Dobrzy szafarze łaski Boga
1 Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy także uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto doznał cierpienia cielesnego, zerwał z grzechem, 2 aby przez resztę życia w ciele żyć już nie dla ludzkich namiętności, ale zgodnie z wolą Boga. 3 Wystarczy bowiem, że w minionym czasie spełnialiście zachcianki pogan i pogrążaliście się w rozpuście, pożądliwościach, pijackim bełkocie, hulankach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. 4 Z tego powodu są też zdziwieni, że wy nie nurzacie się wraz z nimi w tym samym zalewie rozpusty, i was oczerniają. 5 Rozliczą się oni przed Tym, który jest gotowy osądzić żywych i umarłych. 6 Po to przecież także umarłym została ogłoszona Dobra Nowina, aby, jeśli nawet zostali osądzeni po ludzku w ciele, żyli jednak w duchu po Bożemu.
7 Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. 8 Przede wszystkim jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa wiele grzechów. 9 Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez narzekania. 10 Służcie jedni drugim takim darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Boga. 11 Jeśli ktoś przemawia, niech to będą jakby Słowa Boga, jeśli ktoś służy, niech to czyni mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Cierpieć jako chrześcijanie
12 Kochani, nie bądźcie zaskoczeni tym żarem w was, który istnieje dla waszego doświadczenia, jakby coś niezwykłego się wam przytrafiło, 13 ale ponieważ jesteście współuczestnikami cierpień Chrystusa, cieszcie się, abyście, gdy objawi się Jego chwała, cieszyli się i radowali. 14 Błogosławieni jesteście, gdy was znieważają z powodu Chrystusa, bo Duch chwały, Duch Boga, spoczywa na was. 15 Nikt z was jednak niech nie cierpi jako morderca lub złodziej, lub złoczyńca, lub nieuczciwy zarządca cudzego mienia. 16 Jeżeli zaś ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech oddaje chwałę Bogu w tym Imieniu. 17 Czas bowiem, aby się rozpoczął sąd od domu Boga. A jeśli zaczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Dobrej Nowinie Boga?
18 A jeśli sprawiedliwy z trudem będzie zbawiony,
to co się stanie z bezbożnym i grzesznym?
19 Tak więc i ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech wiernemu Stwórcy powierzą swoje dusze przez czynienie dobra.
Dobrzy szafarze łaski Boga
1 Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy także uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto doznał cierpienia cielesnego, zerwał z grzechem, 2 aby przez resztę życia w ciele żyć już nie dla ludzkich namiętności, ale zgodnie z wolą Boga. 3 Wystarczy bowiem, że w minionym czasie spełnialiście zachcianki pogan i pogrążaliście się w rozpuście, pożądliwościach, pijackim bełkocie, hulankach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. 4 Z tego powodu są też zdziwieni, że wy nie nurzacie się wraz z nimi w tym samym zalewie rozpusty, i was oczerniają. 5 Rozliczą się oni przed Tym, który jest gotowy osądzić żywych i umarłych. 6 Po to przecież także umarłym została ogłoszona Dobra Nowina, aby, jeśli nawet zostali osądzeni po ludzku w ciele, żyli jednak w duchu po Bożemu.
7 Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. 8 Przede wszystkim jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa wiele grzechów. 9 Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez narzekania. 10 Służcie jedni drugim takim darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Boga. 11 Jeśli ktoś przemawia, niech to będą jakby Słowa Boga, jeśli ktoś służy, niech to czyni mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Cierpieć jako chrześcijanie
12 Kochani, nie bądźcie zaskoczeni tym żarem w was, który istnieje dla waszego doświadczenia, jakby coś niezwykłego się wam przytrafiło, 13 ale ponieważ jesteście współuczestnikami cierpień Chrystusa, cieszcie się, abyście, gdy objawi się Jego chwała, cieszyli się i radowali. 14 Błogosławieni jesteście, gdy was znieważają z powodu Chrystusa, bo Duch chwały, Duch Boga, spoczywa na was. 15 Nikt z was jednak niech nie cierpi jako morderca lub złodziej, lub złoczyńca, lub nieuczciwy zarządca cudzego mienia. 16 Jeżeli zaś ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech oddaje chwałę Bogu w tym Imieniu. 17 Czas bowiem, aby się rozpoczął sąd od domu Boga. A jeśli zaczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Dobrej Nowinie Boga?
18 A jeśli sprawiedliwy z trudem będzie zbawiony,
to co się stanie z bezbożnym i grzesznym?
19 Tak więc i ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech wiernemu Stwórcy powierzą swoje dusze przez czynienie dobra.