1 Po nim mieszkańcy Jerozolimy obrali królem Achazjasza, jego najmłodszego syna, ponieważ wszystkich starszych pozabijała banda przybyła do obozu z Arabami. I Achazjasz, syn Jorama, króla Judy, został królem.
2 Achazjasz miał czterdzieści dwa lata, gdy został królem, i królował w Jerozolimie jeden rok. Jego matka miała na imię Atalia, i była córką Omriego. 3 On także postępował drogami rodu Achaba, ponieważ jego matka doradzała mu, jak postępować bezbożnie. 4 Czynił to, co złe w oczach Pana, jak ród Achaza, ponieważ po śmierci jego ojca doradzali mu na jego zgubę. 5 Postępował też zgodnie z ich radą i wyruszył z Joramem, synem Achaba, królem Izraela, do walki przeciwko Chazaelowi, królowi Aramu, w Ramot w Gileadzie. Wtedy to Aramejczycy ranili Jorama. 6 Wycofał się więc, aby się leczyć w Jizreel z powodu ran, które mu zadano w Ramie, gdy walczył przeciwko Chazaelowi, królowi Aramu. Achazjasz, syn Jorama, król Judy, poszedł, aby zobaczyć Jorama, syna Achaba, w Jizreel, ponieważ ten był chory. 7 Ale przybycie do Jorama było dla Achazjasza zgubą zesłaną przez Boga. I gdy przybył, wyruszył z Joramem do Jehu, syna Nimsziego, którego Pan namaścił, aby wytępić ród Achaba. 8 Gdy Jehu dokonywał sądu nad rodem Achaba, wtedy znalazł książąt Judy i synów braci Achazjasza służących Achazjaszowi, i ich zabił. 9 Szukał także Achazjasza, którego pojmano, gdy się ukrywał w Samarii. Przyprowadzono go do Jehu, zabito i pochowano, ponieważ mówiono: Jest on synem Jehoszafata, który poszukiwał Pana całym swym sercem. Tak więc nie było w domu Achazjasza nikogo, kto by mógł przejąć władzę w królestwie.
10 Gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn umarł, postanowiła wytępić całą rodzinę królewską domu Judy. 11 Lecz Joszeba, córka króla, wzięła Joasza, syna Achazjasza, i wykradła go spośród mordowanych synów królewskich. Położyła go i jego mamkę w pokoju sypialnym. Joszeba – córka króla Jorama, żona Jojady, kapłana, ponieważ była siostrą Achazjasza ukryła go przed Atalią, która nie zdołała go zabić. 12 Ukrywał się z nimi w domu Bożym przez sześć lat, a Atalia panowała nad krajem.
1 Po nim mieszkańcy Jerozolimy obrali królem Achazjasza, jego najmłodszego syna, ponieważ wszystkich starszych pozabijała banda przybyła do obozu z Arabami. I Achazjasz, syn Jorama, króla Judy, został królem.
2 Achazjasz miał czterdzieści dwa lata, gdy został królem, i królował w Jerozolimie jeden rok. Jego matka miała na imię Atalia, i była córką Omriego. 3 On także postępował drogami rodu Achaba, ponieważ jego matka doradzała mu, jak postępować bezbożnie. 4 Czynił to, co złe w oczach Pana, jak ród Achaza, ponieważ po śmierci jego ojca doradzali mu na jego zgubę. 5 Postępował też zgodnie z ich radą i wyruszył z Joramem, synem Achaba, królem Izraela, do walki przeciwko Chazaelowi, królowi Aramu, w Ramot w Gileadzie. Wtedy to Aramejczycy ranili Jorama. 6 Wycofał się więc, aby się leczyć w Jizreel z powodu ran, które mu zadano w Ramie, gdy walczył przeciwko Chazaelowi, królowi Aramu. Achazjasz, syn Jorama, król Judy, poszedł, aby zobaczyć Jorama, syna Achaba, w Jizreel, ponieważ ten był chory. 7 Ale przybycie do Jorama było dla Achazjasza zgubą zesłaną przez Boga. I gdy przybył, wyruszył z Joramem do Jehu, syna Nimsziego, którego Pan namaścił, aby wytępić ród Achaba. 8 Gdy Jehu dokonywał sądu nad rodem Achaba, wtedy znalazł książąt Judy i synów braci Achazjasza służących Achazjaszowi, i ich zabił. 9 Szukał także Achazjasza, którego pojmano, gdy się ukrywał w Samarii. Przyprowadzono go do Jehu, zabito i pochowano, ponieważ mówiono: Jest on synem Jehoszafata, który poszukiwał Pana całym swym sercem. Tak więc nie było w domu Achazjasza nikogo, kto by mógł przejąć władzę w królestwie.
10 Gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn umarł, postanowiła wytępić całą rodzinę królewską domu Judy. 11 Lecz Joszeba, córka króla, wzięła Joasza, syna Achazjasza, i wykradła go spośród mordowanych synów królewskich. Położyła go i jego mamkę w pokoju sypialnym. Joszeba – córka króla Jorama, żona Jojady, kapłana, ponieważ była siostrą Achazjasza ukryła go przed Atalią, która nie zdołała go zabić. 12 Ukrywał się z nimi w domu Bożym przez sześć lat, a Atalia panowała nad krajem.