1 Na Azariaszu, synu Odeda, spoczął duch Boży. 2 Wyszedł naprzeciw Asy i powiedział do niego: Słuchajcie mnie, Aso i wszyscy Judejczycy i Beniaminici! Pan będzie z wami, jeśli wy z Nim będziecie. Jeśli będziecie Go szukać, pozwoli się wam znaleźć, lecz opuści was, jeśli wy Go opuścicie.
3 Przez wiele dni Izrael był bez prawdziwego Boga, bez kapłana, nauczyciela, bez Prawa. 4 Lecz w swej udręce nawrócił się do Pana, Boga Izraela; szukali Go, a On pozwolił im się odnaleźć. 5 W tym czasie ani wychodzący, ani przychodzący nie zaznawali spokoju, ponieważ było wiele zamieszania wśród wszystkich mieszkańców ziem. 6 Ścierały się ze sobą: naród z narodem, miasto z miastem, ponieważ Bóg nękał ich wszelką udręką. 7 Lecz wy, bądźcie mocni i nie opuszczajcie rąk, ponieważ jest nagroda za waszą pracę.
8 Gdy Asa usłyszał te słowa i proroctwo Odeda, proroka, umocnił się i usunął obrzydliwości z całej ziemi Judy i Beniamina, z miast, które zdobył na górze Efraima. Odnowił ołtarz Pana, który był naprzeciw przedsionka Pana. 9 Zgromadził wszystkich Judejczyków i Beniaminitów, i przebywających z nimi ludzi z plemion Efraima, Manassesa i Symeona, ponieważ wielu z Izraela przyłączyło się do niego, gdy zobaczyli, że Pan, jego Bóg, jest z nim.
10 Zgromadzili się w Jerozolimie w trzecim miesiącu, piętnastego roku królowania Asy. 11 Ofiarowali Panu w tym dniu siedemset wołów i siedem tysięcy owiec pochodzących z łupów. 12 Zawarli przymierze, by szukać Pana, Boga swoich ojców, z całego swego serca i całej swojej duszy. 13 A każdy, kto nie będzie szukał Pana, Boga Izraela, poniesie śmierć, zarówno mały jak i duży, mężczyzna i kobieta. 14 Złożyli Panu przysięgę donośnym głosem, radosnymi okrzykami, przy wtórze trąb i rogów. 15 Radowali się wszyscy Judejczycy z powodu przysięgi, ponieważ przysięgli ze szczerego serca, i z upodobaniem Go szukali, a On pozwolił się im odnaleźć. I dał im Pan odpocząć od wszystkich ich wrogów.
16 Król Asa odsunął od władzy także Maakę, swoją matkę, ponieważ sporządziła dla Aszery obrzydliwość. Asa zniszczył tę obrzydliwość, pokruszył i spalił w potoku Cedron. 17 Choć wyżyn nie usunięto z Izraela, to jednak serce Asy było spokojne przez wszystkie dni jego życia. 18 Wniósł do domu Bożego święte dary swego ojca i własne święte dary: srebro, złoto i naczynia.
19 A wojny nie było aż do trzydziestego piątego roku królowania Asy.
1 Na Azariaszu, synu Odeda, spoczął duch Boży. 2 Wyszedł naprzeciw Asy i powiedział do niego: Słuchajcie mnie, Aso i wszyscy Judejczycy i Beniaminici! Pan będzie z wami, jeśli wy z Nim będziecie. Jeśli będziecie Go szukać, pozwoli się wam znaleźć, lecz opuści was, jeśli wy Go opuścicie.
3 Przez wiele dni Izrael był bez prawdziwego Boga, bez kapłana, nauczyciela, bez Prawa. 4 Lecz w swej udręce nawrócił się do Pana, Boga Izraela; szukali Go, a On pozwolił im się odnaleźć. 5 W tym czasie ani wychodzący, ani przychodzący nie zaznawali spokoju, ponieważ było wiele zamieszania wśród wszystkich mieszkańców ziem. 6 Ścierały się ze sobą: naród z narodem, miasto z miastem, ponieważ Bóg nękał ich wszelką udręką. 7 Lecz wy, bądźcie mocni i nie opuszczajcie rąk, ponieważ jest nagroda za waszą pracę.
8 Gdy Asa usłyszał te słowa i proroctwo Odeda, proroka, umocnił się i usunął obrzydliwości z całej ziemi Judy i Beniamina, z miast, które zdobył na górze Efraima. Odnowił ołtarz Pana, który był naprzeciw przedsionka Pana. 9 Zgromadził wszystkich Judejczyków i Beniaminitów, i przebywających z nimi ludzi z plemion Efraima, Manassesa i Symeona, ponieważ wielu z Izraela przyłączyło się do niego, gdy zobaczyli, że Pan, jego Bóg, jest z nim.
10 Zgromadzili się w Jerozolimie w trzecim miesiącu, piętnastego roku królowania Asy. 11 Ofiarowali Panu w tym dniu siedemset wołów i siedem tysięcy owiec pochodzących z łupów. 12 Zawarli przymierze, by szukać Pana, Boga swoich ojców, z całego swego serca i całej swojej duszy. 13 A każdy, kto nie będzie szukał Pana, Boga Izraela, poniesie śmierć, zarówno mały jak i duży, mężczyzna i kobieta. 14 Złożyli Panu przysięgę donośnym głosem, radosnymi okrzykami, przy wtórze trąb i rogów. 15 Radowali się wszyscy Judejczycy z powodu przysięgi, ponieważ przysięgli ze szczerego serca, i z upodobaniem Go szukali, a On pozwolił się im odnaleźć. I dał im Pan odpocząć od wszystkich ich wrogów.
16 Król Asa odsunął od władzy także Maakę, swoją matkę, ponieważ sporządziła dla Aszery obrzydliwość. Asa zniszczył tę obrzydliwość, pokruszył i spalił w potoku Cedron. 17 Choć wyżyn nie usunięto z Izraela, to jednak serce Asy było spokojne przez wszystkie dni jego życia. 18 Wniósł do domu Bożego święte dary swego ojca i własne święte dary: srebro, złoto i naczynia.
19 A wojny nie było aż do trzydziestego piątego roku królowania Asy.