ADRES I POZDROWIENIE
1 Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przebywających w rozproszeniu w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, 2 według planu podjętego przez Boga Ojca, w celu uświęcenia w Duchu, dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech będą wśród was w obfitości.
ZBAWIENIE I NOWE ŻYCIE
Żywa nadzieja
3 Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei, 4 do dziedzictwa niezniszczalnego, nietkniętego i trwałego, zachowanego dla was w niebiosach, 5 dla was, którzy jesteście chronieni mocą Boga przez wiarę w zbawienie, gotowe objawić się w czasie ostatecznym. 6 Dlatego cieszcie się, chociaż teraz trzeba, abyście z powodu różnych doświadczeń trochę byli zasmuceni, 7 aby wystawiona na próbę wasza wiara okazała się cenniejsza od zniszczalnego złota, próbowanego w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. 8 Jego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Chociaż Go teraz też nie widzicie, wierzycie i cieszycie się niewysłowioną i pełną chwały radością, 9 osiągając cel waszej wiary – zbawienie dusz.
10 Tego zbawienia pilnie poszukiwali i starannie je badali prorocy, którzy o tej dla was łasce prorokowali. 11 Badali oni, na jaki i jakiego rodzaju czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusa, który zapowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, i następującą po nich chwałę. 12 Im zostało objawione, że nie im samym, lecz wam służyło to, co teraz oznajmili wam ci, którzy głosili Dobrą Nowinę mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. W te sprawy pragną mieć wgląd aniołowie.
Wezwanie do życia w świętości
13 Dlatego pobudźcie wasze umysły i bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która zostanie wam dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. 14 Jako posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, które kierowały wami wcześniej, gdy żyliście w nieświadomości, 15 ale za przykładem Świętego, Tego, który was powołał, sami też bądźcie święci w swoim postępowaniu. 16 Zostało przecież napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty .
17 Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków, postępujcie w bojaźni przez czas waszego życia na ziemi. 18 Wiecie przecież, że nie tym, co przemijające – srebrem lub złotem – zostaliście wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców, 19 ale drogocenną krwią Chrystusa, jako Baranka niewinnego i bez skazy, 20 przewidzianego przed stworzeniem świata, objawionego zaś w ostatnich czasach ze względu na was. 21 Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i dał Mu chwałę, tak że wasza wiara i nadzieja są w Bogu.
22 Skoro oczyściliście swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie, aby nieobłudnie kochać braci, to nieustannie miłujcie jedni drugich czystym sercem, 23 jako odrodzeni nie ze zniszczalnego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które żyje i trwa. 24 Ponieważ
wszelkie ciało jest jak trawa,
a wszelka jego chwała jest jak kwiat trawy.
Trawa więdnie i kwiat opada,
25 a Słowo Pana trwa na wieki.
Tym Słowem zaś jest Słowo, które zostało wam ogłoszone.
ADRES I POZDROWIENIE
1 Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przebywających w rozproszeniu w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, 2 według planu podjętego przez Boga Ojca, w celu uświęcenia w Duchu, dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech będą wśród was w obfitości.
ZBAWIENIE I NOWE ŻYCIE
Żywa nadzieja
3 Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei, 4 do dziedzictwa niezniszczalnego, nietkniętego i trwałego, zachowanego dla was w niebiosach, 5 dla was, którzy jesteście chronieni mocą Boga przez wiarę w zbawienie, gotowe objawić się w czasie ostatecznym. 6 Dlatego cieszcie się, chociaż teraz trzeba, abyście z powodu różnych doświadczeń trochę byli zasmuceni, 7 aby wystawiona na próbę wasza wiara okazała się cenniejsza od zniszczalnego złota, próbowanego w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. 8 Jego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Chociaż Go teraz też nie widzicie, wierzycie i cieszycie się niewysłowioną i pełną chwały radością, 9 osiągając cel waszej wiary – zbawienie dusz.
10 Tego zbawienia pilnie poszukiwali i starannie je badali prorocy, którzy o tej dla was łasce prorokowali. 11 Badali oni, na jaki i jakiego rodzaju czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusa, który zapowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, i następującą po nich chwałę. 12 Im zostało objawione, że nie im samym, lecz wam służyło to, co teraz oznajmili wam ci, którzy głosili Dobrą Nowinę mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. W te sprawy pragną mieć wgląd aniołowie.
Wezwanie do życia w świętości
13 Dlatego pobudźcie wasze umysły i bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która zostanie wam dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. 14 Jako posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, które kierowały wami wcześniej, gdy żyliście w nieświadomości, 15 ale za przykładem Świętego, Tego, który was powołał, sami też bądźcie święci w swoim postępowaniu. 16 Zostało przecież napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty .
17 Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków, postępujcie w bojaźni przez czas waszego życia na ziemi. 18 Wiecie przecież, że nie tym, co przemijające – srebrem lub złotem – zostaliście wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców, 19 ale drogocenną krwią Chrystusa, jako Baranka niewinnego i bez skazy, 20 przewidzianego przed stworzeniem świata, objawionego zaś w ostatnich czasach ze względu na was. 21 Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i dał Mu chwałę, tak że wasza wiara i nadzieja są w Bogu.
22 Skoro oczyściliście swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie, aby nieobłudnie kochać braci, to nieustannie miłujcie jedni drugich czystym sercem, 23 jako odrodzeni nie ze zniszczalnego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które żyje i trwa. 24 Ponieważ
wszelkie ciało jest jak trawa,
a wszelka jego chwała jest jak kwiat trawy.
Trawa więdnie i kwiat opada,
25 a Słowo Pana trwa na wieki.
Tym Słowem zaś jest Słowo, które zostało wam ogłoszone.