ŻYCIE MIŁE BOGU
1 Ponadto, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie, abyście stawali się coraz bardziej doskonali, stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak należy postępować, żeby podobać się Bogu, co też czynicie. 2 Wiecie przecież, jakie polecenie daliśmy wam w imię Pana Jezusa. 3 Wolą Boga jest bowiem wasze uświęcenie. Powstrzymujcie się więc od rozwiązłego życia. 4 Niech każdy z was utrzymuje swoje ciało w świętości i w poszanowaniu, 5 a nie w namiętności pożądania, jak poganie, którzy nie znają Boga. 6 Niech nikt w swoim działaniu nie narusza praw swojego brata i nie oszukuje go, ponieważ Pan pomści to wszystko, jak wam to zapowiedzieliśmy i poświadczyliśmy. 7 Nie powołał nas przecież Bóg do nieczystości, ale do świętości. 8 Ten więc, kto to odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który daje wam swojego Ducha Świętego.
9 Nie ma zaś potrzeby pisać wam o bratniej miłości, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się nawzajem miłować. 10 Tak właśnie postępujecie względem wszystkich braci w całej Macedonii. Zachęcamy was natomiast, bracia, abyście jeszcze bardziej wzrastali, 11 starali się prowadzić spokojne życie, spełniali swoje obowiązki i pracowali własnymi rękami, tak jak wam nakazaliśmy. 12 Zachowujcie się z godnością wobec tych, którzy nie są z wami, a nie będziecie zdani na niczyją pomoc.
PRZYJŚCIE PANA
13 Nie chcemy też, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tych, którzy umierają i się smucili, jak ci, którzy nie mają nadziei. 14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to i tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg poprowadzi razem z Nim.
15 To wam ogłaszamy jako Słowo Pana, że my, którzy żyjemy i jesteśmy pozostawieni do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy umarli, 16 gdyż na wezwanie Boga, na głos archanioła i dźwięk trąby, sam Pan zstąpi z nieba i najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. 17 Potem my, którzy pozostaniemy jeszcze przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani na obłokach, w powietrze, na spotkanie z Panem i odtąd już na zawsze będziemy z Panem. 18 Pocieszajcie się więc nawzajem tymi słowami.
ŻYCIE MIŁE BOGU
1 Ponadto, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie, abyście stawali się coraz bardziej doskonali, stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak należy postępować, żeby podobać się Bogu, co też czynicie. 2 Wiecie przecież, jakie polecenie daliśmy wam w imię Pana Jezusa. 3 Wolą Boga jest bowiem wasze uświęcenie. Powstrzymujcie się więc od rozwiązłego życia. 4 Niech każdy z was utrzymuje swoje ciało w świętości i w poszanowaniu, 5 a nie w namiętności pożądania, jak poganie, którzy nie znają Boga. 6 Niech nikt w swoim działaniu nie narusza praw swojego brata i nie oszukuje go, ponieważ Pan pomści to wszystko, jak wam to zapowiedzieliśmy i poświadczyliśmy. 7 Nie powołał nas przecież Bóg do nieczystości, ale do świętości. 8 Ten więc, kto to odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który daje wam swojego Ducha Świętego.
9 Nie ma zaś potrzeby pisać wam o bratniej miłości, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się nawzajem miłować. 10 Tak właśnie postępujecie względem wszystkich braci w całej Macedonii. Zachęcamy was natomiast, bracia, abyście jeszcze bardziej wzrastali, 11 starali się prowadzić spokojne życie, spełniali swoje obowiązki i pracowali własnymi rękami, tak jak wam nakazaliśmy. 12 Zachowujcie się z godnością wobec tych, którzy nie są z wami, a nie będziecie zdani na niczyją pomoc.
PRZYJŚCIE PANA
13 Nie chcemy też, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tych, którzy umierają i się smucili, jak ci, którzy nie mają nadziei. 14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to i tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg poprowadzi razem z Nim.
15 To wam ogłaszamy jako Słowo Pana, że my, którzy żyjemy i jesteśmy pozostawieni do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy umarli, 16 gdyż na wezwanie Boga, na głos archanioła i dźwięk trąby, sam Pan zstąpi z nieba i najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. 17 Potem my, którzy pozostaniemy jeszcze przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani na obłokach, w powietrze, na spotkanie z Panem i odtąd już na zawsze będziemy z Panem. 18 Pocieszajcie się więc nawzajem tymi słowami.