PSALM 4
Modlitwa i napomnienie
1 Przewodnikowi chóru. Na instrumenty strunowe.
Psalm Dawida.
2 Odpowiedz mi na wołanie, mój sprawiedliwy Boże!
Gdy byłem w niebezpieczeństwie, Ty mnie uwolniłeś.
Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę!
3 Ludzie, jak długo moja cześć będzie znieważana?
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
4 Wiedzcie, że Pan wybrał sobie świętego.
Pan wysłuchuje, gdy wołam do Niego.
5 Zadrżyjcie więc i nie grzeszcie,
pomyślcie o tym, leżąc na łożach, i zamilknijcie!
6 Złóżcie sprawiedliwe ofiary
i zaufajcie Panu!
7 Wielu mówi: Kto nam pokaże dobro?
O Panie, ukaż nam światło Twojego oblicza!
8 Uradowałeś bardziej moje serce
niż obfitość zboża i młodego wina.
9 Spokojny kładę się do snu i zasypiam,
bo tylko Ty, Panie, czuwasz, bym mieszkał bezpiecznie.
Ufna modlitwa wieczorna
1 Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm Dawidowy.
2 Odpowiedz na wołanie moje,
Sprawiedliwy Boże mój!
W ucisku ulżyłeś mi.
Zmiłuj się nade mną
I wysłuchaj modlitwę moją!
3 Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja?
Dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa? Sela.
4 Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę,
Że Pan słyszy, gdy do niego wołam.
5 Drżyjcie i nie grzeszcie!
Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie! Sela.
6 Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu.
7 Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro?
Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie!
8 Wlałeś w serce me większą radość,
Niż kiedy się ma obfitość zboża i wina.
9 Spokojnie się ułożę i zasnę,
Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.