PSALM 48 [47]
Piękno i chwała Syjonu
1 Pieśń. Psalm synów Koracha.
2 Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały
w mieście naszego Boga
na swej świętej górze.
3 Piękne wzgórze jest radością całej ziemi
– góra Syjon na krańcach północy,
miasto wielkiego króla.
4 Bóg w swoich pałacach
okazał się twierdzą.
5 Sprzymierzyli się bowiem królowie
i razem natarli,
6 ale kiedy zobaczyli, osłupieli,
przerazili się i uciekli w popłochu.
7 Tam ogarnęła ich trwoga,
jak ból kobietę, gdy rodzi,
8 jak wschodni wicher,
który druzgoce okręty Tarszisz.
9 Co usłyszeliśmy, to zobaczyliśmy
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga
– Bóg je umacnia na wieki.
10 Boże, rozmyślamy o Twojej łasce
wewnątrz Twojej świątyni.
11 Twoja chwała, Boże,
tak jak Twoje imię, sięga aż po krańce ziemi,
Twoja prawica jest pełna sprawiedliwości.
12 Niech się weseli góra Syjon,
niech się radują miasta Judy
Twoimi wyrokami.
13 Obchodźcie Syjon dookoła,
policzcie jego baszty,
14 przyjrzyjcie się jego murom,
przejdźcie jego pałace,
abyście mogli opowiadać przyszłym pokoleniom,
15 że to Bóg, nasz Bóg, na wieki
– On poza śmierć nas poprowadzi.
Piękno i chwała Syjonu
1 Pieśń. Psalm synów Koracha.
2 Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały
W mieście Boga naszego, na swej górze świętej.
3 Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi,
Góra Syjon, na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego.
4 Bóg w pałacach jego
Okazał się jak warowny gród.
5 Bo oto królowie zgromadzili się,
Wyruszyli razem,
6 Lecz gdy ujrzeli, osłupieli,
Przestraszyli się i pierzchnęli.
7 Ogarnęło ich tam drżenie,
Ból taki jak kobietę rodzącą.
8 Podmuchem wiatru wschodniego
Rozbijasz okręty Tarszysz…
9 Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli
W mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego;
Bóg je utwierdzi na wieki. Sela.
10 Rozważamy, Boże, łaskę twoją
We wnętrzu świątyni twojej.
11 Jak imię twoje, Boże,
Tak i chwała twoja sięga krańców ziemi;
Prawica twoja pełna jest sprawiedliwości.
12 Niech się raduje góra Syjon,
Niech się weselą córki judzkie
Z powodu sądów twoich.
13 Okrążcie Syjon i obejdźcie go,
Policzcie jego wieżyce!
14 Zwróćcie uwagę na jego wały,
Przejdźcie się po pałacach jego,
Abyście mogli opowiadać to przyszłemu pokoleniu,
15 Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków.
On nas prowadzi poza śmierć.