PSALM 87 [86]
Syjon matką wszystkich ludów
1 Synów Koracha. Psalm. Pieśń.
Na świętych górach założył swoje miasto,
2 Pan miłuje bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba.
3 Wspaniałe rzeczy mówi się o tobie,
miasto Boże!
4 Wspomnę Rahab i Babilon
jako tych, którzy mnie znają.
Oto Filistyni i Tyr oraz Kusz
– każdy z nich się tam urodził.
5 O Syjonie natomiast się powie:
Jeden i drugi tam się urodził,
On, Najwyższy, go umocni.
6 Pan zapisze na liście ludów:
Ten się tam urodził.
7 I zaśpiewają, tańcząc:
Wszystkie moje źródła są w Tobie!
Syjon — miasto Boże duchową matką ludów
1 Synów Koracha. Psalm. Pieśń.
To, co na górach świętych założył:
2 Bramy Syjonu, miłuje Pan
Bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba,
3 Chwalebne rzeczy mówi się o tobie,
Miasto Boże. Sela.
4 Rahab i Babilon zaliczę do wyznawców moich;
Również Filistea i Tyr wraz z Etiopią powiedzą:
Oni się tu urodzili.
5 A o Syjonie mówić się będzie:
Wszyscy co do jednego w nim się urodzili,
A On, Najwyższy, utwierdzi go.
6 Pan zapisze w księdze ludów:
Oni się tu urodzili. Sela.
7 Śpiewać będą w pląsach:
Wszystkie me zdroje są w tobie.