1 Ci, którzy dźwigają jarzmo niewolnictwa, niech uważają swoich panów za godnych szacunku, aby nie bluźniono imieniu Boga i naszej nauce. 2 Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niech ich nie lekceważą dlatego, że są braćmi, ale jeszcze gorliwiej niech im służą, bo ci, którzy przysparzają dobrodziejstw, są wierzący i umiłowani.
ZAKOŃCZENIE
Błędne nauki i prawdziwe bogactwo
Tego nauczaj i do tego zachęcaj. 3 Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, 4 ten jest zaślepiony przez pychę. Niczego nie rozumie, ale ma chorobliwą skłonność do dociekań i słownych utarczek, które rodzą zawiść, spory, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, 5 nieustanne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, przekonanych, że na pobożności można zarobić. 6 Wielkim zaś zyskiem jest pobożność, jeśli łączy się z poprzestaniem na tym, co konieczne. 7 Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat ani też niczego nie możemy z niego zabrać. 8 A jeśli mamy jedzenie i ubranie, to będziemy zadowoleni. 9 Ci, którzy dążą do bogactwa, wpadają w pokusy i zasadzki oraz liczne nierozumne i szkodliwe pożądania, które prowadzą ludzi do zguby i zatracenia. 10 Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest chciwość na pieniądze. W pogoni za nimi, niektórzy odłączyli się od wiary i zgotowali sobie liczne cierpienia.
Dobry bój o wiarę
11 Ty zaś, o człowieku Boży, tego unikaj. Zabiegaj natomiast o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, wytrwałość, łagodność. 12 Walcz zgodnie z wiarą, osiągnij życie wieczne, do którego zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre świadectwo wobec licznych świadków. 13 Nakazuję ci przed Bogiem, który daje życie wszystkiemu, i Chrystusem Jezusem, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre świadectwo, 14 abyś zachował to przykazanie niesplamione i nienaganne aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. 15 W swoim czasie ukaże je błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, 16 jedyny, który jest nieśmiertelny, który mieszka w niedostępnej światłości, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i wieczne panowanie. Amen.
17 Bogatym tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, ale w Bogu, który udziela nam wszystkiego obficie, żebyśmy z tego korzystali, 18 abyśmy dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli wspaniałomyślni, chętni do dzielenia się z innymi, 19 odkładając sobie do skarbca dobre zabezpieczenie na przyszłość, żeby osiągnąć prawdziwe życie.
20 Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń fałszywej wiedzy. 21 Niektórzy bowiem rozpowszechniając ją, pobłądzili w wierze.
Łaska niech będzie z wami.
1 Ci, którzy dźwigają jarzmo niewolnictwa, niech uważają swoich panów za godnych szacunku, aby nie bluźniono imieniu Boga i naszej nauce. 2 Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niech ich nie lekceważą dlatego, że są braćmi, ale jeszcze gorliwiej niech im służą, bo ci, którzy przysparzają dobrodziejstw, są wierzący i umiłowani.
ZAKOŃCZENIE
Błędne nauki i prawdziwe bogactwo
Tego nauczaj i do tego zachęcaj. 3 Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, 4 ten jest zaślepiony przez pychę. Niczego nie rozumie, ale ma chorobliwą skłonność do dociekań i słownych utarczek, które rodzą zawiść, spory, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, 5 nieustanne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, przekonanych, że na pobożności można zarobić. 6 Wielkim zaś zyskiem jest pobożność, jeśli łączy się z poprzestaniem na tym, co konieczne. 7 Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat ani też niczego nie możemy z niego zabrać. 8 A jeśli mamy jedzenie i ubranie, to będziemy zadowoleni. 9 Ci, którzy dążą do bogactwa, wpadają w pokusy i zasadzki oraz liczne nierozumne i szkodliwe pożądania, które prowadzą ludzi do zguby i zatracenia. 10 Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest chciwość na pieniądze. W pogoni za nimi, niektórzy odłączyli się od wiary i zgotowali sobie liczne cierpienia.
Dobry bój o wiarę
11 Ty zaś, o człowieku Boży, tego unikaj. Zabiegaj natomiast o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, wytrwałość, łagodność. 12 Walcz zgodnie z wiarą, osiągnij życie wieczne, do którego zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre świadectwo wobec licznych świadków. 13 Nakazuję ci przed Bogiem, który daje życie wszystkiemu, i Chrystusem Jezusem, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre świadectwo, 14 abyś zachował to przykazanie niesplamione i nienaganne aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. 15 W swoim czasie ukaże je błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, 16 jedyny, który jest nieśmiertelny, który mieszka w niedostępnej światłości, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i wieczne panowanie. Amen.
17 Bogatym tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, ale w Bogu, który udziela nam wszystkiego obficie, żebyśmy z tego korzystali, 18 abyśmy dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli wspaniałomyślni, chętni do dzielenia się z innymi, 19 odkładając sobie do skarbca dobre zabezpieczenie na przyszłość, żeby osiągnąć prawdziwe życie.
20 Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń fałszywej wiedzy. 21 Niektórzy bowiem rozpowszechniając ją, pobłądzili w wierze.
Łaska niech będzie z wami.