Przyszła chwała odbudowanej świątyni
1 W siódmym miesiącu, dwudziestego pierwszego dnia miesiąca, doszło proroka Aggeusza słowo Pana tej treści:
2 Mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i do całej reszty ludu:
3 Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic?
4 Lecz teraz, bądź mężny, Zorobabelu! — mówi Pan. — Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka! Bądź mężny, cały ludu kraju! — mówi Pan. — Do dzieła, bo ja jestem z wami! — mówi Pan Zastępów.
5 Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się!
6 Gdyż tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz — za małą chwilkę — poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały.
7 Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą — mówi Pan Zastępów.
8 Moje jest srebro i moje jest złoto — mówi Pan Zastępów.
9 Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna — mówi Pan Zastępów — i miejsce to obdarzę pokojem — mówi Pan Zastępów.
Odbudowa świątyni warunkiem błogosławieństwa pracy
10 Dnia dwudziestego czwartego dziewiątego miesiąca, w drugim roku Dariusza doszło proroka Aggeusza słowo Pana tej treści:
11 Tak mówi Pan Zastępów: Zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie:
12 Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli, mówiąc: Nie!
13 Wtedy Aggeusz zapytał i rzekł: Gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok i dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani, mówiąc: Staje się nieczystą.
14 Wtedy odezwał się Aggeusz i rzekł: Tak to jest i z tymi ludźmi, tak to jest i z tym narodem w moich oczach — mówi Pan — i także z wszelkim dziełem ich rąk: Cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste.
15 Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak wam się powodziło?
16 Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z dwudziestu ef, było ich tylko dziesięć; gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać pięćdziesiąt wiader wina, było ich zaledwie dwadzieścia.
17 Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie — mówi Pan.
18 Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, od dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana, zważcie!
19 Czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego Ja będę wam błogosławił.
Obietnica dana Zorobabelowi
20 I powtórnie doszło Aggeusza słowo Pana dwudziestego czwartego dnia tego miesiąca:
21 Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei: Poruszę niebiosa i ziemię.
22 Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich: obalę rydwany i jeźdźców, tak że padną rumaki i ich jeźdźcy, jeden od miecza drugiego.
23 W owym dniu — mówi Pan Zastępów — wezmę cię, sługo mój, Zorobabelu, synu, Szealtiela — mówi Pan — i uczynię cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem cię — mówi Pan Zastępów.