PSALM 43 [42]
Tęsknota za domem Bożym
1 Osądź mnie Boże i broń mojej sprawy
przed narodem nikczemnym!
Wybaw mnie od ludzi podstępnych i niegodziwych!
2 Ty jesteś moim Bogiem, moją ostoją,
dlaczego mnie odrzuciłeś?
Czemu chodzę smutny,
czemu wróg mnie gnębi?
3 Ześlij Twoje światło i Twoją prawdę,
niech one mnie prowadzą
i zawiodą na Twoją świętą górę,
do Twojej świątyni.
4 Ja zaś przystąpię do Bożego ołtarza,
do Boga mojej radości i mojego wesela.
Będę Cię wysławiał na cytrze,
Boże, mój Boże!
5 Dlaczego się smucisz, moja duszo,
czemu się we mnie trwożysz?
Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go sławił
– On jest moim zbawieniem i Bogiem!
Prośba o możliwość pójścia do świątyni
1 Bądź sędzią moim, Boże,
I rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym!
Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych!
2 Ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, ostoją moją,
Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny,
Gdy nieprzyjaciel mnie dręczy?
3 Ześlij światło i prawdę swoją,
Niech mnie prowadzą,
Niech mnie wprowadzą na górę twą świętą
I do przybytków twoich.
4 Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego,
Do Boga wesela i radości mojej,
I będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże, mój…!
5 Czemu rozpaczasz, duszo moja,
I czemu drżysz we mnie?
Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę:
On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!