PSALM 14 [13]
Powszechne zepsucie
1 Przewodnikowi chóru. Dawida.
Rzekł głupiec w swoim sercu: Nie ma Boga!
Są zepsuci, robią wstrętne rzeczy
i nie ma nikogo, kto by czynił dobro.
2 Pan patrzy z niebios na synów ludzkich,
by zobaczyć, czy jest wśród nich rozumny, który szuka Boga.
3 Wszyscy zbłądzili, wszyscy są zepsuci,
nie ma nikogo, kto by czynił dobro,
nie ma ani jednego.
4 Czy rozum potracili wszyscy, którzy czynią nieprawość,
którzy Mój lud pożerają tak, jakby chleb jedli,
którzy nie wzywają Pana?
5 Wtedy się bardzo przerazili,
bo Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych.
6 Chcieliście zniweczyć zamiary biedaka,
lecz Pan jest jego ucieczką.
7 Kto ześle Izraelowi zbawienie z góry Syjon?
Gdy Pan odmieni niedolę swego ludu,
Jakub będzie się radował, a Izrael weselił.
Bezbożność głupotą
(Ps. 53)
1 Przewodnikowi chóru. Dawidowy.
Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!
Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny.
Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił.
2 Pan spogląda z niebios na ludzi,
Aby zobaczyć, czy jest kto rozumny,
Który szuka Boga.
3 Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili.
Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego.
4 Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość?
Pożerają lud mój tak, jak się je chleb,
Ale Pana nie wzywają.
5 Tam ogarnie ich strach,
Gdyż Bóg jest z rodem sprawiedliwym.
6 Doznacie zawodu w zamyśle przeciw ubogiemu,
Gdyż Pan jest jego schronieniem.
7 Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela!
Kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego,
Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael.