Schyłek rządów Jeroboama
1 W tym czasie zachorował syn Jeroboama, Abiasz. 2 Jeroboam powiedział więc do swojej żony: Wstań, proszę, i przebierz się! Niech nie poznają, że jesteś żoną Jeroboama. Idź do Szilo! Tam jest prorok Achiasz. To on przepowiedział o mnie, że będę królem tego ludu. 3 Weź ze sobą dziesięć chlebów, placki oraz dzban miodu i idź do niego. On ci oznajmi, co stanie się z chłopcem. 4 Tak też żona Jeroboama zrobiła. Wyruszyła i poszła do Szilo, i weszła do domu Achiasza. Achiasz nie widział, ponieważ jego oczy osłabły ze starości.
5 Pan jednak oznajmił Achiaszowi: Właśnie przyszła żona Jeroboama, aby zasięgnąć u ciebie rady w sprawie swojego syna, ponieważ jest chory. Tak i tak jej powiesz. Gdy wejdzie, będzie w przebraniu. 6 Kiedy więc Achiasz usłyszał odgłos jej kroków, jak wchodziła w drzwi, powiedział: Wejdź, żono Jeroboama! Dlaczego jesteś w przebraniu? Jestem posłany do ciebie z przykrą wieścią. 7 Idź, powiedz Jeroboamowi: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Mimo że wywyższyłem cię spośród ludu, ustanowiłem władcą nad Moim ludem izraelskim 8 i oderwałem królestwo od domu Dawida, dając je tobie, ty jednak nie stałeś się jak Mój sługa, Dawid, który przestrzegał Moich przykazań i był Mi bezgranicznie wierny, czyniąc tylko to, co prawe w Moich oczach. 9 Postępowałeś gorzej niż wszyscy, którzy byli przed tobą. Poszedłeś bowiem i uczyniłeś sobie innych bogów i odlewy posągów, aby Mnie drażnić, a Mną wzgardziłeś. 10 Dlatego też Ja sprowadzę nieszczęście na dom Jeroboama i zgładzę Jeroboamowi męskiego potomka, niewolnika i wolnego w Izraelu. I zmiotę całkowicie resztki domu Jeroboama, jak się zmiata gnój, aż do końca. 11 Kto z domu Jeroboama umrze w mieście, tego zjedzą psy, a kto umrze na polu, tego rozdziobią ptaki podniebne, gdyż tak powiedział Pan. 12 Ty zaś wstań, idź do swego domu! Kiedy twoje nogi staną w mieście, chłopiec umrze. 13 Będą go opłakiwali wszyscy Izraelici i go pochowają. Jedynie on z rodu Jeroboama wejdzie do grobu, gdyż z domu Jeroboama tylko w nim Pan, Bóg Izraela znalazł coś dobrego. 14 Pan ustanowi sobie króla nad Izraelem, który tego dnia wytępi dom Jeroboama. Czyż nie dzieje się to już teraz? 15 Pan tak uderzy Izraela, że ten zachwieje się jak trzcina nad wodą. Wykorzeni Izraelitów z tej pięknej ziemi, którą dał przodkom, i rozproszy ich poza Rzekę za to, że uczynili sobie aszery i doprowadzili Pana do gniewu. 16 I wyda Izraela z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela.
17 Żona Jeroboama wstała i odeszła. A gdy przybyła do Tirsy i przestąpiła próg domu, chłopiec zmarł. 18 Pochowano go, a cały Izrael opłakiwał go zgodnie ze słowem Pana, które wypowiedział przez swojego sługę, proroka Achiasza.
Śmierć Jeroboama
19 Pozostałe dzieje Jeroboama, jego wojny i królowanie, opisane są w Księdze Kronik Królów Izraela. 20 Panowanie Jeroboama trwało dwadzieścia dwa lata. Potem spoczął przy swoich przodkach, a królem po nim został jego syn Nadab.
Panowanie Roboama w Judzie
21 Roboam, syn Salomona, królował w Judzie. Roboam objął rządy, gdy miał czterdzieści jeden lat. Siedemnaście lat panował w Jerozolimie, mieście, które wybrał sobie Pan spośród wszystkich plemion izraelskich, aby tam umieścić swoje Imię. Jego matka była Ammonitką i miała na imię Naama. 22 Mieszkańcy Judy czynili zło w oczach Pana. Grzechami, które popełniali, drażnili Go bardziej, niż to czynili ich przodkowie. 23 Również oni pobudowali sobie wyżyny, stele i aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym rozłożystym drzewem. 24 W kraju byli również ci, którzy uprawiali nierząd sakralny. Naśladowano wszystkie obrzydliwości narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza Izraelitów.
25 W piątym roku panowania Roboama nadciągnął przeciw Jerozolimie król Egiptu, Sziszak. 26 Zabrał skarby domu Pana i skarby domu królewskiego. Zabrał to wszystko, także wszystkie złote tarcze, które sporządził Salomon. 27 Zamiast ich król Roboam wykonał tarcze miedziane i powierzył je dowódcom straży przybocznej, strzegącej wejścia do domu królewskiego. 28 Ilekroć król przychodził do domu Pana, straż przyboczna wnosiła je, a potem odnosiła do swojej wartowni.
29 Pozostałe dzieje Roboama i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 30 Między Roboamem a Jeroboamem toczyła się nieustanna wojna. 31 Potem Roboam spoczął przy swoich przodkach i przy swoich przodkach został pochowany w Mieście Dawida. Jego matką była Ammonitka, która miała na imię Naama. Po nim królował jego syn Abijjam.
Schyłek rządów Jeroboama
1 W tym czasie zachorował syn Jeroboama, Abiasz. 2 Jeroboam powiedział więc do swojej żony: Wstań, proszę, i przebierz się! Niech nie poznają, że jesteś żoną Jeroboama. Idź do Szilo! Tam jest prorok Achiasz. To on przepowiedział o mnie, że będę królem tego ludu. 3 Weź ze sobą dziesięć chlebów, placki oraz dzban miodu i idź do niego. On ci oznajmi, co stanie się z chłopcem. 4 Tak też żona Jeroboama zrobiła. Wyruszyła i poszła do Szilo, i weszła do domu Achiasza. Achiasz nie widział, ponieważ jego oczy osłabły ze starości.
5 Pan jednak oznajmił Achiaszowi: Właśnie przyszła żona Jeroboama, aby zasięgnąć u ciebie rady w sprawie swojego syna, ponieważ jest chory. Tak i tak jej powiesz. Gdy wejdzie, będzie w przebraniu. 6 Kiedy więc Achiasz usłyszał odgłos jej kroków, jak wchodziła w drzwi, powiedział: Wejdź, żono Jeroboama! Dlaczego jesteś w przebraniu? Jestem posłany do ciebie z przykrą wieścią. 7 Idź, powiedz Jeroboamowi: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Mimo że wywyższyłem cię spośród ludu, ustanowiłem władcą nad Moim ludem izraelskim 8 i oderwałem królestwo od domu Dawida, dając je tobie, ty jednak nie stałeś się jak Mój sługa, Dawid, który przestrzegał Moich przykazań i był Mi bezgranicznie wierny, czyniąc tylko to, co prawe w Moich oczach. 9 Postępowałeś gorzej niż wszyscy, którzy byli przed tobą. Poszedłeś bowiem i uczyniłeś sobie innych bogów i odlewy posągów, aby Mnie drażnić, a Mną wzgardziłeś. 10 Dlatego też Ja sprowadzę nieszczęście na dom Jeroboama i zgładzę Jeroboamowi męskiego potomka, niewolnika i wolnego w Izraelu. I zmiotę całkowicie resztki domu Jeroboama, jak się zmiata gnój, aż do końca. 11 Kto z domu Jeroboama umrze w mieście, tego zjedzą psy, a kto umrze na polu, tego rozdziobią ptaki podniebne, gdyż tak powiedział Pan. 12 Ty zaś wstań, idź do swego domu! Kiedy twoje nogi staną w mieście, chłopiec umrze. 13 Będą go opłakiwali wszyscy Izraelici i go pochowają. Jedynie on z rodu Jeroboama wejdzie do grobu, gdyż z domu Jeroboama tylko w nim Pan, Bóg Izraela znalazł coś dobrego. 14 Pan ustanowi sobie króla nad Izraelem, który tego dnia wytępi dom Jeroboama. Czyż nie dzieje się to już teraz? 15 Pan tak uderzy Izraela, że ten zachwieje się jak trzcina nad wodą. Wykorzeni Izraelitów z tej pięknej ziemi, którą dał przodkom, i rozproszy ich poza Rzekę za to, że uczynili sobie aszery i doprowadzili Pana do gniewu. 16 I wyda Izraela z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela.
17 Żona Jeroboama wstała i odeszła. A gdy przybyła do Tirsy i przestąpiła próg domu, chłopiec zmarł. 18 Pochowano go, a cały Izrael opłakiwał go zgodnie ze słowem Pana, które wypowiedział przez swojego sługę, proroka Achiasza.
Śmierć Jeroboama
19 Pozostałe dzieje Jeroboama, jego wojny i królowanie, opisane są w Księdze Kronik Królów Izraela. 20 Panowanie Jeroboama trwało dwadzieścia dwa lata. Potem spoczął przy swoich przodkach, a królem po nim został jego syn Nadab.
Panowanie Roboama w Judzie
21 Roboam, syn Salomona, królował w Judzie. Roboam objął rządy, gdy miał czterdzieści jeden lat. Siedemnaście lat panował w Jerozolimie, mieście, które wybrał sobie Pan spośród wszystkich plemion izraelskich, aby tam umieścić swoje Imię. Jego matka była Ammonitką i miała na imię Naama. 22 Mieszkańcy Judy czynili zło w oczach Pana. Grzechami, które popełniali, drażnili Go bardziej, niż to czynili ich przodkowie. 23 Również oni pobudowali sobie wyżyny, stele i aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym rozłożystym drzewem. 24 W kraju byli również ci, którzy uprawiali nierząd sakralny. Naśladowano wszystkie obrzydliwości narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza Izraelitów.
25 W piątym roku panowania Roboama nadciągnął przeciw Jerozolimie król Egiptu, Sziszak. 26 Zabrał skarby domu Pana i skarby domu królewskiego. Zabrał to wszystko, także wszystkie złote tarcze, które sporządził Salomon. 27 Zamiast ich król Roboam wykonał tarcze miedziane i powierzył je dowódcom straży przybocznej, strzegącej wejścia do domu królewskiego. 28 Ilekroć król przychodził do domu Pana, straż przyboczna wnosiła je, a potem odnosiła do swojej wartowni.
29 Pozostałe dzieje Roboama i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 30 Między Roboamem a Jeroboamem toczyła się nieustanna wojna. 31 Potem Roboam spoczął przy swoich przodkach i przy swoich przodkach został pochowany w Mieście Dawida. Jego matką była Ammonitka, która miała na imię Naama. Po nim królował jego syn Abijjam.