1 Dawid naradzał się z tysiącznikami i setnikami, i z każdym wodzem, 2 a następnie przemówił do całego zgromadzenia Izraela: Jeżeli uznajecie to za dobre i pochodzące od Pana, naszego Boga, to poślijmy po naszych braci, którzy pozostali we wszystkich ziemiach Izraela, a także do kapłanów i lewitów z miast i należących do nich pastwisk, niech się przy nas zgromadzą. 3 Sprowadźmy do nas Arkę naszego Boga, ponieważ nie dbaliśmy o nią w czasach Saula. 4 A całe zgromadzenie stwierdziło, że tak należy postąpić, ponieważ cały lud uznał to za słuszne.
5 Dawid zgromadził więc całego Izraela, od Szichor egipskiego aż do Wejścia do Chamat, aby sprowadzić Arkę Boga z Kiriat-Jearim. 6 A potem Dawid z całym Izraelem wyruszył do Baali, czyli Kiriat-Jearim, które należy do Judy, aby przenieść stamtąd Arkę Boga, Pana, który zasiada na cherubach, którym to imieniem została nazwana. 7 I powieźli Arkę Boga na nowym wozie z domu Abinadaba, a Uzza i Achio prowadzili wóz. 8 Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem ze wszystkich sił, z pieśniami i grą na lirach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach.
9 Gdy przybyli na Klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły. 10 Wtedy gniew Pana zapłonął przeciwko Uzzie za to, że dotknął ręką Arki, i go poraził. I tam umarł przed Bogiem. 11 Dawid zasmucił się, że Pan tak gwałtownie ukarał Uzzę; nazwał to miejsce Peres-Uzza, i tak jest aż do dziś.
12 W tym dniu Dawid przeląkł się Boga i powiedział: Jak sprowadzę do siebie Arkę Boga? 13 Dawid więc nie sprowadził Arki do siebie, do Miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obed-Edoma z Gat. 14 Przez trzy miesiące przebywała więc Arka Boga w domu Obed-Edoma, w jego rodzinie, a Pan błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co do niego należało.
1 Dawid naradzał się z tysiącznikami i setnikami, i z każdym wodzem, 2 a następnie przemówił do całego zgromadzenia Izraela: Jeżeli uznajecie to za dobre i pochodzące od Pana, naszego Boga, to poślijmy po naszych braci, którzy pozostali we wszystkich ziemiach Izraela, a także do kapłanów i lewitów z miast i należących do nich pastwisk, niech się przy nas zgromadzą. 3 Sprowadźmy do nas Arkę naszego Boga, ponieważ nie dbaliśmy o nią w czasach Saula. 4 A całe zgromadzenie stwierdziło, że tak należy postąpić, ponieważ cały lud uznał to za słuszne.
5 Dawid zgromadził więc całego Izraela, od Szichor egipskiego aż do Wejścia do Chamat, aby sprowadzić Arkę Boga z Kiriat-Jearim. 6 A potem Dawid z całym Izraelem wyruszył do Baali, czyli Kiriat-Jearim, które należy do Judy, aby przenieść stamtąd Arkę Boga, Pana, który zasiada na cherubach, którym to imieniem została nazwana. 7 I powieźli Arkę Boga na nowym wozie z domu Abinadaba, a Uzza i Achio prowadzili wóz. 8 Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem ze wszystkich sił, z pieśniami i grą na lirach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach.
9 Gdy przybyli na Klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły. 10 Wtedy gniew Pana zapłonął przeciwko Uzzie za to, że dotknął ręką Arki, i go poraził. I tam umarł przed Bogiem. 11 Dawid zasmucił się, że Pan tak gwałtownie ukarał Uzzę; nazwał to miejsce Peres-Uzza, i tak jest aż do dziś.
12 W tym dniu Dawid przeląkł się Boga i powiedział: Jak sprowadzę do siebie Arkę Boga? 13 Dawid więc nie sprowadził Arki do siebie, do Miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obed-Edoma z Gat. 14 Przez trzy miesiące przebywała więc Arka Boga w domu Obed-Edoma, w jego rodzinie, a Pan błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co do niego należało.