Syjon — miasto Boże duchową matką ludów
1 Synów Koracha. Psalm. Pieśń.
To, co na górach świętych założył:
2 Bramy Syjonu, miłuje Pan
Bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba,
3 Chwalebne rzeczy mówi się o tobie,
Miasto Boże. Sela.
4 Rahab i Babilon zaliczę do wyznawców moich;
Również Filistea i Tyr wraz z Etiopią powiedzą:
Oni się tu urodzili.
5 A o Syjonie mówić się będzie:
Wszyscy co do jednego w nim się urodzili,
A On, Najwyższy, utwierdzi go.
6 Pan zapisze w księdze ludów:
Oni się tu urodzili. Sela.
7 Śpiewać będą w pląsach:
Wszystkie me zdroje są w tobie.