Obowiązki wobec innych
1 Starszego nie upominaj surowo, ale zachęcaj jak ojca, młodszych – jak braci, 2 starsze kobiety – jak matki, młodsze – jak siostry, przyzwoicie.
3 Okazuj szacunek wdowom, które naprawdę są wdowami. 4 Jeśli jakaś wdowa ma dzieci albo wnuki, to niech najpierw uczą się szanować własny dom i okazywać wdzięczność rodzicom. To bowiem jest miłe w oczach Boga. 5 Prawdziwa zaś i samotna wdowa złożyła nadzieję w Bogu i trwa w błaganiach i modlitwach nocą i dniem. 6 Ta natomiast, która szuka rozkoszy, chociaż żyje – umarła. 7 To również nakazuj, aby były nienaganne. 8 Jeśli zaś ktoś nie troszczy się o swoich krewnych i najbliższych, to wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. 9 Na liście wdów możesz umieścić tę kobietę, która ma nie mniej niż sześćdziesiąt lat i miała jednego męża, 10 a na jej korzyść świadczą dobre uczynki: czy to dobrze wychowała dzieci, czy była gościnna, czy świętym obmyła nogi, czy pomogła strapionym, czy też poświęciła się jakiejś dobrej pracy. 11 Młodszych zaś wdów nie włączaj, bo gdy namiętność odwróci je od Chrystusa, będą chciały wyjść za mąż. 12 A wówczas obciąży je wyrok potępienia, gdyż odrzucą pierwsze zobowiązanie. 13 Jednocześnie też, gdy obchodzą domy, uczą się bezczynności, i nie tylko bezczynności, ale i plotkarstwa, wścibstwa, mówiąc to, co niepotrzebne. 14 Chcę więc, aby młode wdowy wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zajmowały się domem, żeby wrogom nie dawać żadnej okazji do pomówień. 15 Niektóre jednak już zbłądziły i poszły za szatanem. 16 Jeśli jakaś wierząca ma w swoim otoczeniu wdowy, niech służy im pomocą, aby Kościół nie był obciążony i mógł wesprzeć prawdziwe wdowy.
17 Prezbiterzy, którzy dobrze sprawują swój urząd, powinni doznawać podwójnego szacunku, najbardziej zaś ci, którzy się trudzą głoszeniem Słowa i nauczaniem. 18 Pismo bowiem mówi: Nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi , oraz: Zasługuje robotnik na swoją zapłatę. 19 Nie przyjmuj skargi na prezbitera, chyba że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. 20 Tych, którzy grzeszą, publicznie upominaj, aby i pozostałych ogarnął lęk. 21 Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, i wybranymi aniołami, abyś tego wszystkiego przestrzegał bez uprzedzeń, nie postępując stronniczo. 22 Rąk na nikogo nie nakładaj pochopnie i nie miej udziału w cudzych grzechach. Sam bądź bez zarzutu. 23 Nie pij już tylko wody, ale używaj też trochę wina ze względu na żołądek i twoje częste niedomagania.
24 Grzechy niektórych ludzi są tak jawne, że są osądzane z góry, za innymi zaś podążają. 25 Podobnie jest z dobrymi uczynkami, dokonanymi jawnie. A nawet te, które dokonują się inaczej, nie mogą pozostać w ukryciu.
Obowiązki wobec innych
1 Starszego nie upominaj surowo, ale zachęcaj jak ojca, młodszych – jak braci, 2 starsze kobiety – jak matki, młodsze – jak siostry, przyzwoicie.
3 Okazuj szacunek wdowom, które naprawdę są wdowami. 4 Jeśli jakaś wdowa ma dzieci albo wnuki, to niech najpierw uczą się szanować własny dom i okazywać wdzięczność rodzicom. To bowiem jest miłe w oczach Boga. 5 Prawdziwa zaś i samotna wdowa złożyła nadzieję w Bogu i trwa w błaganiach i modlitwach nocą i dniem. 6 Ta natomiast, która szuka rozkoszy, chociaż żyje – umarła. 7 To również nakazuj, aby były nienaganne. 8 Jeśli zaś ktoś nie troszczy się o swoich krewnych i najbliższych, to wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. 9 Na liście wdów możesz umieścić tę kobietę, która ma nie mniej niż sześćdziesiąt lat i miała jednego męża, 10 a na jej korzyść świadczą dobre uczynki: czy to dobrze wychowała dzieci, czy była gościnna, czy świętym obmyła nogi, czy pomogła strapionym, czy też poświęciła się jakiejś dobrej pracy. 11 Młodszych zaś wdów nie włączaj, bo gdy namiętność odwróci je od Chrystusa, będą chciały wyjść za mąż. 12 A wówczas obciąży je wyrok potępienia, gdyż odrzucą pierwsze zobowiązanie. 13 Jednocześnie też, gdy obchodzą domy, uczą się bezczynności, i nie tylko bezczynności, ale i plotkarstwa, wścibstwa, mówiąc to, co niepotrzebne. 14 Chcę więc, aby młode wdowy wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zajmowały się domem, żeby wrogom nie dawać żadnej okazji do pomówień. 15 Niektóre jednak już zbłądziły i poszły za szatanem. 16 Jeśli jakaś wierząca ma w swoim otoczeniu wdowy, niech służy im pomocą, aby Kościół nie był obciążony i mógł wesprzeć prawdziwe wdowy.
17 Prezbiterzy, którzy dobrze sprawują swój urząd, powinni doznawać podwójnego szacunku, najbardziej zaś ci, którzy się trudzą głoszeniem Słowa i nauczaniem. 18 Pismo bowiem mówi: Nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi , oraz: Zasługuje robotnik na swoją zapłatę. 19 Nie przyjmuj skargi na prezbitera, chyba że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. 20 Tych, którzy grzeszą, publicznie upominaj, aby i pozostałych ogarnął lęk. 21 Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, i wybranymi aniołami, abyś tego wszystkiego przestrzegał bez uprzedzeń, nie postępując stronniczo. 22 Rąk na nikogo nie nakładaj pochopnie i nie miej udziału w cudzych grzechach. Sam bądź bez zarzutu. 23 Nie pij już tylko wody, ale używaj też trochę wina ze względu na żołądek i twoje częste niedomagania.
24 Grzechy niektórych ludzi są tak jawne, że są osądzane z góry, za innymi zaś podążają. 25 Podobnie jest z dobrymi uczynkami, dokonanymi jawnie. A nawet te, które dokonują się inaczej, nie mogą pozostać w ukryciu.