Dawid ucieka do Filistynów
1 Dawid rozważał w swoim sercu: Pewnego dnia mogę jednak wpaść w ręce Saula. Nie pozostaje mi nic lepszego, jak tylko uciec do ziemi filistyńskiej. Wtedy Saul przestanie mnie tropić po całym obszarze Izraela, a ja wymknę się z jego ręki. 2 Dawid wyruszył więc i przeszedł wraz z sześciuset ludźmi, którzy mu towarzyszyli, do Akisza, syna Maoka, króla Gat. 3 I wraz ze swoimi ludźmi zamieszkał u Akisza w Gat. Każdy miał ze sobą swoją rodzinę, a Dawid obie swe żony: Achinoam z Jizreel i Abigail z Karmelu, która wcześniej była żoną Nabala. 4 Gdy doniesiono Saulowi, że Dawid uciekł do Gat, Saul przestał go ścigać.
5 Dawid powiedział do Akisza: Proszę, jeśli jesteś mi życzliwy, to niech dadzą mi miejsce w jednym z okolicznych miast tego kraju, a ja się tam osiedlę. Po co miałby twój sługa mieszkać przy tobie, w stolicy królestwa? 6 Akisz przekazał mu więc tego dnia Siklag. Dlatego Siklag należy do królów Judy do dziś. 7 Czas przebywania Dawida w krainie Filistynów wyniósł rok i cztery miesiące.
8 Dawid i jego ludzie wyruszali, aby łupić Geszurytów, Girzytów i Amalekitów, gdyż ci zamieszkiwali ziemię, która rozciągała się aż do Szur i po ziemię egipską. 9 Ilekroć Dawid uderzał na ich ziemie, to nie pozostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety. Zabierał owce, bydło, osły, wielbłądy i szaty. Potem wracał i szedł do Akisza, 10 Akisz zaś pytał: Dokąd wyprawialiście się tym razem? A Dawid odpowiadał: Do Negebu Judejczyków, albo: Do Negebu Jerachmeelitów, lub też: Do Negebu Kenitów. 11 Dawid nie zostawiał przy życiu ani mężczyzn, ani kobiet i nie sprowadzał ich do Gat, gdyż myślał sobie: Nie będą donosić na nas i nie powiedzą: To zrobił Dawid. Tak postępował przez cały czas swojego pobytu w kraju Filistynów. 12 Akisz miał zaufanie do Dawida, bo myślał sobie: Z pewnością obrzydł swojemu ludowi, w Izraelu; będzie więc mi sługą na zawsze.
Dawid ucieka do Filistynów
1 Dawid rozważał w swoim sercu: Pewnego dnia mogę jednak wpaść w ręce Saula. Nie pozostaje mi nic lepszego, jak tylko uciec do ziemi filistyńskiej. Wtedy Saul przestanie mnie tropić po całym obszarze Izraela, a ja wymknę się z jego ręki. 2 Dawid wyruszył więc i przeszedł wraz z sześciuset ludźmi, którzy mu towarzyszyli, do Akisza, syna Maoka, króla Gat. 3 I wraz ze swoimi ludźmi zamieszkał u Akisza w Gat. Każdy miał ze sobą swoją rodzinę, a Dawid obie swe żony: Achinoam z Jizreel i Abigail z Karmelu, która wcześniej była żoną Nabala. 4 Gdy doniesiono Saulowi, że Dawid uciekł do Gat, Saul przestał go ścigać.
5 Dawid powiedział do Akisza: Proszę, jeśli jesteś mi życzliwy, to niech dadzą mi miejsce w jednym z okolicznych miast tego kraju, a ja się tam osiedlę. Po co miałby twój sługa mieszkać przy tobie, w stolicy królestwa? 6 Akisz przekazał mu więc tego dnia Siklag. Dlatego Siklag należy do królów Judy do dziś. 7 Czas przebywania Dawida w krainie Filistynów wyniósł rok i cztery miesiące.
8 Dawid i jego ludzie wyruszali, aby łupić Geszurytów, Girzytów i Amalekitów, gdyż ci zamieszkiwali ziemię, która rozciągała się aż do Szur i po ziemię egipską. 9 Ilekroć Dawid uderzał na ich ziemie, to nie pozostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety. Zabierał owce, bydło, osły, wielbłądy i szaty. Potem wracał i szedł do Akisza, 10 Akisz zaś pytał: Dokąd wyprawialiście się tym razem? A Dawid odpowiadał: Do Negebu Judejczyków, albo: Do Negebu Jerachmeelitów, lub też: Do Negebu Kenitów. 11 Dawid nie zostawiał przy życiu ani mężczyzn, ani kobiet i nie sprowadzał ich do Gat, gdyż myślał sobie: Nie będą donosić na nas i nie powiedzą: To zrobił Dawid. Tak postępował przez cały czas swojego pobytu w kraju Filistynów. 12 Akisz miał zaufanie do Dawida, bo myślał sobie: Z pewnością obrzydł swojemu ludowi, w Izraelu; będzie więc mi sługą na zawsze.