Wojny Dawida
1 Po tym wszystkim Dawid pobił i ujarzmił Filistynów, i z rąk Filistynów przejął Gat i okoliczne miasta. 2 Następnie pobił Moab, a Moabici stali się sługami Dawida i odtąd płacili daninę. 3 Dawid pobił również Hadadezera, króla Soby, koło Chamat, gdy tam się wyprawił, by utrwalić swe panowanie aż po rzekę Eufrat. 4 Dawid zdobył na nim tysiąc rydwanów, siedem tysięcy jeźdźców i dwadzieścia tysięcy pieszych. Dawid przeciął też ścięgna wszystkim koniom zaprzęgowym, zachował jednak konie do stu rydwanów. 5 Gdy przybyli Aramejczycy z Damaszku, by pomóc Hadadezerowi, królowi Soby, Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące Aramejczyków. 6 Dawid zajął Damaszek w Aramie i Aramejczycy stali się sługami Dawida. Odtąd płacili daninę, a Pan wspomagał Dawida, dokądkolwiek się udawał. 7 Dawid wziął złote tarcze, które mieli słudzy Hadadezara i sprowadził je do Jerozolimy. 8 Także z Tibchat i Kun, miast Hadadezera, wziął Dawid bardzo wiele brązu, z którego Salomon zrobił morze z brązu, kolumny i naczynia z brązu.
9 Gdy Tou, król Chamat, usłyszał, że Dawid pokonał całe wojsko Hadadezera, króla Soby, 10 posłał Hadorama, swego syna, do króla Dawida, aby go pozdrowić i życzyć mu błogosławieństwa, ponieważ walczył z Hadadezerem i go pokonał, bo Tou również walczył z Hadadezerem; posłał też różne naczynia złote, srebrne i brązowe. 11 Król Dawid poświęcił je także dla Pana razem ze srebrem i złotem, które pobrał od wszystkich narodów: od Edomitów, Moabitów, Ammonitów, Filistynów i Amalekitów.
12 Abiszaj, syn Serui, pokonał osiemnaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. 13 Umieścił oddziały w Edomie i wszyscy Edomici stali się sługami Dawida, a Pan wspomagał Dawida, dokądkolwiek ten się udawał. 14 Dawid był królem nad całym Izraelem, sprawując sądy nad całym swym ludem zgodnie z prawem i sprawiedliwością. 15 Joab, syn Serui, dowodził wojskiem, natomiast Jehoszafat, syn Achiluda był pełnomocnikiem, 16 Sadok, syn Achituba, i Abimelek, syn Abiatara, byli kapłanami, a Szawsza był pisarzem; 17 Benajasz, syn Jehojady, przewodził Keretytom i Peletytom, a synowie Dawida byli pierwszymi przy królu.
Wojny Dawida
1 Po tym wszystkim Dawid pobił i ujarzmił Filistynów, i z rąk Filistynów przejął Gat i okoliczne miasta. 2 Następnie pobił Moab, a Moabici stali się sługami Dawida i odtąd płacili daninę. 3 Dawid pobił również Hadadezera, króla Soby, koło Chamat, gdy tam się wyprawił, by utrwalić swe panowanie aż po rzekę Eufrat. 4 Dawid zdobył na nim tysiąc rydwanów, siedem tysięcy jeźdźców i dwadzieścia tysięcy pieszych. Dawid przeciął też ścięgna wszystkim koniom zaprzęgowym, zachował jednak konie do stu rydwanów. 5 Gdy przybyli Aramejczycy z Damaszku, by pomóc Hadadezerowi, królowi Soby, Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące Aramejczyków. 6 Dawid zajął Damaszek w Aramie i Aramejczycy stali się sługami Dawida. Odtąd płacili daninę, a Pan wspomagał Dawida, dokądkolwiek się udawał. 7 Dawid wziął złote tarcze, które mieli słudzy Hadadezara i sprowadził je do Jerozolimy. 8 Także z Tibchat i Kun, miast Hadadezera, wziął Dawid bardzo wiele brązu, z którego Salomon zrobił morze z brązu, kolumny i naczynia z brązu.
9 Gdy Tou, król Chamat, usłyszał, że Dawid pokonał całe wojsko Hadadezera, króla Soby, 10 posłał Hadorama, swego syna, do króla Dawida, aby go pozdrowić i życzyć mu błogosławieństwa, ponieważ walczył z Hadadezerem i go pokonał, bo Tou również walczył z Hadadezerem; posłał też różne naczynia złote, srebrne i brązowe. 11 Król Dawid poświęcił je także dla Pana razem ze srebrem i złotem, które pobrał od wszystkich narodów: od Edomitów, Moabitów, Ammonitów, Filistynów i Amalekitów.
12 Abiszaj, syn Serui, pokonał osiemnaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. 13 Umieścił oddziały w Edomie i wszyscy Edomici stali się sługami Dawida, a Pan wspomagał Dawida, dokądkolwiek ten się udawał. 14 Dawid był królem nad całym Izraelem, sprawując sądy nad całym swym ludem zgodnie z prawem i sprawiedliwością. 15 Joab, syn Serui, dowodził wojskiem, natomiast Jehoszafat, syn Achiluda był pełnomocnikiem, 16 Sadok, syn Achituba, i Abimelek, syn Abiatara, byli kapłanami, a Szawsza był pisarzem; 17 Benajasz, syn Jehojady, przewodził Keretytom i Peletytom, a synowie Dawida byli pierwszymi przy królu.