NA POCZĄTKU
Stworzenie świata
1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
2 Ziemia była bezładna i pusta;
ciemność panowała nad głębiną,
a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.
3 Wtedy Bóg powiedział: Niech się stanie światłość!
I stała się światłość.
4 Bóg zobaczył, że światłość była dobra,
i Bóg oddzielił światłość od ciemności.
5 Światłość Bóg nazwał dniem, a ciemność nazwał nocą.
I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień pierwszy.
6 Potem Bóg powiedział:
Niech w środku wód powstanie sklepienie
i niech oddzieli jedne wody od drugich.
7 Uczynił więc Bóg sklepienie
i oddzielił wody, które były pod sklepieniem, od wód nad sklepieniem.
I tak się stało.
8 Bóg nazwał sklepienie niebem.
I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień drugi.
9 Potem Bóg powiedział:
Niech się zbiorą wody spod nieba w jedno miejsce
i niech się ukaże suchy ląd.
I tak się stało.
10 Bóg nazwał suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzami.
Bóg zobaczył, że to było dobre.
11 Potem Bóg powiedział:
Niech ziemia pokryje się roślinnością
– trawą rozsiewającą nasienie,
drzewem owocowym rodzącym owoc zgodnie ze swoim gatunkiem,
w którym jest jego nasienie na ziemi.
I tak się stało.
12 Ziemia wydała roślinność:
trawę rozsiewającą nasienie zgodnie ze swoim gatunkiem
i drzewo wydające owoc, w którym jest nasienie zgodnie z jego gatunkiem.
Bóg zobaczył, że to było dobre.
13 I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień trzeci.
14 Potem Bóg powiedział: Niech powstaną światła na sklepieniu nieba,
aby rozdzielały dzień od nocy
i niech wyznaczają czasy, dni i lata.
15 Niech będą światłami na sklepieniu nieba,
by świecić nad ziemią.
I tak się stało.
16 Bóg uczynił więc dwa wielkie światła:
wielkie światło, żeby rządziło dniem, i małe światło, aby rządziło nocą,
oraz gwiazdy.
17 I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba,
aby świeciły nad ziemią
18 i aby rządziły dniem i nocą
oraz oddzielały światłość od ciemności.
Bóg zobaczył, że to było dobre.
19 I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień czwarty.
20 Potem Bóg powiedział:
Niech się wody zapełnią mnóstwem żywych istot,
a ptactwo niech lata nad ziemią na sklepieniu nieba.
21 Wtedy Bóg stworzył wielkie potwory morskie
i wszelkie pływające istoty żywe zgodnie z ich gatunkami,
którymi zapełniły się wody,
oraz wszelkie ptactwo skrzydlate zgodnie z jego gatunkami.
Bóg zobaczył, że to było dobre.
22 Wtedy Bóg je pobłogosławił i powiedział:
Bądźcie płodne, rozmnażajcie się i zapełniajcie morskie wody,
a na ziemi niech mnoży się ptactwo.
23 I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień piąty.
24 Potem Bóg powiedział:
Niech ziemia wyda różnego rodzaju żywe istoty
– bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta zgodnie z ich gatunkami.
I tak się stało.
25 Bóg uczynił więc różnego rodzaju dzikie zwierzęta,
bydło oraz wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi zgodnie z ich gatunkami.
Bóg zobaczył, że to było dobre.
26 Potem Bóg powiedział:
Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i na Nasze podobieństwo.
Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym,
nad bydłem i nad całą ziemią,
i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.
27 I Bóg stworzył człowieka na swój obraz,
stworzył go na obraz Boży,
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.
28 Następnie Bóg im pobłogosławił. I powiedział do nich Bóg:
Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię,
podporządkowujcie ją sobie,
i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.
29 Potem Bóg powiedział:
Oto daję wam wszystkie trawy wydające nasiona,
które są na powierzchni całej ziemi,
i wszystkie drzewa, których owoce wydają nasiona,
niech będą dla was pokarmem.
30 A wszystkim zwierzętom na ziemi i wszelkiemu ptactwu podniebnemu,
i wszystkiemu, co pełza po ziemi, co ma w sobie życie,
daję na pokarm wszelką zieloną roślinę.
I tak się stało.
31 Bóg zobaczył, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień szósty.
La creación
1 Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.
2 La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
3 Y dijo Dios: «¡Que haya luz!» Y hubo luz.
4 Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas;
5 a la luz, Dios la llamó «Día», y a las tinieblas las llamó «Noche». Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ese fue el día primero.
6 Luego dijo Dios: «¡Que haya algo firme en medio de las aguas, para que separe unas aguas de otras aguas!»
7 Y Dios hizo una bóveda, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda, y parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue.
8 Dios llamó «cielos» a la bóveda. Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ese fue el día segundo.
9 También dijo Dios: «¡Que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que se descubra lo seco!» Y así fue.
10 A lo seco, Dios lo llamó «tierra», y al conjunto de las aguas lo llamó «mares». Y vio Dios que era bueno.
11 Después dijo Dios: «¡Que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género, y cuya semilla esté en ellos!» Y así fue.
12 Y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto según su género, y cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era bueno.
13 Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ese fue el día tercero.
14 Luego dijo Dios: «¡Que haya lumbreras en la bóveda celeste, para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años!
15 ¡Que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste, y que alumbren sobre la tierra!» Y así fue.
16 Y Dios hizo las dos grandes lumbreras: el sol, para ser el rey del día, y la luna, para ser la reina de la noche. Además, hizo las estrellas.
17 Y las puso Dios en la bóveda celeste, para que alumbraran sobre la tierra,
18 para que reinaran en el día y en la noche, y para que separaran la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
19 Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ese fue el día cuarto.
20 Y dijo Dios: «¡Que produzcan las aguas seres vivos, y aves que vuelen sobre la tierra, por la bóveda celeste!»
21 Dios creó entonces los grandes monstruos marinos, y todo ser vivo que repta y que las aguas produjeron según su género, y todo animal alado según su especie. Y vio Dios que era bueno.
22 Y Dios los bendijo con estas palabras: «¡Reprodúzcanse, multiplíquense! ¡Llenen las aguas de los mares! ¡Que se multipliquen las aves en la tierra!»
23 Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ese fue el día quinto.
24 Luego dijo Dios: «¡Que produzca la tierra seres vivos según su género; y bestias, serpientes y animales terrestres según su especie!» Y así fue.
25 Y Dios hizo animales terrestres según su género, y ganado según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.
26 Entonces dijo Dios: «¡Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza! ¡Que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra!»
27 Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó.
28 Y los bendijo Dios con estas palabras: «¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y llenen la tierra! ¡Domínenla! ¡Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, y de todos los seres que reptan sobre la tierra!»
29 Y dijo Dios: «¡Miren! Les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento.
30 Para toda bestia de la tierra, y para todas las aves de los cielos, y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida, toda planta verde les servirá de alimento.» Y así fue.
31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ese fue el día sexto.