Budowa świątyni
1 Salomon zaczął budować dom Pana w Jerozolimie na górze Moria, w miejscu, które zostało wskazane Dawidowi, jego ojcu, które Dawid przygotował na klepisku Ornana Jebusyty. 2 A zaczął budować w drugim miesiącu, drugiego dnia, w czwartym roku swego królowania.
3 Oto założone przez Salomona wymiary budowanego domu Bożego: długość – w łokciach według pierwotnej miary – sześćdziesiąt łokci, a szerokość – dwadzieścia łokci. 4 Przedsionek, który był z przodu, miał taką długość, jak szeroki był dom – dwadzieścia łokci, wysokość – sto dwadzieścia łokci. A wnętrze wyłożył czystym złotem. 5 Wielki dom pokrył drewnem cyprysowym, następnie pokrył go dobrym złotem, a na górze ozdobił je palmami i łańcuszkami. 6 Wyłożył też dom drogocennym kamieniem dla ozdoby, a złoto było złotem z Parwaim. 7 Pokrył złotem belki domu, progi, ściany, drzwi, a na ścianach wyrzeźbił cheruby.
8 Zbudował też Miejsce Najświętsze; jego długość była taka jak szerokość domu, dwadzieścia łokci, a jego szerokość – dwadzieścia łokci, i pokrył je dobrym złotem o wadze sześciuset talentów. 9 Ciężar gwoździ – pięćdziesiąt sykli złota; górne pomieszczenia również pokrył złotem. 10 Zrobił też w Miejscu Najświętszym dwa cheruby, dzieło rzeźbione, i pokrył je złotem. 11 Skrzydła cherubów miały dwadzieścia łokci długości; jedno skrzydło o długości pięciu łokci, dotykało ściany domu, a skrzydło drugie, o długości pięciu łokci, dotykało skrzydła drugiego cheruba. 12 Jedno skrzydło tego cheruba, o długości pięciu łokci, dotykało ściany domu, a drugie skrzydło, o długości pięciu łokci, sięgało skrzydła pierwszego cheruba. 13 Rozpostarte skrzydła cherubów stojących na nogach z twarzami zwróconymi do wnętrza domu miały dwadzieścia łokci długości.
14 Zrobił zasłonę z fioletowej purpury, purpury czerwonej, karmazynu i bisioru, i wyszył na niej cheruby.
15 Przygotował przed domem dwie kolumny o wysokości trzydziestu pięciu łokci, a głowica na jej szczycie miała pięć łokci.
16 Sporządził łańcuchy dla Miejsca Najświętszego i umieścił na głowicach kolumn, wykonał też sto jabłek granatu, które umieścił na łańcuchach. 17 Ustawił kolumny przed Miejscem Świętym, jedną po prawej i jedną po lewej stronie, i nadał prawej imię Jakin, a lewej imię Boaz.
Budowa świątyni
1 Salomon zaczął budować dom Pana w Jerozolimie na górze Moria, w miejscu, które zostało wskazane Dawidowi, jego ojcu, które Dawid przygotował na klepisku Ornana Jebusyty. 2 A zaczął budować w drugim miesiącu, drugiego dnia, w czwartym roku swego królowania.
3 Oto założone przez Salomona wymiary budowanego domu Bożego: długość – w łokciach według pierwotnej miary – sześćdziesiąt łokci, a szerokość – dwadzieścia łokci. 4 Przedsionek, który był z przodu, miał taką długość, jak szeroki był dom – dwadzieścia łokci, wysokość – sto dwadzieścia łokci. A wnętrze wyłożył czystym złotem. 5 Wielki dom pokrył drewnem cyprysowym, następnie pokrył go dobrym złotem, a na górze ozdobił je palmami i łańcuszkami. 6 Wyłożył też dom drogocennym kamieniem dla ozdoby, a złoto było złotem z Parwaim. 7 Pokrył złotem belki domu, progi, ściany, drzwi, a na ścianach wyrzeźbił cheruby.
8 Zbudował też Miejsce Najświętsze; jego długość była taka jak szerokość domu, dwadzieścia łokci, a jego szerokość – dwadzieścia łokci, i pokrył je dobrym złotem o wadze sześciuset talentów. 9 Ciężar gwoździ – pięćdziesiąt sykli złota; górne pomieszczenia również pokrył złotem. 10 Zrobił też w Miejscu Najświętszym dwa cheruby, dzieło rzeźbione, i pokrył je złotem. 11 Skrzydła cherubów miały dwadzieścia łokci długości; jedno skrzydło o długości pięciu łokci, dotykało ściany domu, a skrzydło drugie, o długości pięciu łokci, dotykało skrzydła drugiego cheruba. 12 Jedno skrzydło tego cheruba, o długości pięciu łokci, dotykało ściany domu, a drugie skrzydło, o długości pięciu łokci, sięgało skrzydła pierwszego cheruba. 13 Rozpostarte skrzydła cherubów stojących na nogach z twarzami zwróconymi do wnętrza domu miały dwadzieścia łokci długości.
14 Zrobił zasłonę z fioletowej purpury, purpury czerwonej, karmazynu i bisioru, i wyszył na niej cheruby.
15 Przygotował przed domem dwie kolumny o wysokości trzydziestu pięciu łokci, a głowica na jej szczycie miała pięć łokci.
16 Sporządził łańcuchy dla Miejsca Najświętszego i umieścił na głowicach kolumn, wykonał też sto jabłek granatu, które umieścił na łańcuchach. 17 Ustawił kolumny przed Miejscem Świętym, jedną po prawej i jedną po lewej stronie, i nadał prawej imię Jakin, a lewej imię Boaz.