1 Stańcie się moimi naśladowcami, jak i ja stałem się naśladowcą Chrystusa.
WSPÓLNOTA, WIECZERZA PAŃSKA, DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
Nakrywanie głowy w czasie nabożeństw
2 Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie tradycję tak, jak wam przekazałem. 3 Chciałbym jednak, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg. 4 Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. 5 Każda kobieta natomiast hańbi swoją głowę, gdy modli się lub prorokuje z odkrytą głową. Nakrywając bowiem głowę jednym jest i tym samym z ogoloną. 6 Jeżeli zaś jakaś kobieta nie ma nakrytej głowy, niech się ostrzyże. Jeśli natomiast hańbiące dla kobiety jest być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. 7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, kobieta natomiast jest chwałą mężczyzny. 8 Mężczyzna przecież nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9 Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. 10 Dlatego kobieta, ze względu na aniołów, powinna mieć na głowie znak władzy. 11 Zresztą w Panu ani kobieta nie istnieje bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety. 12 Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak i mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. 13 Osądźcie sami! Czy wypada kobiecie bez nakrycia głowy modlić się do Boga? 14 Czy też sama natura nie poucza nas, że mężczyźnie przynosi wstyd noszenie długich włosów, 15 podczas gdy kobiecie, jeśli nosi długie włosy, przynosi to chwałę? Włosy przecież są jej dane jako okrycie. 16 Jeżeli natomiast ktoś chciałby się nadal spierać, to my takiego zwyczaju nie mamy ani Kościoły Boże.
Nadużycia związane z Wieczerzą Pańską
17 To zaś nakazując, nie pochwalam, że schodzicie się nie dla waszego pożytku, ale dla waszej szkody. 18 Najpierw bowiem słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały, i po części temu wierzę. 19 Zresztą nawet muszą być rozłamy między wami, aby się okazało, którzy spośród was są wypróbowani. 20 Gdy się więc schodzicie w jednym miejscu, nie spożywacie Wieczerzy Pańskiej. 21 Każdy bowiem niezwłocznie zabiera się do spożywania własnej wieczerzy, i jeden jest głodny, a drugi pijany. 22 Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy chcecie znieważać Kościół Boży i upokarzać tych, którzy nic nie mają? Cóż mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to nie pochwalam.
Ustanowienie Wieczerzy Pańskiej
23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb 24 i po dziękczynieniu połamał i powiedział: To jest Moje ciało za was wydane. To czyńcie na Moją pamiątkę. 25 Podobnie po wieczerzy wziął także kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem w Mojej krwi. To czyńcie, ile razy będziecie pić, na Moją pamiątkę. 26 Ile razy bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.
Niegodne spożywanie Wieczerzy
27 Dlatego też, kto spożywa chleb i pije kielich Pana niegodnie, dopuszcza się grzechu przeciw Ciału i Krwi Pana. 28 Niech więc człowiek bada samego siebie i wtedy spożywa z tego chleba i pije z tego kielicha. 29 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało, spożywa i pije własne potępienie. 30 Dlatego to wśród was wielu jest słabych i chorych, i liczni umierają. 31 Jeśli natomiast sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. 32 Jeśli zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, abyśmy nie zostali potępieni wraz ze światem. 33 Tak więc, moi bracia, gdy się schodzicie, aby spożywać Wieczerzę, czekajcie jedni na drugich. 34 Jeżeli ktoś jest głodny, niech zje w domu, abyście się nie schodzili ku potępieniu. Pozostałe sprawy natomiast uporządkuję, gdy przybędę.
1 Stańcie się moimi naśladowcami, jak i ja stałem się naśladowcą Chrystusa.
WSPÓLNOTA, WIECZERZA PAŃSKA, DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
Nakrywanie głowy w czasie nabożeństw
2 Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie tradycję tak, jak wam przekazałem. 3 Chciałbym jednak, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg. 4 Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. 5 Każda kobieta natomiast hańbi swoją głowę, gdy modli się lub prorokuje z odkrytą głową. Nakrywając bowiem głowę jednym jest i tym samym z ogoloną. 6 Jeżeli zaś jakaś kobieta nie ma nakrytej głowy, niech się ostrzyże. Jeśli natomiast hańbiące dla kobiety jest być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. 7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, kobieta natomiast jest chwałą mężczyzny. 8 Mężczyzna przecież nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9 Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. 10 Dlatego kobieta, ze względu na aniołów, powinna mieć na głowie znak władzy. 11 Zresztą w Panu ani kobieta nie istnieje bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety. 12 Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak i mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. 13 Osądźcie sami! Czy wypada kobiecie bez nakrycia głowy modlić się do Boga? 14 Czy też sama natura nie poucza nas, że mężczyźnie przynosi wstyd noszenie długich włosów, 15 podczas gdy kobiecie, jeśli nosi długie włosy, przynosi to chwałę? Włosy przecież są jej dane jako okrycie. 16 Jeżeli natomiast ktoś chciałby się nadal spierać, to my takiego zwyczaju nie mamy ani Kościoły Boże.
Nadużycia związane z Wieczerzą Pańską
17 To zaś nakazując, nie pochwalam, że schodzicie się nie dla waszego pożytku, ale dla waszej szkody. 18 Najpierw bowiem słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały, i po części temu wierzę. 19 Zresztą nawet muszą być rozłamy między wami, aby się okazało, którzy spośród was są wypróbowani. 20 Gdy się więc schodzicie w jednym miejscu, nie spożywacie Wieczerzy Pańskiej. 21 Każdy bowiem niezwłocznie zabiera się do spożywania własnej wieczerzy, i jeden jest głodny, a drugi pijany. 22 Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy chcecie znieważać Kościół Boży i upokarzać tych, którzy nic nie mają? Cóż mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to nie pochwalam.
Ustanowienie Wieczerzy Pańskiej
23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb 24 i po dziękczynieniu połamał i powiedział: To jest Moje ciało za was wydane. To czyńcie na Moją pamiątkę. 25 Podobnie po wieczerzy wziął także kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem w Mojej krwi. To czyńcie, ile razy będziecie pić, na Moją pamiątkę. 26 Ile razy bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.
Niegodne spożywanie Wieczerzy
27 Dlatego też, kto spożywa chleb i pije kielich Pana niegodnie, dopuszcza się grzechu przeciw Ciału i Krwi Pana. 28 Niech więc człowiek bada samego siebie i wtedy spożywa z tego chleba i pije z tego kielicha. 29 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało, spożywa i pije własne potępienie. 30 Dlatego to wśród was wielu jest słabych i chorych, i liczni umierają. 31 Jeśli natomiast sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. 32 Jeśli zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, abyśmy nie zostali potępieni wraz ze światem. 33 Tak więc, moi bracia, gdy się schodzicie, aby spożywać Wieczerzę, czekajcie jedni na drugich. 34 Jeżeli ktoś jest głodny, niech zje w domu, abyście się nie schodzili ku potępieniu. Pozostałe sprawy natomiast uporządkuję, gdy przybędę.