Śmierć Saula i jego synów
1 Filistyni toczyli walki z Izraelem; Izraelici uciekli przed Filistynami i polegli pobici na wzgórzu Gilboa. 2 Filistyni dogonili Saula i jego synów. Zabili Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę – synów Saula. 3 Wokół Saula zaś toczyła się ciężka bitwa. Wytropili go łucznicy, a on przeraził się na ich widok. 4 Wtedy rozkazał swojemu giermkowi: Wyjmij swój miecz i mnie przebij! W przeciwnym razie nadejdą ci nieobrzezańcy, przebiją mnie i będą mi urągać. Lecz jego giermek nie chciał tego zrobić, ponieważ bardzo się bał. Saul chwycił więc miecz i rzucił się na niego. 5 Gdy giermek zobaczył, że Saul nie żyje, także rzucił się na swój miecz i zginął razem z Saulem. 6 Tego dnia zginęli razem: Saul, jego trzej synowie i jego giermek, a także wszyscy jego ludzie. 7 Gdy Izraelici, którzy mieszkali po drugiej stronie doliny oraz za Jordanem, zobaczyli, że wojownicy izraelscy uciekli i że Saul i jego synowie zginęli, wtedy porzucili swoje miasta i uciekli. Filistyni zaś przybyli do nich i tu zamieszkali.
8 Następnego dnia, gdy nadeszli Filistyni, aby obrabować zabitych, znaleźli Saula i jego trzech synów, którzy polegli na wzgórzu Gilboa. 9 Odcięli mu głowę i zdarli zbroję. Rozesłali też po całej ziemi filistyńskiej wiadomość do domu swoich bożków i do ludu. 10 Jego zbroję złożyli w domu Asztarty, a zwłoki powiesili na murze Bet-Szean. 11 Gdy mieszkańcy Jabesz w Gileadzie usłyszeli o tym, co Filistyni zrobili z Saulem, 12 wyruszyli wszyscy dzielni ludzie i po całonocnym marszu zabrali z muru Bet-Szean zwłoki Saula i zwłoki jego synów. Przyszli do Jabesz i tam je spalili. 13 Następnie zebrali ich kości i pogrzebali je pod tamaryszkiem w Jabesz, a potem pościli przez siedem dni.
Śmierć Saula i jego synów
1 Filistyni toczyli walki z Izraelem; Izraelici uciekli przed Filistynami i polegli pobici na wzgórzu Gilboa. 2 Filistyni dogonili Saula i jego synów. Zabili Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę – synów Saula. 3 Wokół Saula zaś toczyła się ciężka bitwa. Wytropili go łucznicy, a on przeraził się na ich widok. 4 Wtedy rozkazał swojemu giermkowi: Wyjmij swój miecz i mnie przebij! W przeciwnym razie nadejdą ci nieobrzezańcy, przebiją mnie i będą mi urągać. Lecz jego giermek nie chciał tego zrobić, ponieważ bardzo się bał. Saul chwycił więc miecz i rzucił się na niego. 5 Gdy giermek zobaczył, że Saul nie żyje, także rzucił się na swój miecz i zginął razem z Saulem. 6 Tego dnia zginęli razem: Saul, jego trzej synowie i jego giermek, a także wszyscy jego ludzie. 7 Gdy Izraelici, którzy mieszkali po drugiej stronie doliny oraz za Jordanem, zobaczyli, że wojownicy izraelscy uciekli i że Saul i jego synowie zginęli, wtedy porzucili swoje miasta i uciekli. Filistyni zaś przybyli do nich i tu zamieszkali.
8 Następnego dnia, gdy nadeszli Filistyni, aby obrabować zabitych, znaleźli Saula i jego trzech synów, którzy polegli na wzgórzu Gilboa. 9 Odcięli mu głowę i zdarli zbroję. Rozesłali też po całej ziemi filistyńskiej wiadomość do domu swoich bożków i do ludu. 10 Jego zbroję złożyli w domu Asztarty, a zwłoki powiesili na murze Bet-Szean. 11 Gdy mieszkańcy Jabesz w Gileadzie usłyszeli o tym, co Filistyni zrobili z Saulem, 12 wyruszyli wszyscy dzielni ludzie i po całonocnym marszu zabrali z muru Bet-Szean zwłoki Saula i zwłoki jego synów. Przyszli do Jabesz i tam je spalili. 13 Następnie zebrali ich kości i pogrzebali je pod tamaryszkiem w Jabesz, a potem pościli przez siedem dni.