PSALM 67 [66]
Prośba o błogosławieństwo
1 Przewodnikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń.
2 Niech Bóg się nad nami zlituje
i niech nam błogosławi,
niech rozjaśni nad nami swoje oblicze,
3 aby poznano na ziemi Jego drogę,
wśród wszystkich narodów Jego zbawienie.
4 Niech wysławiają Ciebie, Boże, ludy,
niech wysławiają Ciebie wszystkie narody!
5 Niech ludy cieszą się i radują,
bo Ty sprawiedliwie sądzisz narody,
a ludom przewodzisz na ziemi.
6 Niech wysławiają Ciebie, Boże, ludy,
niech wysławiają Ciebie wszystkie narody!
7 Ziemia wydała swoje plony
– niech nam Bóg, nasz Bóg, błogosławi!
8 Niech nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi!
Wezwanie do oddawania chwały Bogu
1 Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm. Pieśń.
2 Niech nam Bóg miłościw będzie
I niech nam błogosławi,
Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje! Sela.
3 Aby poznano na ziemi drogę twoją,
Wśród wszystkich narodów zbawienie twoje.
4 Niech sławią cię, Boże, ludy;
Niech sławią cię wszystkie ludy!
5 Niech się radują i weselą narody,
Gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie
I kierujesz narodami na ziemi! Sela.
6 Niech sławią cię, Boże, ludy;
Niech sławią cię wszystkie ludy!
7 Ziemia wydała plon swój:
Błogosławi nam Bóg, nasz Bóg.
8 Niech nam Bóg błogosławi,
A niech się go boją wszystkie krańce ziemi!