ŻYCIE PODOBNE DO ŻYCIA CHRYSTUSA
Żywy Kamień i święty naród
1 Odrzućcie więc wszelkie zło, wszelki podstęp, obłudę, zazdrość i wszelkie oszczerstwa. 2 Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, czystego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu – 3 jeśli tylko doświadczyliście, że Pan jest dobry. 4 Do Niego przychodząc, do żywego Kamienia, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, dla Boga zaś wybranego, drogocennego, 5 sami też, jak żywe kamienie, jesteście budowani jako dom duchowy dla świętego kapłaństwa, aby przez Jezusa Chrystusa składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. 6 Dlatego Pismo mówi:
Oto kładę na Syjonie
Kamień węgielny,
wybrany, drogocenny,
a ten, kto wierzy,
nie zawiedzie się na Nim .
7 Dla was więc, którzy wierzycie, stał się powodem czci, dla niewierzących natomiast
Kamień, który odrzucili budujący,
stał się kamieniem węgielnym
8 oraz
kamieniem potknięcia
i skałą zgorszenia .
Ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się, na co zresztą są narażeni.
9 Wy jednakjesteście potomstwem wybranym , królewskim kapłaństwem , narodem świętym , ludem wykupionym , abyście opowiadali o cnotach Tego, który was wezwał z ciemności do swojej niezwykłej światłości.
10 Wy, którzy niegdyś nie byliście ludem,
teraz zaś jesteście ludem Boga,
wy, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia,
teraz zaś miłosierdzia doznaliście.
Żyjcie jako słudzy Boga
11 Umiłowani, zachęcam was, abyście jako obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych żądz, które walczą przeciwko duszy. 12 Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jak złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym uczynkom, oddali chwałę Bogu w dniu nawiedzenia.
13 Ze względu na Pana bądźcie poddani wszelkiej ludzkiej władzy: czy to królowi, jako wyżej postawionemu, 14 czy namiestnikom, jako przez niego posyłanym dla karania złoczyńców, a chwalenia tych, którzy dobrze czynią. 15 Taka jest bowiem wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zmuszali do milczenia niewiedzę ludzi głupich. 16 Postępujcie jak ludzie wolni, nie jak ci, którzy wolnością usprawiedliwiają zło, lecz jak słudzy Boga. 17 Szanujcie wszystkich, miłujcie braci, bójcie się Boga, czcijcie króla!
Przykład cierpienia Chrystusa
18 Słudzy, z należną bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko tym dobrym i łagodnym, ale i przykrym. 19 Łaską przecież jest to, jeśli ktoś ze względu na świadomość Boga wytrzymuje udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. 20 Co to bowiem za chwała, jeśli jako grzesznicy znosicie chłostę? Lecz jeśli cierpicie dlatego, że czynicie dobro, to zyskujecie łaskę u Boga. 21 To przecież jest waszym powołaniem, bo i Chrystus cierpiał za was, i pozostawił wam wzór, abyście poszli w Jego ślady.
22 On nie popełnił grzechu
ani w Jego słowach nie znaleziono podstępu.
23 On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, lecz się powierzał Temu, który sądzi sprawiedliwie. 24 On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy martwi dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uleczeni. 25 Byliście bowiem jak owce, które się błąkają, ale teraz zwróciliście się do Pasterza i Stróża waszych dusz.
ŻYCIE PODOBNE DO ŻYCIA CHRYSTUSA
Żywy Kamień i święty naród
1 Odrzućcie więc wszelkie zło, wszelki podstęp, obłudę, zazdrość i wszelkie oszczerstwa. 2 Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, czystego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu – 3 jeśli tylko doświadczyliście, że Pan jest dobry. 4 Do Niego przychodząc, do żywego Kamienia, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, dla Boga zaś wybranego, drogocennego, 5 sami też, jak żywe kamienie, jesteście budowani jako dom duchowy dla świętego kapłaństwa, aby przez Jezusa Chrystusa składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. 6 Dlatego Pismo mówi:
Oto kładę na Syjonie
Kamień węgielny,
wybrany, drogocenny,
a ten, kto wierzy,
nie zawiedzie się na Nim .
7 Dla was więc, którzy wierzycie, stał się powodem czci, dla niewierzących natomiast
Kamień, który odrzucili budujący,
stał się kamieniem węgielnym
8 oraz
kamieniem potknięcia
i skałą zgorszenia .
Ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się, na co zresztą są narażeni.
9 Wy jednakjesteście potomstwem wybranym , królewskim kapłaństwem , narodem świętym , ludem wykupionym , abyście opowiadali o cnotach Tego, który was wezwał z ciemności do swojej niezwykłej światłości.
10 Wy, którzy niegdyś nie byliście ludem,
teraz zaś jesteście ludem Boga,
wy, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia,
teraz zaś miłosierdzia doznaliście.
Żyjcie jako słudzy Boga
11 Umiłowani, zachęcam was, abyście jako obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych żądz, które walczą przeciwko duszy. 12 Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jak złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym uczynkom, oddali chwałę Bogu w dniu nawiedzenia.
13 Ze względu na Pana bądźcie poddani wszelkiej ludzkiej władzy: czy to królowi, jako wyżej postawionemu, 14 czy namiestnikom, jako przez niego posyłanym dla karania złoczyńców, a chwalenia tych, którzy dobrze czynią. 15 Taka jest bowiem wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zmuszali do milczenia niewiedzę ludzi głupich. 16 Postępujcie jak ludzie wolni, nie jak ci, którzy wolnością usprawiedliwiają zło, lecz jak słudzy Boga. 17 Szanujcie wszystkich, miłujcie braci, bójcie się Boga, czcijcie króla!
Przykład cierpienia Chrystusa
18 Słudzy, z należną bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko tym dobrym i łagodnym, ale i przykrym. 19 Łaską przecież jest to, jeśli ktoś ze względu na świadomość Boga wytrzymuje udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. 20 Co to bowiem za chwała, jeśli jako grzesznicy znosicie chłostę? Lecz jeśli cierpicie dlatego, że czynicie dobro, to zyskujecie łaskę u Boga. 21 To przecież jest waszym powołaniem, bo i Chrystus cierpiał za was, i pozostawił wam wzór, abyście poszli w Jego ślady.
22 On nie popełnił grzechu
ani w Jego słowach nie znaleziono podstępu.
23 On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, lecz się powierzał Temu, który sądzi sprawiedliwie. 24 On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy martwi dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uleczeni. 25 Byliście bowiem jak owce, które się błąkają, ale teraz zwróciliście się do Pasterza i Stróża waszych dusz.