HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Próby reform
1 Roboam udał się do Sychem, ponieważ do Sychem przybył cały Izrael, aby ustanowić go królem. 2 A Jeroboam, syn Nebata, gdy to usłyszał – a był on w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem – wtedy wrócił z Egiptu. 3 Posłano bowiem i wezwano go, i przybył Jeroboam i cały Izrael, i mówili do Roboama: 4 Twój ojciec nałożył na nas ciężkie jarzmo, ale ty teraz uczyń lżejszą ciężką służbę twego ojca i twarde jarzmo, które na nas nałożył, a będziemy ci służyli. 5 On im odpowiedział: Przyjdźcie do mnie ponownie za trzy dni. I lud się rozszedł.
6 Wówczas król Roboam poradził się starszyzny, która służyła Salomonowi, jego ojcu, gdy ten jeszcze żył, i zapytał: Co mi radzicie odpowiedzieć temu ludowi? 7 Oni zaś mu powiedzieli: Jeśli będziesz dobry dla tego ludu i okażesz im życzliwość oraz będziesz przemawiał do nich łagodnymi słowami, to będą ci służyć przez wszystkie dni. 8 Lecz on odrzucił radę, której udzieliła mu starszyzna, i poradził się młodzieńców, którzy z nim wyrośli i stanowili jego otoczenie. 9 I zapytał ich: Co radzicie odpowiedzieć temu ludowi, który zwrócił się do mnie z taką prośbą: Uczyń lżejszym jarzmo, które nałożył na nas twój ojciec. 10 I młodzieńcy, którzy razem z nim wyrośli, powiedzieli mu: Tak powinieneś odpowiedzieć ludowi, który cię prosił: Twój ojciec uczynił ciężkim nasze jarzmo, ale ty uczyń je dla nas lżejszym. Ty zatem im odpowiesz: Mój mały palec jest grubszy niż biodra mego ojca. 11 Wprawdzie mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, ale ja jeszcze dołożę do waszego jarzma; mój ojciec karcił was biczami – a ja skorpionami.
12 Trzeciego dnia przyszedł Jeroboam i cały lud do Roboama zgodnie z nakazem króla, który powiedział: Wróćcie do mnie trzeciego dnia. 13 A król odpowiedział im szorstko. Król Roboam odrzucił radę starszyzny 14 i przemówił do nich według rady młodzieńców: Ciężkie jarzmo nałożono na was, lecz ja dołożę do niego; ojciec mój karcił was biczami – a ja skorpionami.
15 Król więc nie wysłuchał ludu, ponieważ takie było zrządzenie Boże, aby Pan wypełnił swoje słowo, które powiedział przez Achiasza z Szilo do Jeroboama, syna Nebata.
16 Cały Izrael zobaczył, że król go nie wysłuchał, i odpowiedział lud królowi:
Co mamy wspólnego z Dawidem?
Nie mamy dziedzictwa z synem Jessego!
Wszyscy do swoich namiotów, Izraelu!
A ty, Dawidzie, pilnuj swojego domu.
Odszedł więc cały Izrael do swoich namiotów.
17 Roboam zaś panował tylko nad tymi Izraelitami, którzy mieszkali w miastach judzkich. 18 Gdy król Roboam posłał Hadorama, który był przełożonym nad robotnikami przymusowymi, Izraelici obrzucali go kamieniami, aż zmarł. Król Roboam zaś wsiadł spiesznie na rydwan i uciekł do Jerozolimy.
19 W ten sposób Izrael oddzielił się od domu Dawida, aż do dnia dzisiejszego.
HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Próby reform
1 Roboam udał się do Sychem, ponieważ do Sychem przybył cały Izrael, aby ustanowić go królem. 2 A Jeroboam, syn Nebata, gdy to usłyszał – a był on w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem – wtedy wrócił z Egiptu. 3 Posłano bowiem i wezwano go, i przybył Jeroboam i cały Izrael, i mówili do Roboama: 4 Twój ojciec nałożył na nas ciężkie jarzmo, ale ty teraz uczyń lżejszą ciężką służbę twego ojca i twarde jarzmo, które na nas nałożył, a będziemy ci służyli. 5 On im odpowiedział: Przyjdźcie do mnie ponownie za trzy dni. I lud się rozszedł.
6 Wówczas król Roboam poradził się starszyzny, która służyła Salomonowi, jego ojcu, gdy ten jeszcze żył, i zapytał: Co mi radzicie odpowiedzieć temu ludowi? 7 Oni zaś mu powiedzieli: Jeśli będziesz dobry dla tego ludu i okażesz im życzliwość oraz będziesz przemawiał do nich łagodnymi słowami, to będą ci służyć przez wszystkie dni. 8 Lecz on odrzucił radę, której udzieliła mu starszyzna, i poradził się młodzieńców, którzy z nim wyrośli i stanowili jego otoczenie. 9 I zapytał ich: Co radzicie odpowiedzieć temu ludowi, który zwrócił się do mnie z taką prośbą: Uczyń lżejszym jarzmo, które nałożył na nas twój ojciec. 10 I młodzieńcy, którzy razem z nim wyrośli, powiedzieli mu: Tak powinieneś odpowiedzieć ludowi, który cię prosił: Twój ojciec uczynił ciężkim nasze jarzmo, ale ty uczyń je dla nas lżejszym. Ty zatem im odpowiesz: Mój mały palec jest grubszy niż biodra mego ojca. 11 Wprawdzie mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, ale ja jeszcze dołożę do waszego jarzma; mój ojciec karcił was biczami – a ja skorpionami.
12 Trzeciego dnia przyszedł Jeroboam i cały lud do Roboama zgodnie z nakazem króla, który powiedział: Wróćcie do mnie trzeciego dnia. 13 A król odpowiedział im szorstko. Król Roboam odrzucił radę starszyzny 14 i przemówił do nich według rady młodzieńców: Ciężkie jarzmo nałożono na was, lecz ja dołożę do niego; ojciec mój karcił was biczami – a ja skorpionami.
15 Król więc nie wysłuchał ludu, ponieważ takie było zrządzenie Boże, aby Pan wypełnił swoje słowo, które powiedział przez Achiasza z Szilo do Jeroboama, syna Nebata.
16 Cały Izrael zobaczył, że król go nie wysłuchał, i odpowiedział lud królowi:
Co mamy wspólnego z Dawidem?
Nie mamy dziedzictwa z synem Jessego!
Wszyscy do swoich namiotów, Izraelu!
A ty, Dawidzie, pilnuj swojego domu.
Odszedł więc cały Izrael do swoich namiotów.
17 Roboam zaś panował tylko nad tymi Izraelitami, którzy mieszkali w miastach judzkich. 18 Gdy król Roboam posłał Hadorama, który był przełożonym nad robotnikami przymusowymi, Izraelici obrzucali go kamieniami, aż zmarł. Król Roboam zaś wsiadł spiesznie na rydwan i uciekł do Jerozolimy.
19 W ten sposób Izrael oddzielił się od domu Dawida, aż do dnia dzisiejszego.