1 Dawid powiedział: Oto jest dom Pana Boga, a oto ołtarz całopaleń dla Izraela.
2 Dawid polecił zebrać cudzoziemców, którzy byli w ziemi Izraela, i wyznaczył kamieniarzy, aby obrabiali ciosane kamienie do budowy domu Bożego. 3 Dawid kazał przygotować wiele żelaza na gwoździe, na drzwi do bram i na spojenia oraz mnóstwo brązu, tak że nie można go było zważyć, 4 i tyle drzew cedrowych, że nie można było ich policzyć, ponieważ Sydończycy i Tyryjczycy dostarczyli Dawidowi drzewa cedrowego w wielkiej ilości.
5 I Dawid powiedział: Salomon, mój syn, jest młody i delikatny, a dom, który należy zbudować dla Pana, powinien być wielki, wysoki, sławny, i być dla wszystkich ziem ozdobą, dlatego niech będzie mi wolno poczynić przygotowania do budowy. I przed swoją śmiercią Dawid poczynił wiele przygotowań.
6 Następnie wezwał Salomona, swojego syna, i nakazał mu zbudować dom dla Pana, Boga Izraela. 7 Dawid tak mówił do Salomona: Mój synu, ja sam z całego serca pragnąłem zbudować dom dla imienia Pana, Boga. 8 Lecz doszło do mnie słowo Pana tej treści: Przelałeś wiele krwi i prowadziłeś wielkie wojny. Nie zbudujesz domu dla Mego imienia, ponieważ wiele krwi przelałeś wobec Mnie na ziemi. 9 A oto urodzi ci się syn. Będzie on człowiekiem spokoju, i dam mu odpocząć od wszystkich otaczających go z każdej strony nieprzyjaciół. Będzie miał na imię Salomon, ponieważ w czasach jego panowania dam Izraelowi pokój i odpoczynek. 10 On zbuduje dom dla Mego imienia i on będzie dla Mnie synem, a Ja będę dla niego ojcem i utrwalę tron jego królestwa nad Izraelem na wieki.
11 Teraz, mój synu, niech Pan będzie z tobą, aby ci się poszczęściło, abyś zbudował dom Pana, twego Boga – jak o tobie powiedział. 12 Niech Pan da ci rozsądek, zrozumienie i niech ustanowi cię nad Izraelem, abyś strzegł prawa Pana, twego Boga. 13 Będzie ci się powodziło wtedy, gdy będziesz starał się wypełniać przepisy i nakazy, które Pan przez Mojżesza ustanowił dla Izraela. Bądź mocny i dzielny, nie bój się i nie lękaj. 14 Oto w trudzie przygotowałem dla domu Pana sto tysięcy talentów złota i milion talentów srebra oraz tyle brązu i żelaza, że nie sposób policzyć, ponieważ jest tego takie mnóstwo; przygotowałem również drewno i kamienie, a ty jeszcze to powiększysz. 15 Masz u siebie wielu robotników: murarzy, kamieniarzy i cieśli, i wszystkich rzemieślników do wszelkich prac 16 w złocie, srebrze, brązie i w żelazie – jest ich bardzo wielu. Wstań i pracuj, a Pan niech będzie z tobą!
17 Dawid rozkazał wszystkim książętom Izraela, aby pomagali Salomonowi, jego synowi: 18 Czy Pan, wasz Bóg, nie jest z wami? A czy nie obdarzył was zewsząd pokojem, ponieważ wydał w moje ręce mieszkańców tej ziemi, a ziemia została poddana Panu i Jego ludowi. 19 A teraz skłońcie wasze serca i wasze dusze do szukania Pana, waszego Boga; wstańcie i budujcie dom Pana, Boga, aby sprowadzić Arkę Przymierza Pana i święte naczynia Boga do domu budowanego dla imienia Pana.
1 Dawid powiedział: Oto jest dom Pana Boga, a oto ołtarz całopaleń dla Izraela.
2 Dawid polecił zebrać cudzoziemców, którzy byli w ziemi Izraela, i wyznaczył kamieniarzy, aby obrabiali ciosane kamienie do budowy domu Bożego. 3 Dawid kazał przygotować wiele żelaza na gwoździe, na drzwi do bram i na spojenia oraz mnóstwo brązu, tak że nie można go było zważyć, 4 i tyle drzew cedrowych, że nie można było ich policzyć, ponieważ Sydończycy i Tyryjczycy dostarczyli Dawidowi drzewa cedrowego w wielkiej ilości.
5 I Dawid powiedział: Salomon, mój syn, jest młody i delikatny, a dom, który należy zbudować dla Pana, powinien być wielki, wysoki, sławny, i być dla wszystkich ziem ozdobą, dlatego niech będzie mi wolno poczynić przygotowania do budowy. I przed swoją śmiercią Dawid poczynił wiele przygotowań.
6 Następnie wezwał Salomona, swojego syna, i nakazał mu zbudować dom dla Pana, Boga Izraela. 7 Dawid tak mówił do Salomona: Mój synu, ja sam z całego serca pragnąłem zbudować dom dla imienia Pana, Boga. 8 Lecz doszło do mnie słowo Pana tej treści: Przelałeś wiele krwi i prowadziłeś wielkie wojny. Nie zbudujesz domu dla Mego imienia, ponieważ wiele krwi przelałeś wobec Mnie na ziemi. 9 A oto urodzi ci się syn. Będzie on człowiekiem spokoju, i dam mu odpocząć od wszystkich otaczających go z każdej strony nieprzyjaciół. Będzie miał na imię Salomon, ponieważ w czasach jego panowania dam Izraelowi pokój i odpoczynek. 10 On zbuduje dom dla Mego imienia i on będzie dla Mnie synem, a Ja będę dla niego ojcem i utrwalę tron jego królestwa nad Izraelem na wieki.
11 Teraz, mój synu, niech Pan będzie z tobą, aby ci się poszczęściło, abyś zbudował dom Pana, twego Boga – jak o tobie powiedział. 12 Niech Pan da ci rozsądek, zrozumienie i niech ustanowi cię nad Izraelem, abyś strzegł prawa Pana, twego Boga. 13 Będzie ci się powodziło wtedy, gdy będziesz starał się wypełniać przepisy i nakazy, które Pan przez Mojżesza ustanowił dla Izraela. Bądź mocny i dzielny, nie bój się i nie lękaj. 14 Oto w trudzie przygotowałem dla domu Pana sto tysięcy talentów złota i milion talentów srebra oraz tyle brązu i żelaza, że nie sposób policzyć, ponieważ jest tego takie mnóstwo; przygotowałem również drewno i kamienie, a ty jeszcze to powiększysz. 15 Masz u siebie wielu robotników: murarzy, kamieniarzy i cieśli, i wszystkich rzemieślników do wszelkich prac 16 w złocie, srebrze, brązie i w żelazie – jest ich bardzo wielu. Wstań i pracuj, a Pan niech będzie z tobą!
17 Dawid rozkazał wszystkim książętom Izraela, aby pomagali Salomonowi, jego synowi: 18 Czy Pan, wasz Bóg, nie jest z wami? A czy nie obdarzył was zewsząd pokojem, ponieważ wydał w moje ręce mieszkańców tej ziemi, a ziemia została poddana Panu i Jego ludowi. 19 A teraz skłońcie wasze serca i wasze dusze do szukania Pana, waszego Boga; wstańcie i budujcie dom Pana, Boga, aby sprowadzić Arkę Przymierza Pana i święte naczynia Boga do domu budowanego dla imienia Pana.