Ostrzeżenie przed bałwochwalstwem
1 Nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. 2 Wszyscy też zostali zanurzeni w Mojżesza w obłoku i w morzu. 3 Wszyscy także spożywali ten sam duchowy pokarm 4 i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili przecież z towarzyszącej im duchowej skały. Tą skałą zaś był Chrystus. 5 Ale większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Zostali bowiem wygubieni na pustyni. 6 To zaś jest przykładem dla nas, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. 7 Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. 8 Nie oddawajmy się też rozpuście, jak niektórzy z nich się oddali i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. 9 Nie wystawiajmy też Chrystusa na próbę, jak niektórzy z nich wystawili i zostali wygubieni przez węże. 10 Nie szemrajcie również, jak niektórzy z nich szemrali i zginęli z ręki anioła zagłady. 11 To jednak przyszło na nich jako przykład, a zostało spisane dla pouczenia nas, których dosięga kres czasów. 12 Tak więc każdy, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. 13 Nie nawiedziła was żadna inna pokusa niż ludzka. Bóg zaś jest wierny i nie pozwoli kusić was ponad to, co możecie znieść, ale wraz z pokusą da sposób wyjścia tak, abyście mogli wytrwać.
14 Dlatego, moi kochani, strzeżcie się bałwochwalstwa! 15 Mówię jak do ludzi rozsądnych. Osądźcie sami to, co mówię. 16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą Ciała Chrystusa? 17 Ponieważ jeden jest chleb, my, liczni, jesteśmy jednym ciałem. Wszyscy bowiem spożywamy z jednego chleba. 18 Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czy ci, którzy spożywają z ofiar złożonych na ołtarzu, nie są we wspólnocie ołtarza? 19 Co więc chcę powiedzieć? Czy to, że ofiara złożona bożkom jest czymś? Albo że bożek jest czymś? 20 Nie, ale chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, składają demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście wy stali się tymi, którzy żyją we wspólnocie demonów. 21 Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. 22 Czy chcemy pobudzać Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego?
Czynić wszystko na chwałę Boga
23 Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. 24 Niech nikt nie szuka tego, co dobre dla niego, lecz tego, co dobre dla drugiego. 25 Tak więc jedzcie wszystko, co sprzedają w jatce, niczego nie osądzając dla spokoju sumienia. 26 Pana jest bowiem ziemia i wszystko, co ją napełnia . 27 Jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a wy zgodzicie się przyjść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, niczego nie osądzając dla spokoju sumienia. 28 Gdyby jednak ktoś wam powiedział: To było złożone na ofiarę bożkom, nie jedzcie przez wzgląd na tego, który to oznajmił, i ze względu na sumienie. 29 Mam na myśli, rzecz jasna, nie twoje sumienie, lecz tego drugiego. Dlaczego bowiem moja wolność miałaby być osądzana przez inne sumienie? 30 Jeśli ja spożywam coś z dziękczynieniem, to dlaczego mam być przeklinany za to, za co ja dziękuję? 31 Czy więc jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Boga. 32 Nie bądźcie powodem upadku ani Żydów, ani Greków, ani Kościoła Bożego, 33 podobnie jak ja, który staram się pod każdym względem podobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby zostali zbawieni.
Ostrzeżenie przed bałwochwalstwem
1 Nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. 2 Wszyscy też zostali zanurzeni w Mojżesza w obłoku i w morzu. 3 Wszyscy także spożywali ten sam duchowy pokarm 4 i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili przecież z towarzyszącej im duchowej skały. Tą skałą zaś był Chrystus. 5 Ale większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Zostali bowiem wygubieni na pustyni. 6 To zaś jest przykładem dla nas, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. 7 Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. 8 Nie oddawajmy się też rozpuście, jak niektórzy z nich się oddali i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. 9 Nie wystawiajmy też Chrystusa na próbę, jak niektórzy z nich wystawili i zostali wygubieni przez węże. 10 Nie szemrajcie również, jak niektórzy z nich szemrali i zginęli z ręki anioła zagłady. 11 To jednak przyszło na nich jako przykład, a zostało spisane dla pouczenia nas, których dosięga kres czasów. 12 Tak więc każdy, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. 13 Nie nawiedziła was żadna inna pokusa niż ludzka. Bóg zaś jest wierny i nie pozwoli kusić was ponad to, co możecie znieść, ale wraz z pokusą da sposób wyjścia tak, abyście mogli wytrwać.
14 Dlatego, moi kochani, strzeżcie się bałwochwalstwa! 15 Mówię jak do ludzi rozsądnych. Osądźcie sami to, co mówię. 16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą Ciała Chrystusa? 17 Ponieważ jeden jest chleb, my, liczni, jesteśmy jednym ciałem. Wszyscy bowiem spożywamy z jednego chleba. 18 Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czy ci, którzy spożywają z ofiar złożonych na ołtarzu, nie są we wspólnocie ołtarza? 19 Co więc chcę powiedzieć? Czy to, że ofiara złożona bożkom jest czymś? Albo że bożek jest czymś? 20 Nie, ale chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, składają demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście wy stali się tymi, którzy żyją we wspólnocie demonów. 21 Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. 22 Czy chcemy pobudzać Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego?
Czynić wszystko na chwałę Boga
23 Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. 24 Niech nikt nie szuka tego, co dobre dla niego, lecz tego, co dobre dla drugiego. 25 Tak więc jedzcie wszystko, co sprzedają w jatce, niczego nie osądzając dla spokoju sumienia. 26 Pana jest bowiem ziemia i wszystko, co ją napełnia . 27 Jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a wy zgodzicie się przyjść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, niczego nie osądzając dla spokoju sumienia. 28 Gdyby jednak ktoś wam powiedział: To było złożone na ofiarę bożkom, nie jedzcie przez wzgląd na tego, który to oznajmił, i ze względu na sumienie. 29 Mam na myśli, rzecz jasna, nie twoje sumienie, lecz tego drugiego. Dlaczego bowiem moja wolność miałaby być osądzana przez inne sumienie? 30 Jeśli ja spożywam coś z dziękczynieniem, to dlaczego mam być przeklinany za to, za co ja dziękuję? 31 Czy więc jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Boga. 32 Nie bądźcie powodem upadku ani Żydów, ani Greków, ani Kościoła Bożego, 33 podobnie jak ja, który staram się pod każdym względem podobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby zostali zbawieni.