PSALM 134 [133]
Modlitwa w świątyni
1 Pieśń pielgrzymkowa.
Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pana,
którzy nocą trwacie w domu Pana.
2 Wznieście swoje ręce ku świątyni
i błogosławcie Pana!
3 Niech ci błogosławi Pan z Syjonu,
Ten, który stworzył niebo i ziemię!
Pieśń nocnych stróżów świątyni
1 Pieśń pielgrzymek.
Oto błogosławcie Pana,
Wszyscy słudzy Pana,
Którzy co noc służycie w domu Pana!
2 Podnoście ręce ku świątyni
I błogosławcie Pana!
3 Niech ci błogosławi z Syjonu Pan,
Który uczynił niebo i ziemię!