1 Ponownie doszło słowo Pana Zastępów: 2 Tak mówi Pan Zastępów: Zapałałem wielką miłością do Syjonu i zapłonąłem przeciw niemu wielkim gniewem.
3 Tak mówi Pan:
Powrócę na Syjon
i zamieszkam pośrodku Jerozolimy.
Jerozolima będzie nazwana Wiernym Miastem,
a góra Pana Zastępów – Świętą Górą.
4 Tak mówi Pan Zastępów:
Staruszkowie i staruszki
znowu będą siedzieli na placach Jerozolimy,
każdy ze swoją laską w dłoni
z powodu podeszłego wieku.
5 Place miasta będą pełne
chłopców i dziewcząt,
bawiących się na nich.
6 Tak mówi Pan Zastępów:
Skoro będzie to w tych dniach czymś niezwykłym
w oczach ocalałych spośród ludu,
czy również w Moich oczach będzie to niezwykłe?
– wyrocznia Pana Zastępów.
7 Tak mówi Pan Zastępów:
Ja wybawię Mój lud ze wschodniej ziemi
i z kraju zachodzącego słońca.
8 Przyprowadzę ich
i będą mieszkać w Jerozolimie,
i będą Mi ludem,
a Ja będę im Bogiem
w prawdzie i sprawiedliwości.
9 Tak mówi Pan Zastępów:
Wzmocnijcie swoje ręce,
wy, którzy w tych dniach słyszeliście słowa z ust proroków,
gdy został położony fundament domu Pana Zastępów,
by odbudować świątynię.
10 Dotychczas ani ludzie nie otrzymywali zapłaty, ani bydło,
ciemiężono tych, którzy przychodzą,
i tych, którzy wychodzą,
ponieważ podburzyłem wszystkich ludzi,
jednych przeciw drugim.
11 Teraz natomiast nie będę taki,
jak za dawnych dni dla reszty ludu
– wyrocznia Pana Zastępów.
12 Możecie siać spokojnie,
winna latorośl wyda swój owoc,
ziemia wyda plon,
niebiosa ześlą rosę,
a Ja to wszystko dam w posiadanie
ocalałym spośród tego ludu.
13 Domu Judy i domu Izraela,
jak byliście przekleństwem wśród narodów,
tak wybawię was
i staniecie się błogosławieństwem.
Nie bójcie się,
wzmocnijcie swoje ręce!
14 Tak mówi Pan Zastępów:
Mimo że postanowiłem zesłać na was nieszczęście,
gdy pobudzili Mnie do gniewu wasi ojcowie
– mówi Pan Zastępów –
i nie żałowałem tego,
15 to jednak zmieniłem zdanie
i postanowiłem w tych dniach czynić dobro Jerozolimie i domowi Judy.
Nie bójcie się!
16 To są słowa, których powinniście przestrzegać:
Mówcie prawdę każdy swemu bliźniemu
i sądźcie zgodnie z prawdą i w pokoju w waszych bramach.
17 Nie knujcie zła jeden przeciw drugiemu
w waszych sercach,
nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie,
gdyż tego wszystkiego nienawidzę
– wyrocznia Pana Zastępów.
Czas postu stanie się świętem
18 Słowo Pana Zastępów doszło do mnie:
19 Tak mówi Pan Zastępów:
Post czwartego i post piątego,
Post siódmego
i post dziesiątego miesiąca
niech stanie się dla domu Judy radością,
weselem i uroczystym świętem.
Kochajcie prawdę i pokój!
20 Tak mówi Pan Zastępów:
Przyjdą ludy i mieszkańcy licznych miast,
21 mieszkańcy jednego miasta
udadzą się do drugiego,
mówiąc:
Pójdźmy czym prędzej,
by błagać Pana
i szukać Pana Zastępów!
Ja też pójdę.
22 Przyjdą liczne ludy
i potężne narody,
aby szukać Pana Zastępów w Jerozolimie
i aby Pana przebłagać.
23 Tak mówi Pan Zastępów:
W tych dniach dziesięciu mężczyzn spośród wszystkich narodów
mocno się uchwyci skraju szaty Judejczyka,
mówiąc: Chcemy iść z wami,
ponieważ słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.
Nowa przyszłość ludu Bożego
1 I znowu doszło mnie słowo Pana Zastępów tej treści:
2 Tak mówi Pan Zastępów: Żywię żarliwą miłość do Syjonu,
zapłonąłem wielką o niego zazdrością.
3 Tak mówi Pan: Wrócę na Syjon i zamieszkam w Jeruzalemie.
Jeruzalem znów będzie nazwane grodem wiernym,
a góra Pana Zastępów górą świętą.
4 Tak mówi Pan Zastępów: Na placach Jeruzalemu znowu będą siedzieć starcy i staruszki,
każdy z laską w ręku z powodu podeszłego wieku.
5 A place miasta będą pełne chłopców i dziewcząt,
bawiących się na placach.
6 Tak mówi Pan Zastępów: Jeżeli resztce ludu wyda się to cudownym w owych dniach,
czy i mnie ma się to wydawać cudownym? — mówi Pan Zastępów.
7 Tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja wybawię mój lud z ziemi na wschodzie
i z ziemi na zachodzie słońca.
8 Sprowadzę ich i zamieszkają w Jeruzalemie,
i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem
w prawdzie i w sprawiedliwości.
9 Tak mówi Pan Zastępów: Niech się wzmocnią wasze ręce,
gdy w tych dniach słuchacie tych słów proroków,
zwiastowanych od dnia, kiedy położono fundament pod budowę domu,
świątyni Pana Zastępów!
10 Gdyż przed tym czasem ani praca ludzka,
ani praca zwierzęcia nie była wynagradzana.
Czy kto wychodził, czy kto przychodził, nie był bezpieczny od wroga,
bo Ja podjudzałem wszystkich ludzi, jednych przeciwko drugim.
11 Lecz teraz nie zachowam się wobec resztki tego ludu tak, jak dawniej, mówi Pan Zastępów:
12 Siew będzie spokojny, krzew winny wyda swój owoc,
ziemia wyda swój plon,
niebiosa udzielą swej rosy.
Wszystko to dam resztce tego ludu w dziedziczne posiadanie.
13 I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów,
tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem!
Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
14 Gdyż tak mówi Pan Zastępów:
Jak postanowiłem wyrządzać wam zło,
gdy wasi ojcowie pobudzali mnie do gniewu —
mówi Pan Zastępów — i nie żałowałem tego,
15 Tak znowu postanowiłem w tych dniach czynić dobrze Jeruzalemowi i domowi Judy. Nie bójcie się!
16 To zaś powinniście czynić:
Mówcie prawdę jeden drugiemu,
wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach
i zachowujcie pokój!
17 Nie knujcie złego w swoim sercu jeden przeciwko drugiemu
i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie,
gdyż tego wszystkiego nienawidzę — mówi Pan.
18 Potem doszło mnie słowo Pana tej treści:
19 Tak mówi Pan Zastępów:
Post w czwartym miesiącu i post w piątym,
i post w siódmym, i post w dziesiątym miesiącu
niech się zmieni dla domu Judy w wesele i radość, i w radosne święta!
Lecz miłujcie prawdę i pokój!
20 Tak mówi Pan Zastępów:
Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast.
21 Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc:
Nuże, pójdźmy przebłagać oblicze Pana
i szukać Pana Zastępów!
Ja także pójdę!
22 I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów,
aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana.
23 Tak mówi Pan Zastępów:
Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów
odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc:
Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.