1 Potem Samuel wziął naczynie z oliwą i wylał ją na jego głowę. Następnie ucałował go i powiedział: Pan rzeczywiście namaścił cię na przywódcę nad swoim dziedzictwem. 2 Kiedy dziś ode mnie odejdziesz, spotkasz dwóch mężczyzn przy grobie Racheli na terytorium Beniamina, w Selsach, którzy ci powiedzą: Znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Twój ojciec przestał o nich myśleć, lecz niepokoi się o was i pyta: Co mam zrobić w sprawie mojego syna? 3 Gdy wyruszysz stamtąd i dojdziesz do dębu Tabor, spotkasz tam trzech mężczyzn zmierzających do Boga w Betel. Jeden będzie niósł trzy koźlęta, drugi trzy bochenki chleba, a trzeci bukłak wina. 4 Pozdrowią cię i dadzą dwa chleby, a ty je od nich weźmiesz. 5 Następnie przybędziesz do Gibea Bożego, gdzie znajdują się oddziały Filistynów. Gdy będziesz wchodził do miasta, spotkasz grupę proroków schodzących z wyżyny, poprzedzaną przez grających na harfie, bębenku, flecie i lirze, a sami będą w uniesieniu prorockim. 6 Wtedy przeniknie cię duch Pana, wpadniesz wraz z nimi w uniesienie prorockie i przemienisz się w innego człowieka. 7 Gdy spełnią się te znaki, rób to, co będzie w twojej mocy, ponieważ Bóg jest z tobą. 8 Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja przyjdę do ciebie, aby złożyć ofiarę całopalną i krwawe ofiary wspólnotowe. Zaczekasz siedem dni, aż przyjdę do ciebie i oznajmię ci, co masz robić. 9 Gdy Saul odwrócił się, aby opuścić Samuela, Bóg przemienił jego serce i tego dnia spełniły się wszystkie te znaki.
10 Gdy przybyli stamtąd do Gibea, spotkała go grupa proroków, przeniknął go duch Boży i razem z nimi wpadł w uniesienie prorockie. 11 Wtedy wszyscy, którzy znali go od dawna, zobaczyli, że prorokował razem z prorokami, a lud się dopytywał: Co się stało synowi Kisza? Czy także Saul między prorokami? 12 Pewien człowiek stamtąd odezwał się: Kto jest ich ojcem? Stąd powstało powiedzenie: Czy także Saul między prorokami? 13 Gdy uniesienie prorockie ustało, Saul przyszedł na wyżynę, 14 a jego stryj zapytał go i jego sługę: Dokąd to chodziliście? On zaś odpowiedział: Szukać oślic! Gdy zobaczyliśmy, że ich nie ma, poszliśmy do Samuela. 15 Wtedy stryj Saula powiedział: Opowiedz mi, proszę, co powiedział wam Samuel. 16 Saul zaś odpowiedział swojemu stryjowi: Zapewnił nas, że oślice się znalazły. Nie zdradził jednak tego, co Samuel powiedział w sprawie królestwa.
Saul ogłoszony uroczyście królem
17 Samuel zwołał lud do Pana, do Mispy 18 i oświadczył Izraelitom: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Ja wyprowadziłem Izraela z Egiptu i Ja uwolniłem was z rąk Egipcjan i wszystkich królestw, które was uciskały. 19 Wy zaś dzisiaj odrzuciliście waszego Boga, który wybawia was ze wszystkich niedoli i ucisków, i żądacie od Niego: Ustanów nam króla. Teraz więc stawcie się przed Panem według waszych plemion i według rodów. 20 Potem Samuel kazał wystąpić wszystkim plemionom Izraela, a los wskazał na plemię Beniamina. 21 Następnie polecił wystąpić plemieniu Beniamina według swoich rodów, a los padł na ród Matriego, a potem na Saula, syna Kisza. Zaczęli więc go szukać, ale nie znaleźli. 22 Ponownie zatem pytali Pana: Czy już przybył tutaj ten człowiek? Pan odpowiedział: Jest tutaj, lecz ukrył się wśród juków. 23 Pobiegli więc i przyprowadzili go stamtąd. Gdy stanął wśród ludu, przewyższał każdego o głowę. 24 Wówczas Samuel powiedział do całego ludu: Czy widzicie, że ten, którego Pan wybrał, nie ma sobie równego pośród całego ludu? Cały zaś lud wykrzykiwał radośnie: Niech żyje król!
25 Samuel ogłosił ludowi uprawnienia władzy królewskiej, spisał je w księdze i złożył przed Panem. Potem rozesłał cały lud, każdego do własnego domu. 26 Także Saul poszedł do swego domu w Gibei, a wraz z nim szli wojownicy, których serca Bóg poruszył. 27 Synowie Beliala jednak pytali: W jaki sposób ktoś taki może nas wybawić? Wzgardzili nim i nie przynieśli mu daru, lecz on jakby niczego nie słyszał.
1 Potem Samuel wziął naczynie z oliwą i wylał ją na jego głowę. Następnie ucałował go i powiedział: Pan rzeczywiście namaścił cię na przywódcę nad swoim dziedzictwem. 2 Kiedy dziś ode mnie odejdziesz, spotkasz dwóch mężczyzn przy grobie Racheli na terytorium Beniamina, w Selsach, którzy ci powiedzą: Znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Twój ojciec przestał o nich myśleć, lecz niepokoi się o was i pyta: Co mam zrobić w sprawie mojego syna? 3 Gdy wyruszysz stamtąd i dojdziesz do dębu Tabor, spotkasz tam trzech mężczyzn zmierzających do Boga w Betel. Jeden będzie niósł trzy koźlęta, drugi trzy bochenki chleba, a trzeci bukłak wina. 4 Pozdrowią cię i dadzą dwa chleby, a ty je od nich weźmiesz. 5 Następnie przybędziesz do Gibea Bożego, gdzie znajdują się oddziały Filistynów. Gdy będziesz wchodził do miasta, spotkasz grupę proroków schodzących z wyżyny, poprzedzaną przez grających na harfie, bębenku, flecie i lirze, a sami będą w uniesieniu prorockim. 6 Wtedy przeniknie cię duch Pana, wpadniesz wraz z nimi w uniesienie prorockie i przemienisz się w innego człowieka. 7 Gdy spełnią się te znaki, rób to, co będzie w twojej mocy, ponieważ Bóg jest z tobą. 8 Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja przyjdę do ciebie, aby złożyć ofiarę całopalną i krwawe ofiary wspólnotowe. Zaczekasz siedem dni, aż przyjdę do ciebie i oznajmię ci, co masz robić. 9 Gdy Saul odwrócił się, aby opuścić Samuela, Bóg przemienił jego serce i tego dnia spełniły się wszystkie te znaki.
10 Gdy przybyli stamtąd do Gibea, spotkała go grupa proroków, przeniknął go duch Boży i razem z nimi wpadł w uniesienie prorockie. 11 Wtedy wszyscy, którzy znali go od dawna, zobaczyli, że prorokował razem z prorokami, a lud się dopytywał: Co się stało synowi Kisza? Czy także Saul między prorokami? 12 Pewien człowiek stamtąd odezwał się: Kto jest ich ojcem? Stąd powstało powiedzenie: Czy także Saul między prorokami? 13 Gdy uniesienie prorockie ustało, Saul przyszedł na wyżynę, 14 a jego stryj zapytał go i jego sługę: Dokąd to chodziliście? On zaś odpowiedział: Szukać oślic! Gdy zobaczyliśmy, że ich nie ma, poszliśmy do Samuela. 15 Wtedy stryj Saula powiedział: Opowiedz mi, proszę, co powiedział wam Samuel. 16 Saul zaś odpowiedział swojemu stryjowi: Zapewnił nas, że oślice się znalazły. Nie zdradził jednak tego, co Samuel powiedział w sprawie królestwa.
Saul ogłoszony uroczyście królem
17 Samuel zwołał lud do Pana, do Mispy 18 i oświadczył Izraelitom: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Ja wyprowadziłem Izraela z Egiptu i Ja uwolniłem was z rąk Egipcjan i wszystkich królestw, które was uciskały. 19 Wy zaś dzisiaj odrzuciliście waszego Boga, który wybawia was ze wszystkich niedoli i ucisków, i żądacie od Niego: Ustanów nam króla. Teraz więc stawcie się przed Panem według waszych plemion i według rodów. 20 Potem Samuel kazał wystąpić wszystkim plemionom Izraela, a los wskazał na plemię Beniamina. 21 Następnie polecił wystąpić plemieniu Beniamina według swoich rodów, a los padł na ród Matriego, a potem na Saula, syna Kisza. Zaczęli więc go szukać, ale nie znaleźli. 22 Ponownie zatem pytali Pana: Czy już przybył tutaj ten człowiek? Pan odpowiedział: Jest tutaj, lecz ukrył się wśród juków. 23 Pobiegli więc i przyprowadzili go stamtąd. Gdy stanął wśród ludu, przewyższał każdego o głowę. 24 Wówczas Samuel powiedział do całego ludu: Czy widzicie, że ten, którego Pan wybrał, nie ma sobie równego pośród całego ludu? Cały zaś lud wykrzykiwał radośnie: Niech żyje król!
25 Samuel ogłosił ludowi uprawnienia władzy królewskiej, spisał je w księdze i złożył przed Panem. Potem rozesłał cały lud, każdego do własnego domu. 26 Także Saul poszedł do swego domu w Gibei, a wraz z nim szli wojownicy, których serca Bóg poruszył. 27 Synowie Beliala jednak pytali: W jaki sposób ktoś taki może nas wybawić? Wzgardzili nim i nie przynieśli mu daru, lecz on jakby niczego nie słyszał.