Nieprawość Izraela
1 Efraim otoczył Mnie kłamstwem,
a dom Izraela – oszustwem.
Juda jeszcze wędruje z Bogiem
i jest wierny Świętemu.
2 Efraim pasie się wiatrem,
każdego dnia gania za wschodnim wiatrem,
mnoży kłamstwa i przemoc,
zawiera przymierze z Asyrią,
a Egiptowi dostarcza oliwę.
Izrael postępuje jak Jakub
3 Pan wiedzie też spór z Judą,
ukarze Jakuba za jego postępowanie,
odpłaci mu za jego uczynki.
4 W łonie chwycił brata za piętę,
a gdy był w pełni sił, zmagał się z Bogiem.
5 Walczył z aniołem i zwyciężył,
ze łzami błagał o łaskę.
Odnalazł Go w Betel
– tam z nami rozmawiał.
6 Pan, Bóg Zastępów,
Pan imię Jego!
7 Ty więc powróć do swego Boga,
zachowuj miłość i przykazania,
nieustannie ufaj swojemu Bogu.
8 Kanaan ma w ręku
fałszywą wagę,
lubi oszukiwać.
9 Efraim jednak mówi:
Naprawdę stałem się bogaty,
zgromadziłem majątek,
ale w żadnym z owoców mojego trudu
nie znajdzie się moja nieprawość, nic co jest grzechem.
10 Lecz Ja, Pan, twój Bóg,
od wyjścia z ziemi egipskiej,
sprawię, że znowu zamieszkasz w namiotach
jak w czasie uroczystego spotkania.
11 Mówiłem do proroków,
i Ja wielokrotnie zsyłałem im widzenia
i przez proroków ogłaszałem przypowieści.
12 Jeśli w Gileadzie jest nieprawość,
to z pewnością zmarnieje.
W Gilgal składają ofiary z byków,
dlatego ich ołtarze będą jak stosy kamieni
pośród bruzd na polach.
13 Uciekł Jakub do krainy Aramu,
Izrael służył w zamian za kobietę,
za kobietę doglądał stad.
14 Przez prorokaPan wyprowadził Izraela z Egiptu
i przez proroka otaczał go opieką.
15 Efraim bardzo Go rozgniewał,
dlatego Pan ześle na niego karę za krew
i odpłaci mu za jego haniebne czyny.
1 Everything that the people of Israel do from morning to night is useless and destructive. Treachery and acts of violence increase among them. They make treaties with Assyria and do business with Egypt.”
2 The Lord has an accusation to bring against the people of Judah; he is also going to punish Israel for the way her people act. He will pay them back for what they have done. 3 Their ancestor Jacob struggled with his twin brother Esau while the two of them were still in their mother's womb; when Jacob grew up, he fought against God— 4 he fought against an angel and won. He wept and asked for a blessing. And at Bethel God came to our ancestor Jacob and spoke with him. 5 This was the Lord God Almighty—the Lord is the name by which he is to be worshiped. 6 So now, descendants of Jacob, trust in your God and return to him. Be loyal and just, and wait patiently for your God to act.
Further Words of Judgment
7 The Lord says, “The people of Israel are as dishonest as the Canaanites; they love to cheat their customers with false scales. 8 ‘We are rich,’ they say. ‘We've made a fortune. And no one can accuse us of getting rich dishonestly.’ 9 But I, the Lord your God who led you out of Egypt, I will make you live in tents again, as you did when I came to you in the desert.
10 “I spoke to the prophets and gave them many visions, and through the prophets I gave my people warnings. 11 Yet idols are worshiped in Gilead, and those who worship them will die. Bulls are sacrificed in Gilgal, and the altars there will become piles of stone in the open fields.”
12 Our ancestor Jacob had to flee to Mesopotamia, where, in order to get a wife, he worked for another man and took care of his sheep. 13 The Lord sent a prophet to rescue the people of Israel from slavery in Egypt and to take care of them. 14 The people of Israel have made the Lord bitterly angry; they deserve death for their crimes. Their Lord will punish them for the disgrace they have brought on him.