Natan
1 Po nim zaś powstał Natan,
by prorokować za dni Dawida.
Dawid
2 Podobnie jak tłuszcz oddziela się od mięsa ofiarnego,
tak Dawid wyróżniał się spośród synów Izraela.
3 Bawił się z lwami jak z koźlętami,
a z niedźwiedziami jak z jagniętami.
4 Czy w swojej młodości nie zabił olbrzyma
i nie zmazał z ludu obelgi,
gdy wziął do rękę procę z kamieniem
i powalił pychę Goliata?
5 Wezwał bowiem Najwyższego Pana,
który dał moc jego prawicy,
by zgładził człowieka mocnego w walce
i wywyższył potęgę swojego ludu.
6 Wysławiano go pośród dziesiątków tysięcy
i uwielbiano w błogosławieństwach Pana,
kiedy niósł wieniec chwały.
7 Wyniszczył bowiem wrogów dookoła,
unicestwił wrogich Filistynów,
skruszył ich potęgę aż do dzisiaj.
8 W każdym swoim dziele sławił
Świętego i Najwyższego słowami chwały,
oddawał Mu cześć całym sercem,
pokochał Tego, który go stworzył.
9 Przed ołtarzem ustawił śpiewaków,
by słodko rozbrzmiewał dźwięk ich pieśni.
10 Dodał świętom okazałości
i wspaniale upiększył czasy święte,
w których należy wielbić święte imię Pana,
by przybytek od rana rozbrzmiewał pieśnią.
11 Pan odpuścił mu grzechy
i wywyższył jego potęgę na wieki.
Zawarł z nim przymierze królewskie
i dał mu tron chwały w Izraelu.
Salomon
12 Po nim nastał mądry syn,
który dzięki niemu zamieszkał na rozległej przestrzeni.
13 Salomon był królem w dniach pokoju,
którym Bóg obdarzył go zewsząd,
aby wzniósł dom Jego imieniu
i przygotował Mu wieczny przybytek.
14 Jakże mądry stałeś się w swej młodości,
niczym rzeka napełniłeś się rozumem.
15 Ziemię okryłeś swoim duchem,
wypełniając ją zagadkowymi przypowieściami.
16 Twoje imię dotarło do wysp dalekich,
kochano cię za twój pokój.
17 Za twe pieśni, przysłowia, przypowieści
i wyjaśnienia podziwiały cię obce kraje.
18 W imię Pana Boga,
nazywanego Bogiem Izraela,
nagromadziłeś złota jak cyny,
a srebra namnożyłeś jak ołowiu.
19 Skłoniłeś się jednak z pożądaniem do kobiet,
które zawładnęły twoim ciałem.
20 Splamiłeś swoją chwałę
i zbezcześciłeś potomstwo.
Sprowadziłeś gniew na swoje dzieci
i przez swą bezmyślność kazałeś im cierpieć.
21 Władza została podzielona
i zbuntowane królestwo wyszło z Efraima.
22 Pan jednak nie wyrzekł się swego miłosierdzia
ani nie cofnął swoich słów.
Nie wytępił wnuków swojego wybrańca
i nie usunął potomstwa tego, który Go pokochał,
lecz zostawił resztę Jakubowi,
i jej korzeń Dawidowi.
Roboam
23 Salomon spoczął wśród swoich ojców,
po sobie zaś pozostawił potomka
– najgłupszego z ludu i ułomnego rozumem Roboama,
który swoją wolą doprowadził do odstępstwa ludu.
Jeroboam
24 Następnie Jeroboam, syn Nebata, zwiódł Izraela
i pokazał Efraimowi drogę grzechu.
Ich grzechy stały się tak liczne,
że musieli opuścić swoją ziemię.
25 Gonili bowiem za wszelką nieprawością,
dopóki nie przyszła na nich pomsta.
Nathan
1 After him came Nathan, who was a prophet at the time of David.
David
2 As the choice fat portion of the fellowship offering is reserved for the Lord, so David was chosen from among the Israelites. 3 He played with lions and bears as if they were lambs or little goats. 4 When he was still a boy, he killed a giant to rescue his people. He put a stone in his sling, took aim, and put an end to Goliath's bragging. 5 He prayed to the Lord, the Most High, and was given the strength to kill that famous soldier, so that the nations would have respect for the power of his people. 6 The people honored him for killing his tens of thousands, and when he was crowned king, they praised him for being chosen by the Lord. 7 He wiped out all his enemies and permanently crushed the Philistines, so that they never again became a threat.
8 In everything David did, he gave thanks and praise to the Holy Lord, the Most High. He loved his Creator and sang praises to him with all his heart. 9 He put singers at the altar to provide beautiful music. 10 He set the times of the festivals throughout the year and made them splendid occasions; the Temple rang with the Lord's praises all day long. 11 The Lord forgave David's sin and established his power forever. He made a covenant with him that he and his descendants would reign in splendor over Israel.
Solomon
12 David prepared the way well for his son, a wise man, to rule after him. 13 There was no war while Solomon was king. God gave him peace on all his borders, so that he could build for the Lord a Temple which would stand forever. 14 How wise you were, Solomon, when you were young! Your knowledge was like the Nile in flood. 15 Your influence reached over all the world; your proverbs and riddles were known everywhere. 16 You were famous everywhere, and people loved you for bringing peace. 17 Nations around the world held you in admiration for your songs, proverbs, parables, and witty sayings. 18 You gathered silver and gold as if it were tin or lead, all in the name of the Lord God of Israel.
19 But your lust for women was your downfall. 20 You stained your reputation and that of your descendants. They suffered punishment for that foolishness of yours, which caused them so much grief. 21 It divided the nation, and a rival kingdom arose in northern Israel. 22 But the Lord will always be merciful and keep all his promises. He will never destroy the descendants of David, whom he chose and who loved him. So for Israel's sake he allowed David's family to survive.
Rehoboam and Jeroboam
23 Solomon followed his ancestors in death and left one of his sons to rule after him. This was Rehoboam, a man of little intelligence and great foolishness, whose policies caused a rebellion.
There was also the unspeakable Jeroboam, who led northern Israel in sinful ways. 24 His people became so sinful that they were exiled from their land. 25 They tried all kinds of wickedness until the Lord took vengeance on them.