Duch Boga i duch antychrysta
1 Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. 2 Po tym rozpoznacie Ducha Boga: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. 3 Każdy zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga i jest duchem antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, a nawet już jest na świecie. 4 Wy jesteście z Boga, dzieci, i ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest w świecie. 5 Oni są ze świata, dlatego mówią jak świat, i świat ich słucha. 6 My jesteśmy z Boga i ten, kto zna Boga, słucha nas, a ten, kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha zakłamania.
WIARA I MIŁOŚĆ
Bóg jest miłością
7 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Każdy kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. 8 Ten, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 9 Przez to objawiła się miłość Boga wśród nas, że posłał On na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli dzięki Niemu. 10 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 11 Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. 12 Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg pozostaje w nas i Jego miłość jest w nas doskonała.
13 Dzięki temu poznajemy, że pozostajemy w Nim, a On w nas, że dał nam ze swojego Ducha. 14 My także widzieliśmy i dajemy świadectwo, że Ojciec posłał Syna, Zbawiciela świata. 15 W tym, kto wyzna, że Jezus jest Synem Boga, Bóg pozostaje, a on w Bogu. 16 My poznaliśmy miłość, którą Bóg ma do nas i jej zawierzyliśmy.
Bóg jest miłością: kto pozostaje w miłości, pozostaje w Bogu, a Bóg w nim. 17 W ten sposób miłość osiąga w nas doskonałość, tak że mamy ufność na dzień sądu, bo w świecie jesteśmy podobni do Niego. 18 W miłości nie ma lęku, ponieważ doskonała miłość usuwa lęk, gdyż lęk zakłada karę. Ten zaś, kto się lęka, nie jest doskonały w miłości. 19 My miłujemy, bo On pierwszy nas umiłował. 20 Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a swojego brata nienawidzi, jest kłamcą. Ten przecież, kto nie miłuje swojego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 21 I to bowiem przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata.
Duch Boga i duch antychrysta
1 Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. 2 Po tym rozpoznacie Ducha Boga: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. 3 Każdy zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga i jest duchem antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, a nawet już jest na świecie. 4 Wy jesteście z Boga, dzieci, i ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest w świecie. 5 Oni są ze świata, dlatego mówią jak świat, i świat ich słucha. 6 My jesteśmy z Boga i ten, kto zna Boga, słucha nas, a ten, kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha zakłamania.
WIARA I MIŁOŚĆ
Bóg jest miłością
7 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Każdy kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. 8 Ten, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 9 Przez to objawiła się miłość Boga wśród nas, że posłał On na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli dzięki Niemu. 10 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 11 Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. 12 Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg pozostaje w nas i Jego miłość jest w nas doskonała.
13 Dzięki temu poznajemy, że pozostajemy w Nim, a On w nas, że dał nam ze swojego Ducha. 14 My także widzieliśmy i dajemy świadectwo, że Ojciec posłał Syna, Zbawiciela świata. 15 W tym, kto wyzna, że Jezus jest Synem Boga, Bóg pozostaje, a on w Bogu. 16 My poznaliśmy miłość, którą Bóg ma do nas i jej zawierzyliśmy.
Bóg jest miłością: kto pozostaje w miłości, pozostaje w Bogu, a Bóg w nim. 17 W ten sposób miłość osiąga w nas doskonałość, tak że mamy ufność na dzień sądu, bo w świecie jesteśmy podobni do Niego. 18 W miłości nie ma lęku, ponieważ doskonała miłość usuwa lęk, gdyż lęk zakłada karę. Ten zaś, kto się lęka, nie jest doskonały w miłości. 19 My miłujemy, bo On pierwszy nas umiłował. 20 Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a swojego brata nienawidzi, jest kłamcą. Ten przecież, kto nie miłuje swojego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 21 I to bowiem przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata.