PSALM 37 [36]
Los złych i dobrych
1 Dawida.
Alef Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców,
nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość,
2 bo uschną szybko jak trawa
i zwiędną jak bujna zieleń.
Bet 3 Ufaj Panu i czyń dobrze,
mieszkaj w swej ziemi i bądź wierny.
4 Raduj się w Panu,
On spełni pragnienia twego serca.
Gimel 5 Powierz Panu swoją drogę,
zaufaj Mu, a On będzie działał.
6 Sprawi, że twoja sprawiedliwość zajaśnieje jak światło,
a prawość niczym blask południa.
Dalet 7 Zamilknij przed Panem i Jemu zaufaj,
nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści,
na człowieka, który knuje intrygi.
He 8 Zaprzestań gniewu, porzuć zapalczywość,
nie oburzaj się, gdyż to prowadzi tylko do złego.
9 Złoczyńcy i tak zostaną wytępieni,
a ufający Panu odziedziczą ziemię.
Waw 10 Jeszcze trochę, a zniknie bezbożny,
spojrzysz na jego miejsce
– i już go nie będzie.
11 Pokorni zaś odziedziczą ziemię
i będą się cieszyć pełnią pokoju.
Zajin 12 Bezbożny spiskuje przeciw sprawiedliwemu
i zgrzyta na niego zębami.
13 Ale Pan się z niego śmieje,
bo widzi, że dzień jego nadchodzi.
Chet 14 Bezbożni dobyli mieczy
i swoje łuki napinają,
aby powalić ubogich i biednych,
by zabić tych, co kroczą prostą drogą.
15 Lecz miecze przeszyją ich własne serca,
a łuki zostaną połamane.
Tet 16 Lepsze jest ubóstwo sprawiedliwego
niż wielkie bogactwo bezbożnych,
17 bo ramiona bezbożnych zostaną złamane,
a sprawiedliwym Pan pomoże.
Jod 18 Pan zna dni nienagannych,
więc dziedzictwo ich będzie trwało na wieki.
19 Nie zaznają wstydu podczas nieszczęścia,
a w czasie głodu będą nasyceni.
Kaf 20 Bezbożni natomiast wyginą,
wrogowie Pana skończą jak wspaniałe barany,
w dymie skończą.
Lamed 21 Bezbożny pożycza i nie zwraca,
a sprawiedliwy jest życzliwy i rozdaje.
22 Błogosławieni przez Niego posiądą ziemię,
a przeklęci przez Niego będą wytępieni.
Mem 23 Pan umacnia kroki człowieka
i drogę tego, kogo kocha.
24 Ten, choćby się potknął, nie upadnie,
bo Pan podtrzyma go swoją ręką.
Nun 25 Byłem młody, teraz zaś się zestarzałem,
lecz nigdy nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony,
a jego potomstwo żebrało o chleb.
26 Każdego dnia pożycza z litości,
a jego potomstwo jest błogosławieństwem.
Samek 27 Unikaj złego i czyń dobro,
a będziesz żył na wieki,
28 bo Pan miłuje prawo
i nie opuszcza swoich świętych
Ajin – strzeże ich na wieki.
Potomstwo zaś bezbożnych będzie wytępione.
29 Sprawiedliwi odziedziczą ziemię
i na zawsze na niej zamieszkają.
Pe 30 Usta sprawiedliwego głoszą mądrość,
jego język mówi to, co słuszne.
31 Zachowuje w sercu pouczenie Boga,
jego kroki się nie zachwieją.
Sade 32 Bezbożny czyha na sprawiedliwego
i usiłuje go zabić.
33 Lecz Pan go nie zostawi w jego rękach,
nie pozwoli skazać przed sądem.
Kof 34 Pokładaj nadzieję w Panu i krocz Jego drogą,
On cię wywyższy, byś odziedziczył ziemię
i zobaczył zagładę bezbożnych.
Resz 35 Widziałem jak bezbożny wzbudzał przerażenie
i rozpierał się niczym potężne zielone drzewo,
36 lecz przeminął i już go nie ma
– szukałem go, ale nie znalazłem.
Szin 37 Postępuj uczciwie, patrz na prawego,
bo przyszłość należy do ludzi pokoju,
38 wszyscy zaś przestępcy zostaną zgładzeni
i potomstwo bezbożnych będzie wyniszczone.
Taw 39 Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana,
On jest ich ochroną w czasie niedoli.
40 Pan ich wspomaga i wyzwala,
wyzwala od bezbożnych i wybawia,
bo u Niego szukają schronienia.
The Destiny of the Wicked and of the Good
1 Don't be worried on account of the wicked;
don't be jealous of those who do wrong.
2 They will soon disappear like grass that dries up;
they will die like plants that wither.

3 Trust in the Lord and do good;
live in the land and be safe.
4 Seek your happiness in the Lord,
and he will give you your heart's desire.

5 Give yourself to the Lord;
trust in him, and he will help you;
6 he will make your righteousness shine like the noonday sun.

7 Be patient and wait for the Lord to act;
don't be worried about those who prosper
or those who succeed in their evil plans.

8 Don't give in to worry or anger;
it only leads to trouble.
9 Those who trust in the Lord will possess the land,
but the wicked will be driven out.

10 Soon the wicked will disappear;
you may look for them, but you won't find them;
11 but the humble will possess the land
and enjoy prosperity and peace.

12 The wicked plot against good people
and glare at them with hate.
13 But the Lord laughs at wicked people,
because he knows they will soon be destroyed.

14 The wicked draw their swords and bend their bows
to kill the poor and needy,
to slaughter those who do what is right;
15 but they will be killed by their own swords,
and their bows will be smashed.

16 The little that a good person owns
is worth more than the wealth of all the wicked,
17 because the Lord will take away the strength of the wicked,
but protect those who are good.

18 The Lord takes care of those who obey him,
and the land will be theirs forever.
19 They will not suffer when times are bad;
they will have enough in time of famine.
20 But the wicked will die;
the enemies of the Lord will vanish like wild flowers;
they will disappear like smoke.

21 The wicked borrow and never pay back,
but good people are generous with their gifts.
22 Those who are blessed by the Lord will possess the land,
but those who are cursed by him will be driven out.

23 The Lord guides us in the way we should go
and protects those who please him.
24 If they fall, they will not stay down,
because the Lord will help them up.

25 I am old now; I have lived a long time,
but I have never seen good people abandoned by the Lord
or their children begging for food.
26 At all times they give freely and lend to others,
and their children are a blessing.

27 Turn away from evil and do good,
and your descendants will always live in the land;
28 for the Lord loves what is right
and does not abandon his faithful people.
He protects them forever,
but the descendants of the wicked will be driven out.
29 The righteous will possess the land
and live in it forever.

30 The words of good people are wise,
and they are always fair.
31 They keep the law of their God in their hearts
and never depart from it.

32 Wicked people watch good people
and try to kill them;
33 but the Lord will not abandon them to their enemy's power
or let them be condemned when they are on trial.

34 Put your hope in the Lord and obey his commands;
he will honor you by giving you the land,
and you will see the wicked driven out.

35 I once knew someone wicked who was a tyrant;
he towered over everyone like a cedar of Lebanon;
36 but later I passed by, and he wasn't there;
I looked for him, but couldn't find him.

37 Notice good people, observe the righteous;
peaceful people have descendants,
38 but sinners are completely destroyed,
and their descendants are wiped out.

39 The Lord saves the righteous
and protects them in times of trouble.
40 He helps them and rescues them;
he saves them from the wicked,
because they go to him for protection.