się, są oto opisane w Dziejach Chozaja. 20 Manasses spoczął przy swoich przodkach i pochowano go w jego domu, a po nim królem został jego syn Amon.
21 Amon miał dwadzieścia dwa lata, gdy został królem i królował w Jerozolimie dwa lata. 22 Czynił to, co złe w oczach Pana, tak jak czynił Manasses, jego ojciec. Wszystkim posągom, które uczynił Manasses, jego ojciec, Amon służył i składał krwawe ofiary.
23 Amon nie ukorzył się przed Panem, jak ukorzył się Manasses, jego ojciec, lecz pomnażał swoją winę. 24 Jego słudzy zawiązali przeciw niemu spisek i zabili go w jego własnym domu. 25 Lecz lud tego kraju zabił wszystkich spiskujących przeciw królowi Amonowi. Lud tego kraju królem po nim ustanowił Jozjasza, jego syna.
1 Manasses miał dwanaście lat, gdy został królem i królował w Jerozolimie pięćdziesiąt pięć lat. 2 Czynił to, co złe w oczach Pana, naśladując obrzydliwości tych narodów, które Pan wypędził przed Izraelitami. 3 Powrócił do budowania wyżyn, które zburzył Ezechiasz, jego ojciec, i postawił ołtarze dla baali, uczynił aszery i oddawał pokłon całemu wojsku niebios, i jemu służył. 4 Zbudował ołtarze w domu Pana, o którym Pan powiedział: W Jerozolimie będzie Moje imię na wieki. 5 Na dwóch dziedzińcach domu Pana zbudował ołtarze dla całego wojska niebios. 6 I to on przeprowadził przez ogień swoich synów w dolinie Ben-Hinnom, uprawiał wróżbiarstwo, czary, magię, ustanawiał wywoływaczy duchów i wróżbitów. I czynił bardzo wiele zła w oczach Pana, aby pobudzić Go do gniewu. 7 Postawił posąg bóstwa, który uczynił, w domu Bożym, o którym Bóg powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna: W tym domu i w Jerozolimie, którą wybrałem ze wszystkich szczepów Izraela, umieszczę Moje imię na wieki. 8 I już nie pozwolę usunąć Izraela z tej ziemi, którą przeznaczyłem dla waszych ojców, jeżeli tylko będą troszczyć się, aby wypełniać wszystko, co przykazałem im za pośrednictwem Mojżesza w całym Prawie, przepisach i przykazaniach. 9 Manasses wprowadził w błąd Judę i mieszkańców Jerozolimy, aby czynili zło większe niż narody, które wytępił Pan sprzed oblicza Izraelitów.
10 Pan przemawiał do Manassesa i do jego ludu, ale oni nie zwracali na to uwagi. 11 Sprowadził więc Pan przeciwko nim dowódców wojska króla Asyrii, którzy chwycili hakami Manassesa, zakuli w łańcuchy z brązu i uprowadzili do Babilonu.
12 A gdy był w ucisku, błagał Pana, swego Boga, i uniżył się bardzo przed Bogiem swoich ojców. 13 Modlił się do Niego, a On dał mu się przebłagać. Wysłuchał jego błagania i sprawił, że wrócił do Jerozolimy, do swego królestwa. Manasses zaś poznał, że Pan jest Bogiem. 14 Potem wybudował mur zewnętrzny Miasta Dawida na zachód ku Gichonowi, w dolinie aż do wejścia do Bramy Rybnej i wokół Ofelu, i znacznie go podwyższył. Postawił też dowódców wojska w każdym ufortyfikowanym mieście w Judzie. 15 Usunął obcych bogów i posąg z domu Pana oraz wszystkie ołtarze, które zbudował na górze domu Pana i w Jerozolimie, i wyrzucił na zewnątrz miasta. 16 Ustawił ołtarz Pana i złożył na nim krwawe ofiary, ofiary wspólnotowe i dziękczynienia, i polecił Judzie, by służył Panu, Bogu Izraela.
17 Jednakże lud ciągle składał ofiary na wyżynach, ale tylko dla Pana, swego Boga.
18 A pozostałe dzieje Manassesa, jego modlitwa do Boga i słowa Widzących, którzy przemawiali do niego w imieniu Pana, Boga Izraela, są oto w Dziejach Królów Izraela. 19 Jego modlitwa i przebłaganie, każdy jego grzech i występek, i miejsca, na których zbudował wyżyny, ustawił aszery i posągi przed ukorzeniem się, są oto opisane w Dziejach Chozaja. 20 Manasses spoczął przy swoich przodkach i pochowano go w jego domu, a po nim królem został jego syn Amon.
21 Amon miał dwadzieścia dwa lata, gdy został królem i królował w Jerozolimie dwa lata. 22 Czynił to, co złe w oczach Pana, tak jak czynił Manasses, jego ojciec. Wszystkim posągom, które uczynił Manasses, jego ojciec, Amon służył i składał krwawe ofiary.
23 Amon nie ukorzył się przed Panem, jak ukorzył się Manasses, jego ojciec, lecz pomnażał swoją winę. 24 Jego słudzy zawiązali przeciw niemu spisek i zabili go w jego własnym domu. 25 Lecz lud tego kraju zabił wszystkich spiskujących przeciw królowi Amonowi. Lud tego kraju królem po nim ustanowił Jozjasza, jego syna.